Hyppää pääsisältöön
Kuva
kuvituskuva: tietokoneen näppäimistö ja hiiri
Nuoret ovat saaneet palveluista peli- ja keskusteluseuraa, uusia kavereita sekä apua mielenterveyspalveluihin liittyen.
Kuva
kuvituskuva: tietokoneen näppäimistö ja hiiri

Tein tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheesta verkkonuorisotyö nuorten näkökulmasta toimeksiantajana Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Jyväskylän nuorten verkkonuorisotyön palveluiden käyttöä ja palvelutyytyväisyyttä viimeisen vuoden aikana, eli silloin kun koronapandemia on ollut muuttamassa palveluita. Tavoitteena opinnäytetyössäni oli tulosten hyödyntäminen verkkonuorisotyön suunnittelussa ja kehittämisessä, sekä uuden ajankohtaisen tiedon saaminen. Teimme yhteistyössä Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden kanssa Jyväskylän nuorille nettikyselyn sekä ryhmähaastattelun.

Nuoret saavat peli-ja keskusteluseuraa, kavereita ja apua mielenterveyspalveluihin

Kerron aluksi lyhyesti mitä verkkonuorisotyö on, jonka jälkeen tarkastelen tutkimuksen tuloksia. Verkkonuorisotyö tarkoittaa digitaalisen median ja teknologian käsittelemistä sekä hyödyntämistä nuorisotyössä. Verkkonuorisotyön sosiaalisen median palveluita ovat esimerkiksi Instagram ja Facebook, jossa työntekijät voivat päivittää toimintaansa nuorten näkyville. Nuorisotilat voivat tehdä oman verkkosivun, jossa kertoa tilasta ja sen tapahtumista. Digitaaliset pelit ovat yksi monipuolinen osa verkkonuorisotyötä. Videopelejä voi pelata nuorisotyöntekijän kanssa verkon välityksellä tietokoneella, konsolilla sekä kännykällä tai tabletilla. Pelaamisen aikana yleensä käytetään Discord palvelua, joka toimii puhekanavana työntekijän ja nuoren välillä, jolloin voidaan vaihtaa myös kuulumiset pelaamisen ohella.

Nettikyselyyn vastasi 18 nuorta, joista yhdeksän oli naisia, kahdeksan miehiä ja yksi muunsukupuolinen. Kyselyn mukaan suosituimmat palvelut olivat Instagram ja Discord. Kyselyn jokainen mies vastaaja vastasi nähneensä nuorisotyötä Discordissa. Näiden lisäksi nuoret olivat nähneet nuorisotyötä verkkosivuilla ja Facebook, TikTok, WhatsApp sekä YouTube sovelluksissa ja digitaalisissa peleissä (KUVIO 1). Kyselyn mukaan suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden verkkonuorisotyön palveluihin. Nuoret kertoivat, että palveluissa on onnistunut päivittäminen, Discord ja järjestelmällisyys. Nuoret ovat saaneet palveluista peli- ja keskusteluseuraa, uusia kavereita sekä apua mielenterveyspalveluihin liittyen. Yksi kyselyyn vastannut toivoi enemmän pelaamista ja uusia pelejä, joita pelata nuorisotyöntekijän kanssa.

Kuva
Jonna Helaakosken opinnäytetyön kaavio

 
KUVIO 1. Palvelut sukupuolen mukaan.

Haastatteluun osallistui kolme nuorta ja se tapahtui ryhmähaastatteluna Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden Discordin puhekanavalla. Haastattelun nuorten suosituin verkkonuorisotyön palvelu oli Discord sekä vähäisessä käytössä Instagram ja verkkosivut. Nuoret olivat tyytyväisiä palveluihin ja kertoivat, että palveluissa on onnistunut se, että nuorisotyö on Discordissa. Nuoret eivät kertoneet uusia ideoita tai kehitettävää palveluille, mutta keskustelussa kävi ilmi, että Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluilla ei ole TikTok sovelluksessa käyttäjää.

Kyselystä selvisi, että nuoret ovat nähneet nuorisotyötä TikTokissa ja haastattelun nuoret kertoivat, että voisivat mahdollisesti olla kiinnostuneita seuraamaan, jos Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluilla olisi TikTok sovelluksessa käyttäjä. Kehittämisehdotuksena pohdin Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluille, että voisivat ottaa TikTok sovelluksen uutena palveluna käyttöönsä ja tehdä sinne nuorten suosimia haasteita ja videoita. TikTokissa on myös mahdollista tehdä livevideo, jossa nuoret voivat kommentoida ja kysyä kysymyksiä reaaliajassa. Tähän videoon nuorisotyö voisi kutsua myös nuorille merkityksellisen asiantuntijan paikalle keskustelemaan.

Discordin käytön kehittämistä voisi jatkaa laajemmaksi

Nuorisotyölle tulokset ovat hyödyllisiä ja arvokkaita, jotta toimintaa voidaan suunnitella ja kehittää nuorten ajatukset huomioiden. Kehittämisehdotuksina työelämälle pohdin myös, että onnistuneen Discord palvelun kehittämistä voisi jatkaa nuorisotyössä entistä laajemmaksi. Kyselyssä 22 prosenttia vastanneista ei ollut löytänyt Jyväskylän kaupungin verkkonuorisotyön palveluja helposti ja haastattelun nuoret olivat löytäneet nuorisopalveluiden Discord kanavan koulun mainoksesta. Toiminnan mainostaminen on siis kannattavaa kouluissa ja harrastuspaikoissa, jotta mahdollisimman moni nuori löytäisi heille suunnatut palvelut. Päivittäminen oli tulosten mukaan onnistunut ja sitä voisi hyödyntää jokaisessa nuorisotyön palvelussa. Näin nuoret pysyvät tietoisena toiminnasta ja päivitettyä sivua on mukavampi seurata. 

Vastaajien määrä oli kyselyssä toivottua pienempi, mutta haastattelu antoi lisää tietoa ja nuorten ajatuksia aiheesta. Kyselyä jaettiin useaan kertaan kolmen viikon aikana toimeksiantajan palveluissa, mutta jostain syystä kysely ei saanut paljon vastauksia. Opinnäytetyön tulokset ovat suuntaa antavia, eikä niitä voida yleistää koko Jyväskylän nuorisoon vastausmäärän vuoksi. Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut saavat tuloksista kuitenkin laadukasta ajankohtaista tietoa ja palautetta mikä palveluissa on onnistunut. Verkkonuorisotyössä kohdataan jatkuvasti muutoksia uusien sovellusten ja pelien myötä, joten nuorisotyön täytyy pysyä tässä muutoksessa mukana.

Teksti: Jonna Helaakoski, Lapin AMK