Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tallennusaiheissa painopisteet vaihtuvat, joskus tallennetaan leluja.
Pääsisältö

Suomen käsityön museo on ammatillinen kulttuurihistoriallinen museo, joka vastaa aineellisen, visuaalisen ja aineettoman käsityökulttuuriperinnön monipuolisen ja moniulotteisen tiedon, taidon ja osaamisen tallentamisesta museolain ja -asetuksen mukaisesti. Suomen käsityön museossa tallennusta tehdään temaattisesta, maantieteellisestä ja ajallisesta näkökulmasta käsityötä ja käsityökulttuuria fokusoiden. Suomen käsityön museo on ainoa museo, joka keskittyy pelkästään käsityön teemoihin ja aihealueisiin. Näkökulma käsityöhön voi vaihdella yhteiskuntaa laaja-alaisesti käsittävästä tallennuksesta ja tutkimuksesta syventäviin ja fokusoituihin kulttuurin ilmiöihin. 

Käsityönä valmistettuja objekteja ja käsityön tekemiseen liittyviä kokoelmia on kaikissa kulttuurihistoriallisissa museoissa siksi, että kokoelmat kuvaavat mennyttä aikaa, jolloin käsityö oli olennainen osa elämäntapaa. Muista museoista poiketen Suomen käsityön museo tallentaa myös aineetonta käsityökulttuuria - käsin tekemisen taitoa - jossa tekijän näkökulma ja valmistusprosessin kokonaiskuvaus ovat olennaisia. Nykydokumentoinnilla museo myös osallistuu käsityöalalla käytävään keskusteluun ja herättelee pohtimaan käsityön rajoja, sitä, mitä käsityö on tai ei ole, esimerkiksi tallentamalla tatuointitaiteilijan, parturin tai neurokirurgin työtä.  

Suomen kansallispukukeskuksella on valtakunnallinen tallennusvastuu suomenkielisen alueen kansallispuvuista. Keskus vastaa myös pukujen tutkimuksesta, uusien pukumallien kokoamisesta ja vanhojen mallien tarkistuksista sekä alan koulutuksesta. 

Teemat, joita Suomen käsityön museo tallentaa kulttuurihistoriallisena museona käsityön näkökulmasta: 

  • Luonnon, ihmisen ja käsityön suhde
  • Käsityön rooli ja merkitys yksilölle ja yhteisöille sekä sen ilmenemismuodot julkisessa elämässä, arjessa ja juhlassa
  • Käsiteollisuusalan yhdistysten ja organisaatioiden toiminta
  • Käsityökasvatus, käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen moninaisuus, ammattikäsityöläisyys, taidekäsityö
  • Käsityöalan trendit, vaikuttajat ja käännekohtiin liittyvät aineistot
  • Käsityöalan elävä nykyperinne ja –ilmiöt
  • Vieraiden kulttuurien käsityöt, kulttuurimatkailu ja käsityönä valmistetut matkamuistot

Lisätietoja

Seija Hahl, amanuenssi
p. 050 311 8886
seija.hahl [at] jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
museo
tutkimus