TIEDOTE

Oppilaitosten kokoelmia museoon

Suomen käsityön museo on saanut viime vuosina merkittäviä lahjoituksia eri oppilaitoksista.

Kuopion Muotoiluakatemian tekstiili- ja vaatetusmateriaalikirjasto

Vuonna 2013 museo sai lahjoituksena Kuopion rouvasväenyhdistykseltä Kuopion Muotoiluakatemian tekstiilin- ja vaatetuksen materiaalikirjaston aineistot.

Oppilaitoksen materiaalikirjastoon oli koottu erityistekniikoiden, tekstiilin ja vaatetuksen aloilta konkreettisia näytteitä, "että niitä voi kääntää, vääntää ja katsoa, että miten tehdään ja miltä se näyttää valmiina". Kokoelma sisältää 1372 näytettä ja se on sijoitettu Konservointikeskuksen yhteyteen.

Kuopion muotoilukatemian kansatieteen keruutyöt

Vuonna 2015 museo sai lahjoituksena kokolemiina Kuopion Rouvasväenyhdistykseltä Kuopion Muotoiluakatemiassa oppilaiden toimesta kootut kansatieteen keruutyöt. Yleensä keruutöiden kohteena on ollut opiskelijan kotiseudun käyttöesineet. Esineet on kuvattu ja niistä on kottu perustiedot kortistoon. Keruutöitä on tehty 1970-luvun puolivälistä 1990-luvun alkuun. Keruutyöt on tehty hyvin samaan tapaan kuin myös museossa olevat Wetterhoffin kansatieteen keruutyöt.

Wetterhoffin kansatieteen keruutyöt

Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopiston opiskelijat tekijät kenttätöitä keräten materiaalia usein omalta kotipaikkakunnaltaan. Taloissa käytiin haastattelemassa sen isäntäväkeä ja samalla dokumentoitiin valokuvaamalla kodintekstiilejä, vaatteita, asumista ja pihapiiriä. Jokainen kenttätyön kirjallinen raportti valokuvineen tallennettiin huolella omaan kansioonsa. Suomen käsityön museolle tulleen lahjoituksen mukana näitä kenttätöitä on reilut 100 kappaletta vuodesta 1976 aina 1990-luvulle saakka. Ne antavat oivallisen kuvan sen ajan, usein maalla eläneiden ihmisten kodin sisustuksesta. Huolelliset pohjapiirrokset sekä asuinrakennuksesta että pihapiiristä valottavat myös omalta osaltaan asumiskulttuurin muuttumisen.

Asumisen ja talojen dokumentoinnin lisäksi oppilaat tekivät kansatieteellisiä haastatteluja, jolloin teemana olivat mm. kodin sisustustekstiilit, kotona itse kudotut tai ommeltavat vaatteet. Haastattelut saattoivat käsitellä myös arkielämään kuuluvia asioita kuten perhettä, avioliittoa ja lapsen syntymää. Toisinaan teemana olivat ruokatalous ja ihmisten elämää rytmittävät vuotuisjuhlat niihin liittyvine tapoineen ja perinteineen.

Fredrika Wetterhoff –säätiön kokoelmassa on myös oppilaiden tekemiä analyysejä, jotka käsittelevät työkoulun yhteyteen jo vuonna 1914 perustetun museon kokoelmia. Omien kokoelmien puku- ja tekstiilianalyysien ohella opiskelijat kävivät myös haastattelemassa eri alojen käsityöläisiä ja suunnittelijoita. Dokumentoinnin tuloksena Suomen käsityön museon kokoelmiin tuli myös huomattava määrä valokuvia ja haastatteluaineistoa, jotka yhdessä tekstiilikokoelmien kanssa muodostavat ainutlaatuisen aineiston Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopiston toimintaan ja siellä tehtyyn tallennustyöhön. Kokoelma siirrettiin Suomen käsityön museoon 2013.

Wetterhoffin tekstiilikokoelmat

Fredrika Wetterhoffin vuonna 1885 aloittaneeseen työkouluun perustettiin vuonna 1914 museo, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli koota vanhat tekstiilien mallipiirustukset oppilaiden tutkittaviksi. Ajan myötä tästä toiminnasta kehittyi Wetterhoffin tekstiili-kokoelmat. Wetterhoffin kokoelmiin tallennettiin suuri määrä tekstiileihin liittyvää materiaalia: näytetilkkuja, mallipiirustuksia, luonnoksia, kirjallista materiaalia, työvälineitä, valokuvia sekä tietysti kokonaisia tekstiilejä. Arkistoituna on yhteensä yli 150 000 näytettä Suomen kansan tekstiiliperinteestä. Materiaalia kokoelmissa on 1850-luvulta asti. Tekstiilikokoelmat ovat karttuneet oppilaiden ympäri Suomea keräämistä materiaaleista sekä yksityisten henkilöiden tekemistä lahjoituksista. Kokoelmiin on tallennettu myös paljon Wetterhoffin oppi- ja työ-materiaalia kuten käsintehtyjä kudonnan kirjoja ja mallipiirroksia. Kokoelmia on käytetty ideoiden lähteenä, havainto- ja virikemateriaalina eri oppiaineissa sekä lähdeaineistona tutkimuksissa ja opinnäytetöissä. Wetterhoffin tekstiilikokoelmia ylläpiti vuoteen 2013 Fredrika Wetterhoff-säätiö. Osa museokokoelman aineistosta siirrettiin Suomen käsityön museon kokoelmiin Jyväskylään vuonna 2013.

Lisätietoja

Kokoelmiin voi tutustua sopimalla vierailusta etukäteen.