Rakkaudesta Karjalaan

Näyttely Suomen käsityön museon Kujalla 23.1.–28.8.2016

Omin käsin -näyttelyyn liittyvässä Rakkaudesta Karjalaan -osiossa on esillä Tyyne-Kerttu Virkin Aunuksen Karjalasta 1940-luvulla keräämää esineistöä. Virkki työskenteli Aunuksessa marraskuusta 1941 maaliskuun alkuun 1944, jolloin hänet kutsuttiin Omin käsin –lehden päätoimittajaksi Helsinkiin. Aunuksessa vietetty aika vaikutti Karjalankannaksella Sakkolassa syntyneen Virkin koko elämäntyöhön. Hän omisti koko elämänsä käsityökulttuurin edistämiselle, erityisesti karjalainen käsityö oli lähellä hänen sydäntään.

Jatkosodan alettua kesällä 1941 Suomen armeijan joukot olivat siirtyneet Itä-Karjalaan. Alueen miesten ollessa sodassa, muun väestön toimeentulosta haluttiin huolehtia. Työikäiset naiset olivat maataloustöissä ja eri tuotantolaitoksissa. Aunuksenlinnan eli Aunuksen kaupungin työtupa perustettiin 28.9.1941. Työtupatoimintaa oli Suomessa jo aiempina vuosikymmeninä järjestetty kuntien tai valtion keinona hoitaa eri syistä johtuvaa työttömyyttä. Työtupatoiminta auttoi sodan aikaisessa materiaalipulassa väestön vaatettamisessa ja käyttötavaroiden valmistuksessa. Työtuvissa huollettiin myös sotilaiden varusteita.

Alusta lähtien työtupatoiminnan yhtenä tavoitteena oli kotiteollisen toiminnan, paikallisen käsityöperinteen ja osaamisen tallentaminen ja elvyttäminen. Heti kun työtupatoiminta saatiin alkuun, käynnistettiin vanhojen mallien etsiminen, kerääminen ja niitä ryhdyttiin valmistamaan uudelleen sekä markkinoimaan. Työtuvalla valmistettujen tuotteiden myynti hoidettiin työtuvan toimistosta käsin. Tyyne-Kerttu Virkki suunnitteli suuren osan myyntiin tehdystä tuotannosta.

Aunuksen aika jätti Tyyne-Kerttuun lähtemättömän vaikutuksen – oma karjalainen identiteetti vahvistui. Virkin yhtenä elämäntyön painopisteenä oli karjalaisen kulttuurin välittäminen koko Suomen tietoisuuteen. Hän perusti vuonna 1977 Virkki-käsityömuseon joka toimi Helsingissä vuoteen 2010 saakka. Museokokoelman perusta oli Virkin Aunuksesta henkilökohtaisina lahjoina saatu esineistö sekä hänen itse ostamansa esineet. Kokoelma siirtyi Suomen käsityön museon Virkki-kokoelmaksi vuonna 2010. Näyttelyssä esillä olevat esineet ovat osa tätä kokoelmaa. Virkki-kotimuseo toimii edelleen Helsingissä Merikannontie 3:ssa.

Lisätietoja:

Rakkaudesta Karjalaan liittyy Suomen käsityön museossa 28.8. saakka esillä olevaan Omin käsin –näyttelyyn.
Lue näyttelytiedote