Nahkavaateprojekti
KANSAINVäLINEN YHTEISTYöHANKE Schneeberg - Wetterhoff 2000 -2002

Suomen käsityön museo / Näytönpaikka 7.1. - 4.2

Kuvaaja: Petronella Grönruus/ Suunnittelija: Nahkavaateprojekti

Hämeen ammattikorkeakoulu
Muotoilun koulutusohjelma
Wetterhoff
Nahka-ala


Saksalaisen Angewandte Kunst Schneeberg, Fachbereich der Westsächsischen Hochshule Zwickau, korkeakoulun vaatetussuunnitteluosaston kanssa on toteutettu oppimishanke, jonka lähtökohtana on ollut nahkaan soveltuvien pintojen kehittäminen ja niiden hyödyntäminen nahkavaatteiden suunnittelussa. Oppilaitoksilla on omat vahvuus- ja erikoisosaamisalueensa.

Tämän hankkeen avulla on pyritty edistämään näiden erikoisosaamisalueiden tuntemuksen ja tietämyksen lisäämistä. Samalla edistetään kulttuurituntemusta ja kehitetään kansainvälistä vuorovaikutusta.

Muotoilun koulutusohjelman nahka-alan opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida ja tuotekehittää erilaisia nahan pintastruktuureja, jotka toimivat partnerioppilaitoksissa tuotesuunnittelun lähtökohtana. Partnerioppilaitoksen tehtävänä oli puolestaan suunnitella kokeileva mallisto Wetterhoffin nahka-alan opiskelijoiden tuloksia hyödyntäen. Muotoilun koulutusohjelmassa kehitettiin edelleen edellä esitettyä mallistoa kaupalliseksi huomioiden tuotannolliset näkökohdat.Hanke esillä mm.
Kädentaidot messut, Tampere, lokakuu 2001
Suomen Käsityö Museo, Näytönpaikka, Jyväskylä 7.1.-10.2.2002
Helsinki, kevät 2002
Wetterhoffin pukunäytös, 2002
Finnlandia-Institut, Berliini, Saksa, kesä 2002
Lisätietoja
projekti
Eija Engblom
03-6463640
eija.engblom@hamk.fi

koulutus: www.wetterhoff.hamk.fi