LUONNOSTAAN - materiasta muodoksi
Kuopion Muotoiluakatemian näyttely

Suomen käsityön museo 25.9.-7.12.2003


Susanna Sallisen materiaalien uusiokäyttöön perustuva Sanoja rullalta -paperihattu rakentuu rullalle kiedotuista kirjan sivuista. KUVA: Jussi Peltola
Susanna Sallisen materiaalien uusiokäyttöön perustuva Sanoja rullalta -paperihattu rakentuu rullalle kiedotuista kirjan sivuista. KUVA: Jussi Peltola

Kuopion Muotoiluakatemian Luonnostaan - materiasta muodoksi -näyttelyn lähtökohtana ollut opetusministeriön tukema tutkimus- ja kehittämishanke LUONNONMATERIAALIEN KOKEMINEN, joka aloitettiin syksyllä 2002. Hankkeen tarkoitus on edistää ja kehittää Suomessa kasvavien ja viljeltyjen luonnonmateriaalin käyttöä muotoilussa. Tutkimuksen ja tuotteiden suunnittelun pohjana olivat haastattelut, jotka käsittelivät luonnonmateriaalien kokemista käsityötuotteissa. Opiskelijat käyttivät näyttelytuotteiden suunnittelun pohjana haastatteluissa esiin nousseita teemoja, kuten ekologisuus, puhtaus, uusiutuminen, materiaalin yksilöllisyys, tuoksu, tuntu, laadukkuus, aitous, käytettävyys ja suomalaisuus.

Tutkimushanke on ollut yksi näyttelyn lähtökohdista, mutta opiskelijat ovat saaneet myös ideoida vapaasti Luonnostaan-teeman pohjalta. Luonto on esillä kierrätysmateriaaleista, villasta, puuvillasta, nahkasta, savesta, puusta, teräksestä, jopa muovista valmistetuissa tuotteissa joko materiaalina, muotona tai kuviopintana.

Näyttely esittelee myös opetuksen ja koulutuksen erilaisia tehtäviä ja tavoitteita. Kaikki näyttelyn työt eivät ole käyttötuotteita, vaan teema on innostanut opiskelijoita tekemään myös kokeellisia ja uniikkeja tuotteita, joiden lähtökohtana on materiaali. Alkuideana on voinut olla joko materiaalin ominaisuudet tai käytetyn materiaalin työstäminen kokonaan uudenlaiseksi. Luova ideointi on synnyttänyt uusia ratkaisuja - kuten lohen ruoto muovitakin koristeena ja uuden käyttötarkoituksen ryijyssä sävykkäänä "nukkapintana" saanut Helsingin Sanomien Nyt-viikkoliite.

Näyttelyn introna on tilateos Kosketus taivaaseen. Teoksen olemus henkii ylhäistä ja juhlavaa tunnelmaa. Se on suunniteltu korostamaan museon aulatilan omaa arkkitehtuuria, sen korkeutta ja valoisuutta. Kuviomaailmana ovat vanhanaikaiset, lumihiuta pitsiliinamallit, joita on hyödynnetty modernisti ja jotka muistuttavat lumihiutaleita. Teoksessa on läsnä myös muita luonnon elementtejä: jää, vesi, sumu ja aurinko. äänen teokseen toteuttavat Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikön opiskelijat.

Lisätietoja
Näyttely:
Marke Iivarinen, lehtori, tekstiili- ja projektisuunnittelu, Kuopion Muotoiluakatemia
puh. (017) 308 311, 050 541 9853, marke.iivarinen@designkuopio.fi

Tutkimushanke:
Mirja Kälviäinen, FT, koulutuspäällikkö, Kuopion Muotoiluakatemia
puh. (017) 308 201,050 588 5071, mirja.kalviainen@designkuopio.fi

Tiedotus:
Marjut Tikkanen, tiedottaja, Kuopion Muotoiluakatemia
puh. (017) 308 204, 050 567 1701, marjut.tikkanen@designkuopio.fi

Suomen käsityön museo
Mikko Oikari, intendentti, puh. (014) 26 64378, mikko.oikari(at)jkl.fi