Bragen kansallispuvut
Suomen kansallispukukeskuksessa 24.9.-21.11.2004

Espoon naisen kansallispuku. KUVA: Brage
Espoon naisen kansallispuku. KUVA: Brage

Suomenruotsalaista perinnekulttuuria vaalii ja elvyttää keskusjärjestönä kotiseutuyhdistys Brage. Se perustettiin Helsinkiin 1906. Brage aloitti heti toimintansa alkuvaiheessa suomenruotsalaisten kansallispukujen valmistuksen. Vuonna 1907 perustettiin toimisto, jonka tehtävänä oli valmistaa ja vuokrata pukuja. Samana vuonna perustettiin myös mallipukujen kokoelma.

Bragen pukukomitea, myöhemmin pukujaosto, perustettiin toimintavuonna 1909-1910. Tänään jaostolla on jäsen Suomen kansallispukuneuvoston asiantuntijana toimivassa kansallispukuraadissa. Pukujaosto perustettiin elvyttämään kansanpukuja, mitä seurasi pukujen kokoamistyön johtaminen. Työ käynnistettiin fil. maist. Yngvar Heikelin (1889-1956) ja paikallisväestön muodostamien alueellisten toimikuntien kenttätutkimuksilla. Bragen pukumuseo sai alkunsa 1921 ensisijaisesti Heikelin toiminnan ansiosta. Heikel tallensi kansanpukuperinnettä ja keräsi kangasnäytteitä ja vaatekappaleita sekä inventoi 1921-1926 aikana kaikki suomenruotsalaisseudut. Kerätty materiaali muodosti perustan suomenruotsalaisten kansallispukujen kokoamistyöhön.

Alussa puvut valmistettiin kotiteollisesti. Maaseudun käsityöläisiä värvättiin toimittamaan esimerkiksi kankaita. Tänä päivänä Brage Ab välittää kansallispukuja ja niiden tarvikkeita sekä valvoo pukujen käyttöä. Brage Ab omistaa tekijänoikeudet suomenruotsalaisiin kansallispukuihin.

Lähes kaikki suomenruotsalaiset kansallispuvut on julkaistu sarjassa Svensk-Finlands bygdedräkter, josta ilmestyi ensimmäinen osa 1952. Sarjassa kuvataan ja esitellään pukujen historiaa, esikuvia ja nykyistä käyttöä. Sarja sisältää 12 vihkoa. Niissä esitellään lähes 90 naisten ja 80 miesten pukumallia.

Suomen kansallispukukeskukseen Kuja näyttelytilaan on koottu esille kymmenen Bragen kansallispukua. Näyttely on esillä 24.9.-21.11. 2004.


Näyttelyyn liittyy Bragen kansallispukukonsulentti Maria Schulmanin pitämä esitelmä Suomen ruotsinkielisen alueen kansallispuvuista perjantaina 29.10. kello 16-18. Tapahtumaan on vapaa pääsy!
Lisätietoja
Föreningen Brage
Kasarminkatu 28, 00130 Helsinki
Kansallispukukonsulentti Maria Schulman
09-177 818

Suomen kansallispukukeskus
Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä
amanuenssi Marja Liisa Väisänen
(014) 26 64381
marja.liisa.vaisanen @ jkl.fi