Käsillä

Taitoa - iloa - muotoa

Näyttely Suomen käsityön museon Näytönpaikassa 8.6.-1.8.2010

Jyväskylän käsityökoulu 20 vuotta - Jyväskylän käsityökoulun kesänäyttely kertoo tekemisen ilosta ja erilaisista elämyksistä käsityössä ja muotoilussa.

Lukuvuoden 2009-2010 teemana on ollut Taiteidenvälisyys. Pajoissa monipuoliset materiaalit; metalli, lasi, villa, paju, savi, hopea, paperi ja värit hakivat muotoaan eri tekniikoiden avulla synnyttäen erilaisia elämyksiä, kokemuksia, tarinoita ja esineitä sekä tuotteita.

Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry Aivia aloitti käsityön taiteen perusopetuksen antamisen keväällä 1990 Jyväskylässä. Tällä hetkellä Aivia järjestää käsityön taiteen perusopetusta Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Joutsassa. Lukuvuonna 2009-2010 Jyväskylässä opiskeli 30 ryhmässä noin 280 oppilasta. Vuonna 2004 perustettiin Nikkari–ryhmiä, joissa opetus painottuu esinesuunnitteluun ja esineiden valmistukseen.

Käsityön taiteen perusopetuksen suuntautumisvaihtoehdot ovat esinesuunnittelun ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Käsityökoulu antaa käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Monipuolisten materiaalien ja tekniikoiden työstäminen kehittää yksilön kokonaispersoonallisuutta, esteettistä valintakykyä sekä kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessissa.

  • Varhaisiän opinnot: työn ja onnistumisen ilo sekä omaan osaamiseen luottaminen ovat tärkeimpiä asioita opinnoissa.
  • Käsityön perusopinnot: oman työn suunnittelu ja suunnitelman toteuttaminen valmiiksi tuotteeksi kehittää pitkäjänteisyyttä, henkilökohtaista vastuuta työskentelystä ja luovaa ongelmanratkaisutaitoa.
  • Käsityön syventävät opinnot: taitojen karttuessa kyky taiteelliseen ilmaisuun ja teknisiin ratkaisuihin kehittyy käsityön avulla.

Näyttelyn tarinoita ja esineitä voit tulla katsomaan, kokemaan ja näkemään Suomen käsityön museon Näytönpaikkaan, Kilpisenkatu 12, Jyväskylässä. Ikkunanäyttely on avoinna 24 tuntia.

Lisätietoja

Jyväskylän käsityökoulu / Taitokeskus Aivia
rehtori Maire Valkonen
p. 0103871032
Kivääritehtaankatu 8, 40100 Jyväskylä
www.aivia.fi