Millaisia palveluja Suomen kansallispukukeskus tarjoaa?

Kysyisinkö neuvoa Suomen kansallispukukeskuksesta?

Kansallispukuihin liittyviä kysymyksiä ja ihmettelyn aiheita on monenlaisia. Kysymysten sisältö riippuu myös siitä, onko kysyjänä esim. kansallispukua itselleen valmistava harrastaja tai sitten pukutarkistushankkeen tilaamista suunnitteleva tilaajayhteisön edustaja.

Suomen käsityön museon yhteydessä toimivan Suomen kansallispukukeskuksen kahdella työntekijällä pitää kiirettä. Tietopalvelumme tarjoaa tietoa ja apua monenlaisiin asiakkaiden esittämiin ongelmiin niin puhelimitse, kuin sähköpostitse tai paikalle saapuville. Kysymykset voivat koskea vaikkapa pukutunnistusta, puvun käyttöä tai puvun työohjeiden ja oikeanlaisten materiaalien hankintaa. 

Tietopalvelun hoitaminen edellyttää laaja-alaista kansallispukualan tuntemusta, koska kysymykset voivat koskea mitä tahansa maamme suomenkielisen alueen yli kahdestasadasta kansallispukumallista.

Asiantuntijapalveluina tarjotaan alan luentoja ja esitelmiä. Niitä järjestetään Kansallispukukeskuksen kokoamien näyttelyiden oheisohjelmana Suomen käsityön museon tiloissa ja niitä voi tilata korvausta vastaan muualla järjestettyihin tilaisuuksiin. Kansallispukukonsultti käykin vuoden aikana monenlaisissa esimerkiksi kansalaisopistojen tai yhdistysten järjestämissä tapahtumissa kertomassa Kansallispukukeskuksen toiminnasta, suomalaisista kansallispuvuista, pukutarkistuksista ja uusien pukumallien kokoamisesta yms. 

Keskus toimii mielellään yhteistyössä käsityöalan oppilaitosten kanssa esim. kansallispukuihin liittyvien opinnäytetöiden ohjauksen muodossa. Vastaavasti voimme toimia alaan liittyvien merkittäviksi katsomiemme hankkeiden apurahahakemusten suosittelijoina.

Tärkeänä osana Kansallispukukeskuksen työtä on kansallispukualan tietotaidon eteenpäin siirtäminen ja alan jatkuvuuden turvaaminen. Kansallispukukonsultin järjestämä alan koulutus toimii tässä merkittävässä roolissa. Koulutuksessa paneudutaan joka jaksolla vaatekappalekohtaisesti kansallispuvun valmistamiseen, kuten paita, liivi jne.    

 

Museoviraston keskusvarastolla Orimattilassa tarkasteltavana ovat Rauman seudun naisen kansallispuvun esikuva-aineistot. Vasemalla puvun asiantuntija Sirkka-Liisa Hakala ja oikealla Suomen kansallispukukeskuksen kansallispukukonsultti Taina Kangas.
Museoviraston keskusvarastolla Orimattilassa tarkasteltavana ovat Rauman seudun naisen kansallispuvun esikuva-aineistot. Vasemalla puvun asiantuntija Sirkka-Liisa Hakala ja oikealla Suomen kansallispukukeskuksen kansallispukukonsultti Taina Kangas. Kuva: Suomen kansallispukukeskus

 

Merkittävän osan Kansallispukukeskuksen työstä käsittää tällä hetkellä erilaisten pukutarkistushankkeiden hoitaminen ja koordinoiminen. Tilaajayhteisöt voivat tilata jo aiemmin kootun kansallispukumallin perinnepohjaisuuden tarkistamisen. Pukutarkistushankkeita toteutetaan puvuille, jotka ovat kootut ennen kansallispukuraadin toimintaa tai eivät ole kansallispukuraadin ohjauksessa valmistuneita. Näihin pukumalleihin on tyypillisesti saatavissa hyvin niukat valmistusohjeet ja puutteelliset kaavoitukset. Niinpä pukuja on valmistettu hyvinkin erilaisina versioina, jotka ovat ajan myötä etääntyneet kauaksi alkuperäisaineistostaan. Kansallispukukonsultti koordinoi pukuprosessin etenemistä ja ohjaa käytännön valmistusta. Kansallispukukeskus vastaa pukutarkistuksista yhdessä asiantuntijatiiminsä, Kansallispukuraadin, kanssa.  

 

Ikaalisten naisen kansallispuvun esikuva-aineistoa tutkimassa Museoviraston keskusvarastolla Orimattilassa . Mukana on vasemmalla tilaajayhteisön edustajia Ikaalinen-Seurasta ja oikealla puvun asiantuntija Leena Holst.
Ikaalisten naisen kansallispuvun esikuva-aineistoa tutkimassa Museoviraston keskusvarastolla Orimattilassa . Mukana on vasemmalla tilaajayhteisön edustajia Ikaalinen-Seurasta ja oikealla puvun asiantuntija Leena Holst. Kuva: Suomen kansallispukukeskus

 

Näyttelytoiminta on myös tärkeä osa Kansallispukukeskuksen toiminnoista. Perusnäyttelyn lisäksi Kuja-näyttelytilassa esitellään erilaisia pukeutumiseen liittyviä teemoja. Kuja tarjoaa näyttelytilan, jossa yhteistyössä Kansallispukukeskuksen kanssa alan ammattilaiset ja harrastajat voivat esitellä omaa toimintaansa.

Kansallispukuraadin hyväksymät mallipuvut muodostavat kokoelmiemme perustan. Toinen kokoelma, karttuva kokoelma, muodostuu pääosin lahjoituksina saaduista eri ikäisistä kansallispuvuista. Kokoelmien pukuja ja esineitä on lainattavissa näyttelytarkoituksiin, kunhan tila täyttää museaaliset olosuhteet. 

Teksti: Taina Kangas, kansallispukukonsultti, Suomen kansallispukukeskus
Kuvat: Suomen kansallispukukeskus