Kokoelmat

Kokoelmien esittely

Valokuva-arkisto

Suomen käsityön museon kokoelmissa on luetteloituna yli 30 000 käsityöhön ja käsityön historiaan liittyvää valokuvaa 1900-luvun alusta nykypäivään. Niiden joukossa on myös paljon kuvia esineistä, kodintekstiileistä, asumisesta ja asusteista. Työkuvat kertovat ajan sekä tekemiseen käytettävän tekniikan ja välineiden muuttumisesta vuosikymmenten saatossa.

Vanha suomalainen esinekokoelma

1906-1945 kerätyssä kokoelmassa on tällä hetkellä noin 2910 luetteloitua esinettä. Niistä suurin osa on tekstiilinäytteitä, nauhoja ja liinoja. Kokoelmassa runsaasti myös erilaisia punontatöitä, kuten koreja, tuohiastioita ja tuohirasioita. Puuesineistöstä valtaosa on rasioita, astioita, erilaisia talousesineitä ja pienoismalleja.

Ulkomainen esinekokoelma

Ulkomainen kokoelma kerättiin vertailuaineistoksi ja malliksi kotimaiselle tuotannolle. Kokoelman esineet ovat pääasiassa peräisin Venäjältä, Ruotsista, Norjasta ja Ranskasta. Ulkomaiseen kokoelmaan kuuluu noin 1200 esinettä.

Tyyne-Kerttu Virkki -esinekokoelma

Tyyne-Kerttu Virkki Säätiön yli 3000 esineen kokoelma siirtyi Helsingistä Jyväskylään Suomen käsityön museoon vuoden 2010 lopulla. Peruskokoelman muodostaa Virkin nykyisen rajantakaisen Karjalan alueelta keräämä esineistö, lisänä 1900-luvun suomalainen käsityö sekä vertaileva ulkomainen aineisto. Ajallisesti kokoelmien pääpaino on sota- ja jälleenrakentamisen ajassa.

Kokoelmat tänään - kokoelmien kartoitus

Kokoelmien kartunnassa on tällä hetkellä tärkeämpää laatu kuin määrä. Kokoelmia pyritään kartuttamaan valikoiden ja suunnitelmallisesti vanhaa kokoelmaa täydentäen ja tallentaen nykypäivästä oleellisia käsityökulttuurin ilmiöitä kuten ekologinen käsityö. Ilmiökeskeistä tallennusta toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa museologian opiskelijoiden tekeminä nykytallennusharjoituksina.

Tutustu Suomen käsityön museon kokoelmapoliittiseen ohjelmaan. [PDF, 16,5Mb]

Mikäli sinulla on käsityöhön tai käsiteollisuuteen liittyvää materiaalia ja haluat sen kokoelmiimme, ota yhteyttä henkilökuntaan. Kerromme lisää tallennustoiminnastamme.

Lisätietoja