Kansallispukuraati

Suomen kansallispukukeskuksen asiantuntijaelimenä toimii kansallispukuraati, joka koostuu kansallispukukulttuuriin perehtyneistä asiantuntijoista. Raatiin kuuluvilla on laaja tietämys kansan- ja kansallispuvuista sekä pukuhistorian että valmistamisen osalta. Raati on 12-jäseninen. Tehtävänä on hoitaa ja selvittää pukuihin ja pukukulttuuriin liittyviä ja esille tulevia kysymyksiä.

Raadin tehtävät:

  • päättää pukutarkistuksien ja uusien pukujen kokoamisen aloittamisesta
  • nimeää pukuhankkeelle asiantuntijan
  • hyväksyy pukuprojektien mallipuvut
  • ottaa kantaa ja antaa lausuntoja erilaisissa kansallispukuihin liittyvissä kysymyksissä

Kansallispukuraadin jäsenet

Tutkija Sirkka-Liisa Hakala
FM, pääsihteeri Aila Nieminen
Tutkija Leena Holst, varapj.
Museoneuvos Mariliina Perkko
FM Seija Johnson
KM, Ktyo Inga Pihlhjerta, puheenjohtaja
Kansallispukukonsultti Taina Kangas, sihteeri
FT Elina Salminen
Artenomi (AMK) Minna Koskinen
Koulutuspäällikkö Marjo Vainio
Kansallispukukonsultti Eija Mendelin
Kansallispukuamanuenssi Marja Liisa Väisänen