TIEDOTE

Asiakasraati: näyttelypolitiikka

Suomen käsityön museo keskiviikko 11.10.2017

Suomen käsityön museon asiakasraati kutsuu ihmisiä keskustelemaan museon näyttelyistä

Näyttelyt ovat museon näkyvin toimintamuoto, ja se osa museon toiminnasta, jonka kautta museo avautuu yleisölle konkreettisesti. Museo käyttää näyttelyvuoden rakentamiseen pitkällistä harkintaa ja suunnitelmat yltävät aina usean vuoden päähän tulevaisuuteen. Suomen käsityön museo on kiinnostunut kuulemaan asiakkaidensa näkökulman aiheeseen - mikä on ollut onnistunutta tai mikä ei ole ihan osunut nappiin. Asiakasraati Suomen käsityön museon näyttelyistä järjestetään museon luentosalissa keskiviikkona 11.10. klo 17.30–19.30. Asiakasraatiin osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Museonäyttely on erityinen, vain museoille ominainen viestinnän muoto ja keskeinen työkalu museon perustehtävän toteuttamisessa eli väestön ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museon näyttelyiden tulee haastaa, opastaa, neuvoa, ohjeistaa ja kyseenalaistaa oman toimialansa perinteitä ja haistella tulevaa. Näyttelyistä saatavia palautteita seurataan tarkkaan ja niiden perusteella toimintaa pyritään muokkaamaan. Suomen käsityön museon asiakasraadissa annetaan museokävijälle tilaisuus keskustella suoraan museon näyttelyistä vastaavien henkilöiden kanssa toteutettujen näyttelyiden onnistumisista ja epäonnistumisista sekä heittää ilmoille toiveita museon tulevista näyttelyistä ja niiden teemoista tai toteuttamistavoista.

Kulttuurihistoriallisilla museoilla Suomessa on vaihtelevasti erilaisia näyttelytoimintaa ohjaavia asiakirjoja: näyttelyohjelmia, -strategioita ja -profiileja sekä näyttelytoiminnan tai -tuotannon prosessikuvauksia. Suomen käsityön museossa on ollut jo jonkin aikaa valmisteilla laajempi kuvaus museon näyttelytoiminnasta, ns. näyttelypolitiikka. Näyttelypolitiikka laaditaan museossa linjaamaan tavoitteita ja periaatteita tulevista näyttelyistä sekä niissä käytetyistä toimintatavoista ja menetelmistä. Näyttelypolitiikka on paitsi museon sisäinen työkalu, myös asiakirja, jolla museo viestii itsestään yleisöilleen, sidosryhmilleen ja muulle museokentälle. Siinä kuvataan, millaista on museon näyttelytoiminta, ketkä sitä toteuttavat ja miten, millaisin resurssein ja millaisissa fyysisissä puitteissa sekä keille sitä tehdään. Näyttelypolitiikassa kuvataan museon näyttelytoiminnan prosessit ja niiden rajapinnat muuhun museotyöhön.

Tervetuloa keskustelemaan Suomen käsityön museon näyttelytoiminnasta keskiviikkona 11.10. klo 17.30-19.30. Oletko käynyt joskus museossa? Silloin olet oikea asiantuntija keskustelemaan aiheesta myös asiakasraadissa, kaikki ovat tervetulleita.

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Lisätietoja