Hyppää pääsisältöön
Kuva
Käsityökasvatuksella on Suomessa pitkät perinteet. Kuva Suomen käsityön museo

Lisätietoja: 

Marjo Ahonen
amanuenssi, kokoelmat
p. 050 566 2187
marjo.ahonen [at] jyvaskyla.fi

Suomen käsityön museon käsityökasvatuksen ja -koulutuksen kokoelma sisältää aineistoa, joka valottaa niin harrastuspohjaista käsityökasvatusta, perusasteen koulukäsityötä kuin eri tahojen järjestämän ammatillisen käsityöalan koulutuksen historiaa ja toimintaa. Käsityökasvatuksen alue on laaja, sillä jo pelkästään käsityönopetusta tai -koulutusta järjestäneitä kouluja sekä kurssi- ja neuvontatyötä organisoineita järjestöjä on runsaasti. 

Käsityökasvatuksen kokoelmaan kuuluu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetus- ja käsityökasvatukseen liittyviä oppilaitoskokoelmia, koulukäsityön keruu-, tutkimus- ja näyttelyhankkeen aineistoja, käsityöalan ammatillisen koulutuksen kokoelmia kuten Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen huopakokoelma sekä aineistoja Taitoliiton aloittamista Käsityökouluista ja Taiteen perusopetuksen käsityökouluista. Erityisammatillisen käsityökoulutuksen aineistoja on saatu museoon Kuhankosken erityisammattikoulusta, nykyisestä Spesiasta. 

1900-luvun lopulla käynnistynyt koulukäsitöiden tallentaminen Suomen käsityön museossa on tuottanut jo lähes 1000 esineen kokoelman muistoineen, tarinoineen ja kuvineen. Kokoelman aineisto on karttunut myös vuonna 2001 opetusministeriön tuella käynnistetyn käsityökoulutuksen tutkimushankkeen myötä. Tallennustyö jatkuu sekä vanhan että uudemman esineistön osalta. 

Käsityökasvatuksen- ja koulutuksen kokonaisuuden vanhimmat aineistot ovat peräisin Ammattikasvatushallitukselta, ja sisältävät muun muassa runsaasti valokuvia eri puolilla Suomea toimineista mies- ja naiskotiteollisuuskouluista, myös kiertävistä käsityökouluista.    

Laajimmat kokoelman kokonaisuudet on saatu museoon 2010-luvun alussa Kuopion Rouvasväenyhdistykseltä ja Fredrika Wetterhoff -säätiöltä.    

Käsityötä, käsi- ja taideteollisuutta, muotoilua, kulttuuria ja taidetta edistävä ja tukeva Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. aloitti käsityökoulukoulutuksen Kuopiossa vuonna 1884. Yhdistys toimi oppilaitoksen ylläpitäjänä vuoteen 2002 saakka, jolloin Muotoiluakatemia siirtyi Savonia-ammattikorkeakoululle. 2010-luvun alussa Kuopion Muotoiluakatemia kävi läpi rakenteellisia muutoksia. Toimintojen supistamisen seurauksena oppilaitoksen laaja, eri koulutuslinjojen opiskelun tueksi tuottamia tekniikka-, rakenne- ja materiaalinäytteitä sisältävä kirjasto sijoitettiin vuonna 2013 Suomen käsityön museoon. Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 2015, yhdistys lahjoitti museoon silloisessa Kuopion koti- ja taideteollisuusoppilaitoksessa vuosina 1973-1988 tehdyt kansatieteen keruutyöt. Neljän hyllymetrin laajuinen kokonaisuus käsittää yhteensä 669 päänumeroa.  

Fredrika Wetterhoff -säätiö lahjoitti omaan museoonsa kootut oppilaiden keruu- ja työnäytteisiin sekä yksityisten ihmisten lahjoituksiin perustuvat tekstiilikokoelmat Suomen käsityön museoon vuonna 2013. Vuonna 1914 perustettu museo oli osa 1885 perustettua Fredrika Wetterhoffin työkoulua. Alkuperäisenä tarkoituksena oli koota vanhoja tekstiilien mallipiirustuksia oppilaiden tutkittaviksi. Wetterhoffin kokoelmiin on tallennettu suuri määrä tekstiileihin liittyvää materiaalia: näytetilkkuja, mallipiirustuksia, luonnoksia, kirjallista materiaalia, työvälineitä, valokuvia sekä valmiita tekstiilejä. Ajallisesti kokoelmien aineisto ulottuu 1850-luvulle. Oppilaitoksessa kokoelmia on käytetty ideoiden lähteenä, havainto- ja virikemateriaalina eri oppiaineissa sekä lähdeaineistona tutkimuksissa ja opinnäytetöissä. 

Kuvia vapaaseen käyttöön

Voit ladata kuvia Suomen käsityön museon kokoelmista käyttöösi. 
http://image.museokauppa.fi/

Kuvat ovat vapaasti ladattavissa ja käytettävissä, mutta Suomen käsityön museo ja kuvaajan nimi pitää mainita käytön yhteydessä.

Asiasanat: