nykytallennus

Wetterhoff 1930-luvulla valmistunut opiston uusi lisäsiipi
Wetterhoffin muistojen keruulla halutaan tallentaa museon kokoelmiin käsityön opetuksessa tapahtuvaa murroskautta.
03.07.2018

Suomen käsityön museo kerää Wetterhoffin oppilaitokseen liittyvää muistitietoa ja muistoja eri vuosikymmeniltä. Muistoja koostamalla syntyy suurempi, eri tarinoista koostuva, wetterhoffilainen kertomus luettavaksi myös tuleville sukupolville.

Tilaa syöte