100 vuotta luovaa teollisuutta Keski-Suomessa

Käsi- ja taideteollisuuden koulutusta on kehitetty pitkäjänteisesti Keski-Suomessa - sadassa vuodessa on saatu paljon aikaan. Käsi- ja taideteollisuuskoulutus on tänä päivänä laaja-alaista ja monipuolista. Tämän päivän ja tulevaisuuden haasteet löytyvät yrittäjyyteen tukemisessa.

Käsi- ja taideteollisuuden opetusta on annettu Keski-Suomessa sadan vuoden ajan.
Vuosi 2005 on Jyväskylän ammattiopiston Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen 100-vuotisjuhlavuosi. Oppilaitos sijaitsee Petäjävedellä ja se tunnettiin aikaisemmin nimellä Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Oppilaitoksesta valmistuu tekstiili- ja vaatetusalan, paperialan, nukkemuotoilun sekä metalli- ja puu- ja kalustealan artesaaneja sekä valokuvaajia.

Oppilaitos tuli osaksi Jyväskylän ammattiopistoa 1.1.2005.
"Molemmat hyötyvät yhdistymisestä. Käsi- ja taideteollisuusoppilaitos tuo vahvan satavuotisen osaamisen perinteensä ammattiopistoon. Oppilaitokselle voimme tarjota omaa osaamistamme. Yhteistyö vahvistaa koko alaa," sanoo johtaja Hannu Salminen Jyväskylän ammattiopistosta.

Uudet monipuoliset mahdollisuudet käsi- ja taideteollisuusalalla avautuvat, kun vuoden alusta Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos siirtyi Jyväskylän Jyväskylän ammattiopiston yhteyteen, iloitsee Leena Sipilä. Monialaisessa isossa oppilaitoksessa on mahdollista suunnata opintoja henkilökohtaisten tarpeiden mukaan, valita opintoja eri aloilta ja siten saada todellista täsmäkoulutusta. Esim. maatilamatkailuun erikoistuva artesaani voi opiskella samanaikaisesti henkilökohtaisen opiskeluohjelmansa mukaisesti matkailualankoulutusta ja päinvastoin. Näin saadaan uudenlaisia osaajia. Vaihtokoulutusmallia on tarkoitus laajentaa eri aloille. Kehitämme näin luovan alan työpaikkojen syntymistä ja tuemme alan yrittäjiä.

Käsi- ja taideteollisuusalan yhteisiin ammattitaitovaatimuksiin kuuluu esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, joka ohjaa käsityöläistä arvostamaan ja ottamaan huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa tuotteen kauneusarvoja, toimivuutta, ekologisuutta ja kulttuurista sidonnaisuutta. Samalla tavoitteena on oppia tuotteen koko valmistusprosessi suunnittelusta valmistukseen ja markkinointiin. Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos on aktiivisesti kehittänyt työssä oppimista, opetussuunnitelmia, aikuisten näyttöjä, työelämätutkintoja ja henkilökohtaisia opetusohjelmia. Erityisesti on panostettu ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyteen.

Käsi- ja taideteollisuusalalla varteenotettava työllistymismuoto on yrittäjyys, jota pyritään tukemaan monin eri tavoin, koulutuspäällikkö Leena Sipilä korostaa.

Yrittäjyyden näkökulmaa edustavat myös ne oppilaitoksesta valmistuneet menestyvät yrittäjät, joiden töitä nähdään opiskelijatöiden ohella käsityön museossa esillä olevassa Siirtymä-nimisessä 100-vuotisjuhlanäyttelyssä 16.3. alkaen.

Lisätietoja
www.jao.fi


« Siirtymä-näyttely