Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ihmiset keskustelemassa
Suomeen muuttanut henkilö on ihan samanarvoinen, osaava ja taitava ihminen siinä missä tässä maassa jo asuvakin ovat. Se mitä jokainen henkilö voi tehdä kotoutumisen edistämiseksi, on kohdata toisensa avoimin mielin ja oppia toisiltaan uutta.
Kuva
Ihmiset keskustelemassa

Monikulttuurisuutta on ollut elämässäni pienestä pitäen ja nautin matkustelusta sekä itselleni uusien asioiden oppimisesta. Monikulttuurisentyön kentällä aloitin ensin vapaaehtoisena ja sittemmin hanketyön kautta Paremmin Yhdessä ry:ssä (Mä oon pihalla / ESR 2018-2020), jossa tuin Suomeen muuttaneita työelämään liittyvissä kysymyksissä sekä oman osaamisen tunnistamisessa ja omien suunnitelmien selkeyttämisessä. Tämän hankkeen aikana kohtasin paljon hyvin erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä, sain kuulla todella mielenkiintoisia tarinoita ja oli mahtavaa miettiä yhdessä ratkaisuja haastaviinkin tilanteisiin. Osaamiskeskuksessa saan jatkaa ihmisten tukemista erilaisissa elämäntilanteissa ja kysymyksissä. 

Kotoutumisen tavoite on tulla osaksi yhteisöä

Se, että ihminen tuntee Suomen omaksi kodikseen ja että tuntee olevansa osa yhteisöä, on monen tekijän summa. Minusta tähän kysymykseen voisi varmaan parhaiten vastata Suomeen muualta muuttanut henkilö. Mutta ainakin ne keinot, jotka itse kokisin edistävän minun sopeutumistani ja kotoutumistani uuteen maahan ja ympäristöön olisi se, että tietoa asioista olisi helposti ja ymmärrettävästi saatavilla ja että ympäristöni hyväksyisi minut osaksi yhteisöä. Ja se, että jos eteen tulisi ongelma tai haaste ja en tietäisi mitä tehdä, eikä minulla olisi läheisiä tuttavia tai perhettä, keneltä pyytää neuvoa, niin olisi joku paikka, jossa annettaisiin neuvoja ja ohjausta ja pääsisin asiassani eteenpäin. 

Suomeen muuttanut henkilö on ihan samanarvoinen, osaava ja taitava ihminen siinä missä tässä maassa jo asuvakin ovat. Tarinat voivat olla erilaisia ja toki eri maa, kieli ja kulttuuri voivat aiheuttaa haastavia tilanteita. Se mitä jokainen henkilö voi tehdä kotoutumisen edistämiseksi, on kohdata toisensa avoimin mielin ja oppia toisiltaan uutta. Myös palveluiden tulisi olla helposti saatavilla ja palveluita kehitettäessä tulisi kuulla asianomaisia sekä panostaa yli sektoreiden väliseen yhteistyöhön, jotta kaikki olemassa oleva arvokas työ tulisi hyödynnettyä sekä palvelurakenne selkeytettyä. Paremmin Yhdessä ry:n kautta haluamme aktiivisesti olla vaikuttamassa siihen, että yhteiskunnasta sekä sen rakenteista tulisi vielä vastaan-ottavaisempia ja avoimempia hyödyntämään ja arvostamaan sitä osaamista ja kokemusta, jota erilaiset ihmiset tuovat mukanaan. 

Kuva

Millainen on Annika?

Olen maailmaa ja elämää ihmettelevä, iloinen ja ihmisläheinen henkilö. Minulle ihmisten kohtaaminen on elämää rikastuttava kokemus, jossa saa joka päivä oppia jotakin uutta! 

Toimin osaamiskeskuksessa ohjaajana ja rinnallakulkijana. Minun luokseni voi tulla juttelemaan, kun haluaa pohtia yhdessä omaa tilannetta työllistymisen tai opiskelun suhteen tai muutenkin, jos omat tulevaisuudensuunnitelmat eivät ole vielä ihan selviä. 
 

- kirjoittaja: Annika Guttormsen, ohjaaja/hanketyöntekijä, Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus