Mikä on Suomen käsityön museo?

Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden asiantuntija, valtakunnallinen erikoismuseo, jonka osana toimivat Suomen kansallispukukeskus ja Konservointikeskus. Museo toimii Jyväskylässä.

Museon toiminta perustuu Jyväskylän kaupungin ja opetusministeriön solmimaan sopimukseen, jonka mukaisesti museo toimii Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa osana Jyväskylän kaupungin museopalveluita.Museo saa toimintaansa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Museossa on 17 vakituista päätoimista työntekijää, lisäksi museossa työskentelee projektihenkilöstöä sekä eri oppilaitosten opiskelijoita ja harjoittelijoita.

Lataa Suomen käsityön museon esite (pdf, 1,3Mb)

Missio

Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena erikoismuseona suomalaisen käsityökulttuurin, käsityön perinteen sekä tiedon ja taidon säilyttäjänä, hoitajana, tallentajana ja välittäjänä. Museo edistää käsityön arvostusta ja tukee käsityöläisyyttä ammattina, harrastuksena ja taiteena sekä kannustaa luovaan yrittäjyyteen. Suomen käsityön museon kokoelmat, kirjasto ja arkistot muodostavat asiantuntevasti hoidetun kokonaisuuden, joka on helposti museon asiakkaiden saatavilla.

Visio

Suomen käsityön museo toimii näkyvästi suomalaisen käsityökulttuurin säilyttäjänä, läpivalaisijana ja verkoston kutojana – elävästi (elämyksellisesti) ja virtuaalisesti – esittämällä käsityksiä käsityöstä. Museo tunnetaan valtakunnallisena käsityöalan kehittäjänä ja suunnan haistelijana. Museon toimintakenttä on sekä kansallinen että kansainvälinen. Museo on avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden, muiden museoiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Talous

Suomen käsityön museo/Suomen kansallispukukeskus/Konservointikeskus käyttömenot ja -tulot vuosina 2003-2017 (luvut tuhansina euroina)

KÄYTTÖMENOT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Henkilöstömenot 518.7 555.8 557.2 549.4 588.1 583.8 617.7 666.7 735.0 776,6 716,3
Vuokrat 256.4 270.0 309.3 304.1 326.4 351.6 369,6 372.2 378.5 392,7 406,3
Palvelut, tarvikkeet, muut menot 161.7 163.0 139.7 102.9 229.3 212.1 265.4 256.0 237.2 288,0 253,3
  2014 2015 2016 2017 2018TA
Henkilöstömenot 768,4 782,7 787,7 757,8 745,3
Vuokrat 414,1 421,3 431,8 429,8 429,6
Palvelut, tarvikkeet, muut menot 206,5 193,7 167,6 179,5 149,6
KÄYTTÖTULOT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valtionosuus 259.8 264.5 253.7 259.8 229.6 294.6 362,3 431.2 438.1 411.3 425,4
Tulot ja harkinnanvaraiset valtion avustukset 179.9 223.2 193.4 185.0 331.9 280.6 301.1 289.7 350.4 435,4 341,4
Menot yhteensä 936.8 988.8 1006.2 956.4 1143.8 1147.5 1252.7 1294.9 1350.7 1458,3 1357,9
Tulot yhteensä 439.7 487.7 447.1 444.8 561.5 575.2 663.4 720.9 788.5 846,7 766,8
Jyväskylän kaupungin osuus 497.1 501.1 559.1 511.6 582.3 572.3 589.3 571.8 562.2 611,6 591,1
  2014 2015 2016 2017 2018TA
Valtionosuus 425,4 413,3 395,0 377,9 387,2
Tulot ja harkinnanvaraiset valtion avustukset 341,5 319,9 296,7 309,7 212,5
Menot yhteensä 1389,0 1397,7 1387,0 1367,1 1324,5
Tulot yhteensä 766,9 733,2 691,7 687,6 599,7
Jyväskylän kaupungin osuus 622,1 664,5 695,3 679,5 724,8

Vuosikertomus

Suomen käsityön museon vuosikertomus 2014

Suomen käsityön museon vuosikertomus 2015 [PDF, 4 Mt]

Suomen käsityön museon vuosikertomus 2016

Suomen käsityön museon vuosikertomus 2017

Suunnitelmat ja strategiat

Jyväskylän kaupungin museopalveluiden pedagoginen strategia [PDF, 5,7 Mt]

Tiedotteita

Lyseon museo- ja kulttuurikeskussuunnitelma on uusi avaus
koko korttelin kehittämiselle

Antti Laukkarinen, viestintäpäällikkö, Jyväskylän kaupunki, 25. maaliskuuta 2015: Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle esiteltiin tänään iltakoulussa selvitystä keskustassa sijaitsevien museoiden kehittämisestä sekä niiden sijoittumisesta Jyväskylän Lyseon vanhaan rakennukseen. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen suojelukohteeseen esitetään kokonaisratkaisua, jossa lyseorakennus muodostuisi aktiiviseksi sekä kaupunkilaisia että matkailijoita houkuttelevaksi kulttuurin ja luovan toiminnan keskittymäksi.

Suomen Käsityön museo jatkaa Jyväskylässä
kaupungin rahoittamana museona
Suomen käsityön museo

Jyväskylän kaupungin Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti 23.4.2014, että Suomen käsityön museon ylläpitoa jatketaan Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti pohjaesityksen mukaisesti, että Suomen käsityön museon ylläpitoa jatketaan kaupungin varoilla. Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että Suomen käsityön museota tarkastellaan jatkossa myös laajemmin osana Jyväskylän kaupungin museoverkon kehittämistä. Asiaan jätettiin yksi eriävä mielipide.

Virkamiesselvitys Suomen käsityön museon tulevaisuudesta valmistunut
Suomen käsityön museo

Jyväskylän kaupunki on selvittänyt Suomen käsityön museon toiminnan tulevaisuutta kevään ajan virkamiestyönä. Velvoite selvityksen laatimisesta sisältyy Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2014 talousarvioon. 27.3.2014 julkaistussa selvityksessä on tutkittu museon tulevaisuutta neljän eri vaihtoehdon kautta. Päätöksen museon tulevaisuudesta tekee Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta, asia käsitellään lautakunnassa 23.4.2014.
Lisätietoa virkamiesselvityksestä

Lisätietoja