TIEDOTE
Seminaari

Suuntaviivoja - erityistaidetoiminnan verkostoseminaari

8.-9.11.2018 Jyväskylässä

Miten erityistä tukea tarvitseva taiteilija voi tehdä taidetta työkseen Suomessa? Mitä on yhdenvertainen taiteen rahoitus? Millaista on tehdä taidetta tuetussa ympäristössä ja miten taiteen syntyä voitaisiin parhaiten mahdollistaa? Tänä vuonna erityistaidetoiminnan verkostoseminaarissa puhutaan erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden ammatillisesta työskentelystä.

Yleisölle tulevat tutuksi esimerkiksi käsitteet Outsider-taide sekä erityistaidetoiminta ja lisäksi syvennytään erityistaidetoiminnan eettisiin kysymyksiin. Osana seminaariohjelmaa vieraillaan Suomen käsityön museon Pehmeetä touhua -näyttelyssä. Seminaarin toisena päivänä järjestettävässä Yhteisellä asialla -paneelikeskustelussa on useita tahoja ja rahoittajia keskustelemassa taiteen yhdenvertaisuudesta ja sen rahoittamisesta. Kelan asiantuntija kertoo eri tulojen vaikutuksesta eläkkeeseen.

Kettuki järjestää vuosittain valtakunnallisen verkostoseminaarin, joka on suunnattu taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä opiskelijoille. Vuonna 2018 erityistaidetoiminnan verkostoseminaari toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Taiteen edistämiskeskuksen ja Suomen käsityön museon kanssa.

Erityistaidetoiminnan alaan kuuluu kehitysvammaisten, autismin kirjon henkilöiden sekä laaja-alaisia oppimishäiriöitä omaavien henkilöiden taidetoiminta.

Erityistaidetoimijoiden kirjo on laaja ja toimijoiden hallinnolliset rakenteet sekä toimintatavat poikkeavat toisistaan. Pääosassa on kunnan järjestämä työ- ja päivätoiminta. Järjestöt ja yksityinen sektori tuottavat erityistaidetoimintaa. Usein toiminnan taustalla on ostopalvelusopimus kunnan sosiaalitoimen ja palveluntarjoajan välillä. Lisäksi taidetoimintaa toteutetaan kansalaisopistojen taidekursseina. Suomessa toisen asteen taidealan ammatillista koulutusta tarjoaa Kaarisilta ry Nastolassa ja Ammattiopisto Spesia Jyväskylässä. Alan valtakunnallinen edunvalvojajärjestö on Kettuki ry.

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu seminaariin viimeistään 5.11.2018 kettuki.fi/verkosto/verkostoseminaarit

Lisätietoja

Päivi Lilja, toiminnanjohtaja Kettuki
p. 044 040 5107, paivi.lilja [at] kettuki.fi

Lue lisää Pehmeetä touhua -näyttelystä