Kuvassa: Roxanna Sadvokassovan teos.

Intersections-Risteyksiä

Nuorten taidetyöpaja

Suomen käsityön museon Näytönpaikassa 8.4.–3.5.2015

Näyttelyssä on Nuorten Taidetyöpajan VOLTTI-pajan sekä Kuvanveiston teemapajan kevään aikana tehtyjä töitä. Materiaaleina on mm. keramiikka ja puu. Näyttelyn nimi Intersections - Risteyksiä kuvaa nuorten elämäntilannetta työpajan aikana. Nyt ollaan tässä. Mitä tämän jälkeen, opinnot, työharjoittelu, jatkuuko työttömyys vai pääsenkö kenties taidekouluun Skotlantiin?

Nuorten taidetyöpaja

Jyväskylän kaupungin Nuorten Taidetyöpaja tarjoaa työkokeilua ja kuntouttavaa työtä nuorille Jyväskyläläisille. Alkuvuosina (2001 alkaen) nuoret olivat lähes kaikki työttömiä nuoria. Nykyään Nuorten Taidetyöpaja palvelee hyvin erilaisessa elämäntilanteessa olevia nuoria, toki edelleen valtaosa nuorista on työttömiä työnhakijoita. Kuitenkin viime vuosina on kuntouttavan työn ja mielenterveyskuntoutujien osuus jatkuvasti noussut, esim. vuonna 2014 pajoilla oli 32 mielenterveyskuntoutujaa. Tämän lisäksi mielenterveyskuntoutujia tavoittaa vuosittain vähintään saman verran etsivä nuorisotyömme.

Nuorille mielenterveyskuntoutujille kehitimme aikoinaan yhteistyössä Jyväskylän aikuispsykiatrian osasto 2:en kanssa pienpajan, joka sittemmin sai nimekseen Virta-paja. Taustalla vaikutti se että olimme tuolloin vielä Esr-rahoituksella, ja se esti muiden kuin työttömien pääsyn pajalle. Virta-pajaa kehitettiin Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoituksella. Lisäksi Jyväskylässä toimi tuolloin aivan liian vähän mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja jatkopaikkoja; terveen identiteettiä tukevista toiminnoista oli pula. Pian ensimmäisten pienpajojen käynnistyttyä huomattiin että samat pajamenetelmät ja –välineet toimivat yhtä lailla mielenterveyskuntoutujien, kuin työttömien nuortenkin elämäntilanteen kohentajina.

Nykyään toimintaa rahoittaa lähes yksinomaan Jyväskylän kaupunki, ja pajoille voidaan siis ottaa oman harkintamme mukaan työttömiä, kuntoutujia, sairaslomalla tai – eläkkeellä olevia nuoria.

Mitkä sitten ovat ne menestyksekkäät työmetodimme, ja miten niitä lyhyesti kuvaisi?

Yhteisöllisyys: ajattelemme että nuorissa on osaamista ja energiaa, joskus tarvitaan toinen ihminen huomaamaan se ja sanomaan se ääneen. Taidetyöpajalla toimiminen perustuu siihen että nuoret tutustuvat heti aluksi omaan ryhmäänsä perusteellisesti ja syntyy luottamuksellinen, hyväksyvä työilmapiiri.

Toiminnallisuus: tekeminen on Taidetyöpajalla avainsana, meillä tehdään paljon ja kokeillaan vielä enemmän! Myös virheet kuuluvat hyväksytyn toiminnan piiriin. Tekeminen siirtyy käsistä päähän ja nuorelta toiselle, se on kuin positiivinen virus joka leviää yhteisössämme ja nostattaa mennessään kaikkien itsetuntoa: minäkin osaan!

Myönteinen ajattelu: onnistuneita hetkiä ja työsuorituksia on jokainen päivä täynnä. Nuorille on tärkeää saada sopivia haasteita ja mielekästä työtä. Virheiden teko on osa oppimisen prosessia ja Taidetyöpajalla ei kenenkään tarvitse pelätä virheitä – ne ovat lahjoja jotka auttavat meitä eteenpäin oppimisen poluilla.

Volttipaja

Ryhmässä 14- 16 nuorta
Joka arkipäivä kokoontuva työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmä, kestää noin neljä kuukautta.
Ohjaajat: Kirsi Lehtipää ja Panu Koskimies

Pajaryhmän yhteishengen luomiseen ja luottamuksen synnyttämiseen käytetään draaman, teatterin ja sirkuksen keinoja. Pajalla tutustutaan erilaisiin kädentaitojen tekniikoihin ja taiteen tekemisen menetelmiin. Pajan sisältöihin kuuluu maalausta, keramiikkaa, ilmaisutaitoja, sirkusta, ruuanlaittoa, liikuntaa ja valokuvausta. Pajalla keskitytään myös oman tulevaisuuden tekemiseen ja saadaan yksilöllistä ohjausta oman hyvinvoinnin rakentamiseen.

Kuvanveiston teemapaja

Ryhmässä 5-8 jäsentä
Tiistaisin 15.00- 18.00 kokoontuva vapaa-ajan ryhmä, kesto noin neljä kuukautta.
Ohjaaja: Panu Koskimies

Teemapajoja Nuorten Taidetyöpajalla järjestetään eri taiteenalojen ympärille. Puun ja keramiikan perustekniikoita opetellaan yhdessä, mutta aiheet ja innostuksen kohteet jokainen pajalainen valitsee itse. Ryhmän ominaispiirteenä on ollut kansainvälisyys, ryhmästä löytyy neljää eri kansalaisuutta, joten opetuskieli on ollut englanti/ elekieli.