Opetuspiirroksia     1   2   3 
Erilainen työympäristö.
Piirros Alli Kallioniemen vuonna 1948 julkaisemasta teoksesta Käsityönopetus Merkitys – tarkoitus - metodi. Helsingin Käsityöopettajaopiston julkaisuja 2. Porvoo.