Poron jäljillä
- pohjoisen poronhoitoalueen käsityöläisiä Suomen käsityön museossa 7.6.16.9.2007


Kuvassa poroerotus Vuotsolla lokakuussa 2006. KUVA: Suomen käsityön museo/Timo Veijalainen

Poro on pohjoisen ihmiselle muutakin kuin pelkkä eläin, se on kokonainen maailma, elämäntapa ja ajattelun aihe. Suomen käsityön museossa kesällä 2007 avautuva Poron jäljillä –näyttely kertoo pohjoisen poronhoitoalueen käsityöläisistä ja porosta monipuolisena aiheena, ideana ja käsityömateriaalina. Aineistoa näyttelyä varten on kerätty tekemällä useita dokumentointimatkoja eri puolilla Lappia ja haastattelemalla käsityöläisiä heidän omissa asuin- ja työskentely-ympäristöissään. Samalla on tallennettu porotalouteen liittyvää käsityötietoutta ja käsityötuotteita. Poron jäljillä -näyttelyn kanssa samaan aikaan museossa avautuu Smi Duodji ry:n 30-vuotisjuhlanäyttely. Sen ovat tuottaneet yhteistyössä Saamelaismuseo Siida ja saamenkäsityöyhdistys Smi Duodji.

Poron jäljillä -dokumentoinnissa on käsityöläisten ohella tehty yhteistyötä mm. Lapin käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen, Sámi Duodjin, poronhoitoalueella toimivien museoiden, oppilaitosten ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa. Hanke toteutetaan suurelta osin Lapin Liiton myöntämällä ESR -rahoituksella. Poron jäljillä -hanke liittyy Pohjois-Suomen tavoite 1 – ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 3.2. Osaaminen ja avainalojen edistäminen.

Poron jäljille porokartan avulla

Näyttelyn teemat nivoutuvat yhdeksi suureksi porokartaksi, jossa esitellään poronhoitoa sekä erilaisia porosta saatavia käsityömateriaaleja. Suomen poronhoitoalue käsittää lähes koko Lapin läänin ja osan Oulun läänistä, yhteensä 36 prosenttia koko Suomen maapinta-alasta. Poronhoitoalueen eri osat eroavat maantieteellisesti toisistaan. Alueiden eroavaisuudet heijastuvat myös poronhoitotapoihin ja –kulttuuriin.


Marjatta Maggan poron koipinahoista valmistamat jalkineet eli nutukkaat. KUVA: Suomen käsityön museo/Timo Veijalainen

Poro on pohjoinen materiaali

Poromateriaalia käytetään monella tavalla ja porosta ei oikeastaan jää käyttämättä mitään. Vanhan tarinan mukaan jopa poron henki kulkee tuulen mukana ohjaamassa Lapin ihmistä. Luonnonmuotojen ja –materiaalien kunnioitus sekä kiinteä yhteys poronhoidon vuosikiertoon näkyvät selvästi myös pohjoisen käsityöläisten tuotannossa.

Poro raaka-aineena voidaan jakaa käsityötuotteiden valmistuksen osalta sekä koviin että pehmeisiin materiaaleihin. Pehmeät materiaalit pitävät sisällään lähinnä poron nahkasta valmistetut erilaiset käyttöesineet ja vaatteet. Kovien materiaalien käytöllä tarkoitetaan poron sarvien ja luiden hyödyntämistä. Porosta valmistetaan myös erilaisia matkamuistoiksi tarkoitettuja pienesineitä, kuten avaimenperiä ja peikkoja. Yhä enenevässä määrin poromateriaalia käytetään erilaisten asusteiden, tekstiilien ja taideteoksien osasina tai jopa päämateriaalina. Näyttelyn tarkoituksena onkin tuoda esille niin perinteisiä kuin uudistuotantoa olevia käsityötuotteita sekä valmistustapoja. Lisäksi näyttelyn yhteydessä järjestetään porokäsityöaiheisia työpajoja ja asiantuntijaluentoja.

Poron jäljet kiertävät Suomea

Syksyllä 2007 Poron jäljillä –näyttely lähtee kiertämään Suomen museoihin ja näyttelytiloihin. Kiertonäyttelyn tarkoituksena on nostaa poron tunnettuutta monipuolisena käsityömateriaalina. Näyttelyn aineistosta laaditaan oma verkkosivusto, jonka avulla porokäsityöt ja pohjoisen käsityöläisyys tulevat laajalle yleisölle tutuksi. Lisäksi laaja dokumentointimateriaali
analysoidaan ja tallennetaan Suomen käsityön museon kokoelmiin, josta esim. kuva-aineisto on helposti tutkijoiden, käsityöläisten ja näyttelyn yhteistyökumppaneiden saatavilla.

Näyttelyyn liittyviä tapahtumia

Pe 8.6. klo 1118 Museon syntymäpäivä
Poron jäljillä -näyttelyn ja dokumentointiprojektin esittelyä.
Ilmainen yleisöopastus klo 16.30

Ke 20.6. klo 1215 Työnäytös: Saamenkäsityöläinen, FM Maarit Magga: äimällä sisnasta.

Perjantaisin 13.7.10.8. klo 1215 Poronkusema. Poron jäljillä näyttelyn opastus ja työpaja.

La 25.8. klo 1117 Kansallispuvun syntymäpäivä Tutustutaan saamenpukuun, luentoja ja työnäytöksiä.

La 15.9. klo 1112 Yleisöluento: Porotalon emäntä, taiteilija Tuula-Maija Magga-Hetta: Poro - halki elämän.

La 15.9. klo 1215 Porotutka.
Aikuisten ja lasten yhteinen työpaja.
Ilmoittautuminen puh. (014) 26 64370 tai craftmuseum.info(at)jkl.fi. Työpajamaksu 8 /henkilö.

 

Elinvoimaa EU-ohjelmista ESR

 

Lisätietoja

» Lisää tietoa dokumentoinnista

Seija Hahl
amanuenssi
Suomen käsityön museo
Kauppakatu 25, Jyväskylä
puh. (014) 26 64372 tai 040706 4917
etunimi.sukunimi(at)jkl.fi