-
Käsiteollisuus
Kotiteollisuus ja ideologiat
Kuvitus
Mietteitä mietinnöstä

Koti-, käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö on herättänyt keskustelua Kotiteollisuuden keskusliiton valtuuskunnassa ja liittokokouksessa. Koti- ja käsiteollisuus tarvitsee tulevaisuudessakin hyvän ammattitaidon omaavia henkilöitä. Yleissivistäviä aineita on aiheellista nykyisestä lisätä, samoin aineita jotka tukevat käsityöalojen koulutusta, kuten kuvaamataito ja sommittelu, mutta varsinaisen ammattitaidon oppimiseen on varattava riittävän suuri tuntimäärä.

» Mietteitä mietinnöstä [PDF, 137Kt]

Navigointi
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000