KÄSILLÄ - käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona

Jyväskylän käsityökoulu ja Taito Aivian ammatillinen koulutus

Suomen käsityön museon Näytönpaikassa 7.6.–7.8.2016

Näyttely kertoo Taitokeskus Aivian opiskelijoiden ammatillisesta lisäkoulutuksesta ja käsityöntekijän ammattitutkintoon valmistavasta koulutuksesta sekä Jyväskylän käsityökoulun käsityön taiteen perusopetuksen oppilaiden tekemisen ilosta ja erilaisista elämyksistä käsityössä, teknologiassa ja muotoilussa tänä päivänä. Käsityökoulun lukuvuoden 2015-2016 teemana oli Maailmassa.

Taito Keski-Suomi ry Aivia (Taito Aivia) on Keski-Suomen maakunnan alueella toimiva yhdistys, joka on Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n jäsen. Toimipaikkaverkoston muodostavat Jyväskylässä Taito Aivia (toimisto), Taitokeskus Aivia/Jyväskylän käsityökoulu ja Taito Shop sekä Joutsan ja Saarijärven käsityökeskus. Yhdistys tuottaa neuvonta- ja koulutuspalveluita; käsityön taiteen perusopetusta vuodesta 1990 ja ammatillista koulutusta vuodesta 1999, välittää käsi- ja taideteollisuustuotteita ja järjestää näyttelyitä ja tapahtumia. Yhdistyksellä on monipuolinen ja pitkäaikainen 26 vuoden kokemus lasten ja nuorten käsityön taiteen perusopetuksessa ja ohjauksessa sekä viimeisen 16 vuoden kokemus ammatillisesta koulutuksesta ja käsityöntekijän ammattitutkintoon valmistavasta koulutuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuonna 2000 Taito Keski-Suomi ry:lle/Jyväskylän käsityökoululle käsityön taiteen perusopetuksen järjestämisluvan. Taito Aivia järjestää käsityön taiteen perusopetusta sen toiminta-alueella. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Taito Keski-Suomi ry:lle Lapsenpäivän palkinnon vuonna 2008 Jyväskylän käsityökoulun toiminnasta käsityön taiteen perusopetuksessa.

Jyväskylän käsityökoulu

Taito Aivia aloitti käsityön taiteen perusopetuksen keväällä 1990. Taito Aivia järjestää käsityön taiteen perusopetusta Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Joutsassa. Käsityön taiteen perusopetusta annetaan lapsille, nuorille ja aikuisille pienryhmissä, jotka kokoontuvat kerran viikossa syyskuusta toukokuuhun. Lukuvuonna 2015-2016 käsityökouluissa opiskeli noin 310 oppilasta. Vuonna 2004 perustettiin Nikkari ja Teknikkari–ryhmiä, joissa opetus painottuu esinesuunnitteluun ja -valmistukseen sekä muotoiluun ja teknologiaan. Käsityöllisiin prosesseihin tuodaan teknologiaosaamista ja nykyteknologiaa, koodausta ja robotiikkaa.

Käsityön taiteen perusopetuksessa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa-alueilla, joita ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, taiteidenvälisyyteen ja luonnontuntemukseen. Käsityön opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetuksessa käsityö ilmenee ilmaisuna, tekoina, taitoina, tuotteina ja teoksina. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää suomalaista tekstiili-, esine- ja ympäristökulttuuria, kulttuurien erilaisuutta sekä säilyttää ja edelleen kehittää perinteisiä käsityömenetelmiä ja työtapoja. Oppilas ohjataan luomaan laadukkaita tuotteita ja kehittämään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus yhteistyössä KSL -opintokeskuksen kanssa on vuosien mittaan muodostunut toiseksi merkittäväksi ja isoksi toiminnan alueeksi. Koulutuksen järjestäjänä toimii KSL-opintokeskus. Aikuisille suunnattu ammattitutkintoon valmistava koulutus on kestoltaan 10 - 45 opintoviikkoa kestävää kokopäiväistä opetusta joko tutkintotavoitteisesti tai ammatillisena lisäkoulutuksena. Opetus sisältää yrittäjyyteen liittyviä opintoja, kuten oman osaamisen tuotteistamista, hinnoittelua, markkinointiviestintää ja valmiuksia yrityksen perustamiseen. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa käsityöntekijän ammattitutkinto osaamisaloina mm. paperi –ja nukkemuotoilu, tilasomistus, ohjaustoiminta sekä tuotteistaminen. Koulutuksiin osallistuu kuluvana vuonna noin 110 henkilöä.

Lisätietoja

Maire Valkonen, koulutuspäällikkö, rehtori
Taitokeskus Aivia/Jyväskylän käsityökoulu
Kivääritehtaankatu 6, G-rappu, 40100 Jyväskylä
0504321943
maire.valkonen(a)aivia.fi
www.aivia.fi