Kuva: Taitokeskus Aivia / Johanna Parviainen

KÄSILLÄ taitoa - iloa – muotoa

Kulttuuriympäristö

Näyttely Suomen käsityön museon Näytönpaikassa 31.5.-31.7.2011

Jyväskylä käsityökoulun kesänäyttely kertoo tekemisen ilosta ja erilaisista elämyksistä käsityössä ja muotoilussa. Näyttelyn tarinoita ja esineitä voit tulla katsomaan, kokemaan ja näkemään Suomen käsityön museon Näytönpaikkaan, Kilpisenkatu 12, Jyväskylässä. Ikkunanäyttely on avoinna 24 tuntia.

Lukuvuoden 2010-2011 teemana 1.-5. periodilla on ollut Kulttuuriympäristö: Virtaava valo, Kuultava kivi, Luotava lumi, Orastava aurinko ja Monta suloista väriä. Pajoissa monipuoliset materiaalit; metalli, lasi, villa, paju, savi, hopea, paperi ja värit hakivat muotoaan eri tekniikoiden avulla synnyttäen erilaisia elämyksiä, kokemuksia, tarinoita ja esineitä sekä tuotteita.

Jyväskylän käsityökoulu

Taito Keski-Suomi ry Aivia aloitti käsityön taiteen perusopetuksen keväällä 1990. Taito Aivia järjestää käsityön taiteen perusopetusta Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Joutsassa. Käsityön taiteen perusopetusta annetaan lapsille, nuorille ja aikuisille pienryhmissä, jotka kokoontuvat kerran viikossa syyskuusta toukokuuhun. Lukuvuonna 2010-2011 Jyväskylän käsityökoulussa opiskeli 28 ryhmässä noin 280 oppilasta. Vuonna 2004 perustettiin Nikkari –ryhmiä, joissa opetus painottuu esinesuunnitteluun ja esineiden valmistukseen.

Käsityön taiteen perusopetuksen suuntautumisvaihtoehdot ovat esinesuunnittelun ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Käsityökoulu antaa käsityön taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän mukaista opetusta. Monipuolisten materiaalien ja tekniikoiden työstäminen kehittää yksilön kokonaispersoonallisuutta, esteettistä valintakykyä sekä kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu.

  • Varhaisiän opinnot: työn ja onnistumisen ilo sekä omaan osaamiseen luottaminen ovat tärkeimpiä asioita opinnoissa.
  • Käsityön perusopinnot/perusteet: oman työn suunnittelu ja suunnitelman toteuttaminen valmiiksi tuotteeksi kehittää pitkäjänteisyyttä, henkilökohtaista vastuuta työskentelystä ja luovaa ongelmanratkaisutaitoa.
  • Käsityön syventävät opinnot/työpajaopinnot/valinnaisopinnot: taitojen karttuessa kyky taiteelliseen ilmaisuun ja teknisiin ratkaisuihin kehittyy käsityön avulla.

Lisätietoja

Maire Valkonen
Jyväskylän käsityökoulu
rehtori
Kivääritehtaankatu 8, G-rappu, 40100 Jyväskylä
0504321943
maire.valkonen(at)aivia.fi
www.aivia.fi/kasityokoulu