TIEDOTE
Kuvassa: Luotsit tutustuvat pukupussien ompeluun.

Vapaaehtoistyöstä voimaa kokoelmatyöhön

Suomen käsityön museo on aloittanut uudenlaisen yhteistyön paikallisten kulttuuriluotsien kanssa. Kulttuuriluotsit on otettu ilomielin avuksi museon kokoelmatyöhön. Yhteistyö aktiivisten kulttuuriluotsien kanssa jatkuu kevään ajan.

Innoitus kulttuuriluotsien käyttämiseen muissakin kuin näyttelyn ”opastajina” syntyi vuoden 2016 Omin käsin –näyttelyn yhteydessä. Silloin luotsit olivat mukana suunnittelemassa näyttelyä ja toiminta jalostui Tavataan olohuoneessa –tapahtumiin, joissa kulttuuriluotsit olivat aktiiveina mukana. Hyvin sujunut yhteistyö kannusti jatkamaan toimintaa ja kun luotseilta kyseltiin luotsitoiminnan kehittämisajatuksista, oli kokoelmatyön syventäminen yksi niistä.

”Yritämme vastata siihen ja näin samalla syntyy win-win –tilanne, koska museolla on resurssipulaa aikaa vievissä kokoelmaprosesseissa. Työt tehtäisi joka tapauksessa, mutta yhdessä tehden saadaan monessakin mielessä kaikkia tyydyttävä lopputulos,” kertoo Suomen käsityön museon kokoelma-amanuenssi Marjo Ahonen.

Museon käynnistämä kokoelmayhteistyö luotsien kanssa ei kuulu suoraan Jyväskylän Vaparin toimintapiiriin, mutta siitä saatavat tulokset myötäilevät Vaparin toimintaperiaatteita. Toiminta tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sellaisiin tehtäviin, jotka osallistuja kokee itselleen tärkeiksi ja merkityksellisiksi. Samalla luotsikaverit tapaavat toisia saman henkisiä, museotyöstä kiinnostuneita ihmisiä ja saavat syvemmän ulottuvuuden muun muassa näyttelyluotsauksiin, kun näkökulma kulissien takaiseen työhön laajenee.

Vapaaehtoistyöhön osallistuvat luotsit kokoontuvat kahden viikon välein kokoelmatyön merkeissä. Ensimmäisessä tapaamisessa 13.2. tutustuttiin museon kipeästi tarvitsemien pukupussien valmistukseen, konservaattori Anne Vesannon johdolla. Seuraavassa tapaamisessa päästään jo itse ompelutyöhön kiinni. Pukupusseja käytetään muun muassa museolle luovutetun Tyyne-Kerttu Virkin pukukokoelman pitkäaikaissäilytyksessä. Luotsien työpanosta arvostetaan museossa suuresti.

Museo tarjoaa luotseille myös koulutusta nykytallennuksesta amanuenssi Seija Hahlin johdolla. Ennen pitkää yhteistyötä kehitetään kiinnostuneiden kulttuuriluotsien kanssa myös digitoinnin saralle. Vapaaehtoisvoimin pyritään nopeuttamaan museon suuren tekstiilinäytekokoelman digitointia ja sen saattamista yleisön selailtavaksi.

”Kutsun Omin käsin –luotseja museon ystäviksi epävirallisesti, vaikka varsinaista ystäväyhdistystä ei ole organisoitu, ainoastaan puhuttu. Ehkä alkaisi olla sopiva hetki siihen,” Ahonen kuvailee.

Lisätietoja