Kiinalaisia kertomuksia ja Viikinkisaagoja
Käsillä Iloa Taitoa - Muotoa

Jyväskylän käsityökoulun 15 vuotisnäyttely

Näyteikkunanäyttely Suomen käsityön museon Näytönpaikassa 16.5.-7.8.2005

Kuvaaja: Sari Pylkkänen
Kuvaaja: Sari Pylkkänen

Jyväskylän käsityökoulun toiminta käynnistyi vuonna 1990. Toiminnanjohtaja Hannele Heikkinen sai idean lapsille suunnatusta käsityöpajatoiminnasta. Hän kutsui toiminnan suunnitteluun käsiteollisuusopettaja Maire Valkosen. Jyväskylän kulttuurilautakunta myönsi työpajaryhmän käynnistämiseen 10000 markan avustuksen . Pian sen jälkeen Opetushallitus kutsui Heikkisen ja Valkosen erilaisiin työryhmiin kehittämään käsityötä taiteen perusopetukseksi. Toiminta sai käynnistyessään paljon huomiota ja lasten monipuoliset ja luovalla tavalla hauskat tuotokset ihastuttivat ja ihmetyttivät. Toiminta laajeni pian ja halukkaita lapsia ja nuoria oli tulossa mukaan paljon enemmän kuin pystyttiin ottamaan. Jyväskylän käsityökoulun nimi otettiin käyttöön vuonna syksyllä 1990 ja virallisen taiteen perusopetuksen koulutusjärjestäjän aseman se sai vuonna 2001. Suomessa on vain kaksi käsityön taiteen perusopetuksen oppilaitosta. Toinen on Tampereella toimiva Näpsä. Käsityön taiteen perusopetus laajeni pian taiteen perusopetuksen lainsäädännön myötä koko Suomeen ja tällä hetkellä käsityötä taiteen perusopetuksena opiskelee noin 5000 lasta, nuorta ja aikuista, valtaosa Käsi- ja taideteollisuusjärjestön ylläpitämissä käsityökouluissa Jyväskylän käsityökoulussa opiskelee tällä hetkellä noin 350 lasta, nuorta ja aikuista. Opetusta annetaan myös Saarijärvellä ja syksyllä käynnistyy ryhmät myös Joutsassa.

Opiskelu on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Käsityökoulu antaa yleisen ja laajan oppimäärän mukaista opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia ja laajan oppimäärän 1300 tuntia. Käsityön eri osa-alueita ovat esinesuunnittelu ja valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen.Taiteen perusopetus käsityössä

Laki taiteen perusopetuksesta hyväksyttiin vuonna 1992 ja uusittiin vuonna 1998. Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan säännöllistä ja etenevää opetussuunnitelmaan perustuvaa taiteen opetusta. Taiteen perusopetus on osana suomalaista koulutusjärjestelmää yleissivistävän koulun, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rinnalla.

Käsityön taiteen perusopetuksen kysyntä on kasvussa. Opetus tarjoaa hyviä mahdollisuuksia käsin tekemiseen ja eri materiaalien käsittelemiseen sekä kulttuuriseen ja visuaaliseen ymmärrykseen. Käsityön parissa toimineet lapset, nuoret ja aikuiset voivat vaikuttaa vastuullisesti elinympäristönsä ja kulttuurin kehittämiseen. Näin yhteiskunta saa laatutietoisia ja valikoivia käsityöläisiä, yrittäjiä ja kuluttajia.

Käsin tekeminen kehittää ja kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Oppilas omaksuu ikänsä ja edellytyksiensä mukaan tietoja ja taitoja sekä valmiuksia käsityön ja visuaalisten taiteiden alueilta. Käsityön opetus on osa taito- ja taidekasvatusta ja elinikäistä oppimista. Se luo pohjan eri taiteenalojen elinikäiselle harrastamiselle ja valmiuksia alan ammatilliseen koulutukseen. Oppimisprosessia ja tuotoksia sekä teoksia dokumentoidaan jokaisen omaan portfolioon. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin syyskuusta toukokuuhun. Hakeutuminen käsityökouluun tapahtuu huhti-toukokuussa.Jyväskylän käsityökoulun 15 -vuotisjuhlanäyttely ja työpajat

Lukuvuoden 2004-2005 teemana on ollut muinaiset kulttuurit. Syksyllä tutustuttiin Viikinkien arkeen ja juhlaan. Keväällä Kiinan arki, juhla ja keksinnöt tulivat tutuiksi työpajoissa. Pajoissa monipuoliset materiaalit hakivat muotoaan eri tekniikoiden avulla synnyttäen erilaisia elämyksiä, kokemuksia, tarinoita ja esineitä.

Näyttelyyn on kaksi porttia, jotka johtavat kahteen eri maailmaan ja kulttuuriin. Syksyn teema Viikinkikulttuurista avautuu riimukirjainportin kautta. Viikinkimaailmasta löytyy viikinkisaagojen tarinateltta, hautalöytöjä; käsityökoulun oppilastöitä ja viikinkiveneitä sekä toimintaa. Voit jättää jälkesi riimukirjoituskiveen ja pelata räsypallopeliä. Muinaiseen kiinalaiseen kulttuuriin astutaan lohikäärmeen matkassa toisen portin kautta, ylitetään Kiinan muuri ja löydetään kadonnut terrakotta-armeija. Lohikäärmeet, leijat, muinaiset temppelit täyttävät tilan. Kiinalaisia pelejä pelataan peliteltassa.

Näyttely kertoo tekemisen ilosta ja erilaisista elämyksistä käsityössä ja muotoilussa.

Lisätietoja
KESKI-SUOMEN KäSI- JA TAIDETEOLLISUUS RY
Jyväskylän käsityökoulu
Hannele Heikkinen, toiminnanjohtaja 050 5910414
Maire Valkonen, rehtori 040 7670406