Lahjoitukset ja tallennus kokoelmiin

Lisätietoja: 

Lahjoitukset
Marjo Ahonen, amanuenssi, kokoelmat
p. 050 566 2187
marjo.ahonen [at] jyvaskyla.fi

Valokuvat ja muu arkistoaineisto
Anneli Hemmilä-Nurmi, amanuenssi
p. 050 311 8888
anneli.hemmila-nurmi [at] jyvaskyla.fi

Oletko lahjoittamassa museon kokoelmiin?

Voit tutustua valmiiksi vastaanottosopimukseen ja kerätä tietoa lahjoitettavista esineistä tämän sivun vinkkien mukaisesti. 

Osa Suomen käsityön museon kokoelmapalveluista on suljettuina vuoden 2019 loppuun saakka, johtuen museon tulevasta kokoelmanhallintajärjestelmän vaihdosta. Sulku koskee museoon tulevia kokoelmalahjoituksia ja -hankintoja, joita ei voida ottaa vastaan sulun aikana. Museon tietopalvelu toimii kuitenkin normaalisti. 

 

Museolle tulee viikoittain useita yhteydenottoja, joissa tiedustellaan esineiden ja arkistoaineiston lahjoitusmahdollisuutta ja museon kiinnostusta niihin. Pääosa lahjoituksia koskevasta neuvonnasta ja palvelusta tapahtuu verkon kautta ja puhelimitse. Kokoelmatiimi ohjaa kaikkia asiakkaita kokoelmien vastaanottoon, tietojen luovuttamiseen sekä pitkäaikaissäilytykseen liittyvissä periaatteissa ja käytännön kysymyksissä. Lisätietoja lahjoituksen vastaanotossa huomioitavista asioista löytyy myös museon verkkosivuilta.

Lahjoitusten vastaanottotilanteessa täytetään annettujen tietojen perusteella lahjoitussopimuskaavake, jolla esineen omistusoikeus siirtyy vastaanottavalle museolle.

Lahjoitusten vastaanotto museon kokoelmiin

Museo ottaa vastaan uutta ja vanhaa käsityöhön tai käsiteollisuuteen liittyvää esineistöä, joka on pääosin valmistettu tai käytetty Suomessa. Mikäli haluat lahjoittaa sen kokoelmiimme, ota yhteyttä henkilökuntaan. Kerromme lisää tallennustoiminnastamme.

Lahjoitustilanteessa kysyttäviä kysymyksiä:

 • Ajoitustiedot: mikä on esineen valmistusaika ja käyttöaika?
 • Kuka on valmistaja ja mikä on valmistuspaikka?
 • Valmistustapa ja rakenne: millä tekniikalla ja millä tavoin esine on syntynyt?
 • Käyttöpaikka ja käyttäjä: missä ja kenen käytössä esine on ollut?
 • Käyttötarkoitus?
 • Muuta esineeseen liittyviä tietoa, tarinoita tai muistoja. Mitä yleisiä seikkoja tai henkilökohtaisia merkityksiä esineeseen liittyy?

Esineiden lahjoitusten osalta yhteyttä voi ottaa kokoelma-amanuenssi Marjo Ahoseen.

Valokuvien lahjoittaminen ja tallentaminen museon kokoelmiin

Museo ottaa erityisesti vastaan lahjoituksina valokuvia, jotka liittyvät käsitöiden tekemiseen, tekijöihin (mielellään ammattilaisiin) ja heidän töihinsä.

Onko sinulla edellä mainittuihin tietoihin liittyvää kuvamateriaalia lahjoitettavaksi tai lainattavaksi? Tässä yhteydessä halutaan tietää tunnistustiedot kuvatusta kohteesta, milloin kuva on otettu, kuka on ottanut sen ja saako vastaanottava museo käyttöoikeuden valokuvaan?
Lahjoituksen yhteydessä tallennamme myös lahjoittajan ja yhteyshenkilön yhteystiedot kokoelmiin

Valokuvalahjoituksiin liitettäviä tietoja:

 • Kuvan luovuttaja/omistaja
 • Luovuttajan/omistajan osoite
 • Sisällön kuvaus (mitä tai keitä kuvassa on ja mitä siinä mahdollisesti tapahtuu)
 • Kuvausaika (vuosi tai päivämäärä)
 • Kuvauspaikka (kunta, kylä, talo tai osoite mahdollisimman tarkkaan)
 • Kuvaajan nimi
 • Käyttöoikeus (luovutetaanko kuvan käyttöoikeudet museolle ja mahdolliset kuvan käyttöön liittyvät rajoitukset)

Valokuvien osalta voi ottaa yhteyttä amanuenssi Anneli Hemmilä-Nurmeen.

Kirjojen ja lehtien lahjoittaminen

Kirjojen ja lehtien osalta on parasta ottaa ensin yhteyttä museoon, jotta voidaan tarkistaa onko museossa kyseistä materiaalia jo ennestään.

Kirja- ja lehtilahjoitusten osalta voi ottaa yhteyttä amanuenssi Anneli Hemmilä-Nurmeen.

Oletko lahjoittamassa museon kokoelmiin?

Voit tutustua valmiiksi vastaanottosopimukseen ja kerätä tietoa lahjoitettavista esineistä tämän sivun vinkkien mukaisesti.