TIEDOTE

Pinnalla

Näyttelyn säännöt

PINNALLA on nuorille muotoilijoille ja käsityöläisille suunnattu jurytetty näyttely. Se esittelee uutta suomalaista muotoilua ja käsityötaitoa. Kiertäväksi tuotettava näyttely on esillä 12.3.–5.6.2016 Suomen käsityön museon Aulagalleriassa ja lokakuussa 2016 Taitoliiton CraftCornerissa, Helsingissä. Vuosina 2016-2017 näyttely kiertää 4-5 näyttelytilassa eri puolilla Suomea. Näyttelyn laajuus on n. 50 m2.

Pinnalla-näyttelyn tuottavat yhteistyössä helsinkiläinen Tyyne-Kerttu Virkki -säätiö ja Suomen käsityön museo, Jyväskylässä toimiva valtakunnallinen erikoismuseo. Näyttely liittyy toimijoiden yhteiseen Omin käsin –näyttelyyn vuonna 2016 Suomen käsityön museossa. Lue Omin käsin –näyttelytiedote.

Helsinkiläinen käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkki (1907–2000) tarjosi työtilaisuuksia nuorille muotoilijoille, suunnittelijoille ja käsityöläisille Omin käsin -lehden ja Kotiteollisuusliike Vokki Oy:n kautta. Virkin perintöä vaaliva Tyyne-Kerttu Virkki -säätiö jatkaa nuorten muotoilijoiden ja taidekäsityöläisten esittelyä Pinnalla -näyttelyn muodossa. Säätiö pitää avoinna yleisölle Virkin kotimuseota Helsingissä ja järjestää vuosittain käsityöaiheisia luentoja ja seminaareja.

Pinta on vapaa

Näyttelyyn etsitään uusia, oivaltavia, hyvin muotoiltuja tuotteita, joissa yhdistyvät taidokas käsityö, laadukkaat materiaalit ja erilaiset työstämistekniikat. Näyttelyn nimen mukaisesti pinnan voi ottaa haltuun ennakkoluulottomasti millä tahansa tekniikalla - nykyteknologiaa unohtamatta. Suomalainen perinne on käytettävissäsi. Pinta on vapaa!

Näyttelyyn hakeminen

Näyttely on avoin kaikille alle 30-vuotiaille suomalaisille tai Suomessa asuville muotoilijoille, käsityöläisille ja työryhmille. Näyttelyyn ehdotettavien teosten tai teossarjojen tulee olla vuonna 2014 tai sen jälkeen valmistuneita. Jokainen voi ehdottaa näyttelyyn korkeintaan kolmea teosta tai teossarjaa.

Teokset näyttelyyn valitaan kuvien tai luonnosten ja kirjallisten esittelyiden perusteella.

Näyttelyyn hakuaika on 24.8.–15.11.2015,haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa https://www.lyyti.in/pinnallahaku.

Näyttelyn jurytys

Näyttelyn juryn jäsenet ovat:
Hannele Grönlund, arkkitehti
Jarno Peltonen, museonjohtaja eläkkeellä, Tyyne-Kerttu Virkki -säätiö pj.
Anna Kouhia, käsityötieteen tutkija, KM, TaM
Seija Hahl, museoamanuenssi

Pinnalla–näyttelyn jurytyksessä arvostetaan ekologista otetta tuotesuunnitteluun, taidokasta käsityötä, sekä materiaalien ja käsityötekniikoiden yllättäviäkin yhdistelmiä.

Näyttelyn osallistuvat teokset / teossarjat valitaan niistä otettujen kuvien, videoiden ja kirjallisten esittelyiden perusteella. Jokainen tekijä / työryhmä voi ehdottaa näyttelyyn enintään kolme teosta / teoskokonaisuutta / tekoa.

Näyttelyyn valitut tekijät / työryhmät julkistetaan 10.12.2015. osoitteessa craftmuseum.fi.

Aineiston lainaus ja kuljetukset

Näyttelyn järjestäjät lainaavat näyttelyyn osallistuvalta tekijältä / työryhmältä / yritykseltä ilmoittautumisen yhteydessä täytettävän verkkolomakkeen mukaisen aineiston korvauksetta näyttelyä sekä verkkoaineistoa varten.

Näyttelyyn valittu aineisto on toimitettava 5.2.2016 mennessä osoitteeseen:
Suomen käsityön museo
Kilpisenkatu 12
40100 Jyväskylä
(museomestari Juhani Hagman 050 520 4512)

Jokainen näyttelyyn valittu tekijä / työryhmä vastaa teostensa kuljetuskustannuksista Suomen käsityön museoon. Näyttelyn järjestäjät vastaavat näyttelyaineiston kuljetuskustannuksista eri näyttelypaikkojen välillä sekä teosten palautuskustannuksista.

Näyttelyaineiston kuljetuspakkaukset on oltava uudelleen käytettäviä näyttelypaikkojen välisissä kuljetuksissa sekä palautuskuljetuksessa. Pakkauksen päällä pitää olla merkintä PINNALLA sekä näyttelyyn osallistuvan nimi selkeästi.

Jos näyttelyyn osallistuminen edellyttää matkustamista (teoksen ripustaminen näyttelyyn), osallistuja vastaa lähtökohtaisesti itse kaikista siihen liittyvistä kustannuksista.

Vakuutukset

Näyttelyn järjestäjät eivät vakuuta näyttelyyn valittuja teoksia. Jokainen näyttelyyn osallistuva tekijä / työryhmä hankkii omille teoksilleen kuljetus- ja näyttelyvakuutukset koko näyttelyn kierron ajalle. Vakuutus tulee olla voimassa, kun lainattava aineisto saapuu Suomen käsityön museoon ja sen tulee olla voimassa, kunnes lainattava aineisto luovutetaan omistajalleen kiertonäyttelyn päätyttyä.

Kuva-aineiston tekijänoikeudet

Näyttelyn teosvalintaan saa osallistua ainoastaan sellaisella kuva- yms. aineistolla, jonka tekijänoikeuskorvaukset on suoritettuna. Näyttelyn järjestäjät eivät vastaa tekijänoikeuskorvauksista.

Näyttelyn järjestäjillä on oikeus käyttää näyttelystä tallennettua aineistoa (valokuvaus, videointi ym.) korvauksetta näyttelyn ja sen kierron ajan näyttelyn tiedotuksessa ja markkinoinnissa, näyttelyyn liittyvissä julkaisuissa, kutsuissa, julisteissa, esitteissä ja internetsivuilla.

Näyttelyn päättymisen jälkeen Suomen käsityön museolla on oikeus korvauksetta käyttää näyttelystä tallentamaansa kuva-aineistoa (valokuvaus / videointi) museon omassa toiminnassa tekijänoikeuslain rajoitussäännösten mukaisesti. Museon oma toiminta sisältää mm. arkistoinnin, opetus- ja tutkimuskäytön, näyttely- ja julkaisutoiminnan sekä kuvien käyttämisen internetissä.

Näyttelyn kävijät saavat valokuvata tai videoida näyttelyä.

PINNALLA -aikataulu

- näyttelyyn haku 24.8.–15.11.2015
- jurytys joulukuussa 2015
- näyttelyyn valitut julkistetaan osoitteessa craftmuseum.fi 10.12.2015
- valitut teokset / teot toimitettava Suomen käsityön museoon 5.2.2016 mennessä
- näyttelyn avajaiset Suomen käsityön museossa 11.3.2016 klo 18
- näyttely avoinna yleisölle Suomen käsityön museossa 12.3.–5.6.2016
- näyttely avoinna yleisölle CraftCornerissa, Unioninkatu 26, Helsinki syksyllä 2016
- näyttely kiertää 4-5 paikassa vuosina 2016 - 2017
- näyttelyn lainattujen teosten palautusaika tarkentuu vuoden 2016 aikana

Näyttelyn sääntöjen hyväksyminen ja näyttelysopimus

Ilmoittautumalla näyttelyyn Lyyti-palvelun verkkolomakkeella, tekijä / työryhmä / yritys hyväksyy yllä mainitut näyttelyn säännöt.

Hyväksytyt näyttelyn säännöt toimivat näyttelyyn osallistuvan tekijän / työryhmän / yrityksen ja näyttelyn järjestäjien välisenä näyttelysopimuksena.

Tähän sopimukseen liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään pääsääntöisesti ratkaisemaan sopimusosapuolten keskinäisin neuvotteluin. Tarvittaessa erimielisyydet ratkotaan Jyväskylän käräjäoikeudessa.

Lisätietoja