Hyppää pääsisältöön
Kuva
Suomenlinnassa sijaitseva keramiikkatyöhuone Pot Viapori on taiteen tekemisen, kohtaamisten sekä omalaatuisen ympäristön ja historian muovaama paikka. Kuva Pot Viapori
Pääsisältö

Suomenlinnassa sijaitseva keramiikkatyöhuone Pot Viapori on jättänyt jälkensä siellä työskenteleviin ja siellä vieraileviin ihmisiin. Pot Viaporin 50-vuotisjuhlanäyttelyssä PAIKKA saman kokemuksen ja materiaalin kanssa työskentelevät kollegat jakavat välähdyksen omasta maailmastaan. 

Näyttelyn taiteilijat Åsa Hellman, Elisa Ikonen, Liisa Ikävalko, Eeva Jokinen, Outi Leinonen, Tiia Matikainen, Saana Murtti, Johanna Ojanen, Soile Paasonen, Pirjo Pesonen, Riitta Talonpoika ja Tiina Tarvainen lähestyvät näyttelyn teemaa vahvan luontokokemuksen, yhteiskunnallisuuden ja ihmisen läsnäolon kautta. Materiaali, ilmaisu, taide ja elämä kuvaavat jotain, jonka äärellä olemme kaikki yhdessä.

Paikkaa teemana voi ajatella eksakteina koordinaatteina, mielen tilana tai vaikkapa konkreettisena tilana, joka esimerkiksi mahdollistaa keramiikan tekemisen. Työhuone fyysisenä tilana mahdollistaa taiteellisen ajattelun ja työn äärellä oleskelun, mikä lopulta johtaa dialogiin – keskusteluun tekijän ja materiaalin välillä. 

Työhuone on keramiikan tekijöille välttämätön paikka. Painava ja ajoittain pölyävä savi tarvitsee tilan, jossa sitä voi huoletta käsitellä, muokata, työstää, polttaa ja lasittaa. Työ vaatii laitteita ja työkaluja, vettä, ilmastointia ja viemäröintiä. Siksi ehkä yhteistyöhuoneet nimenomaan keramiikkataiteilijoiden keskuudessa ovatkin melko yleisiä. Jyrki Siukonen tarkastelee työhuoneen ja työkalujen merkityksiä oivallisesti teoksessaan Vasara ja hiljaisuus (2011): “Työhuoneen likaisuus ja hyödyllisyys ilmenee vapautena, joka sallii työkalujen ja materiaalien kokonaisuuden elää määritellyn ja määrittelemättömän rajalla.


Näyttelyn taiteilijoista moni mainitseekin teostensa lähtökohdaksi nimenomaan työhuoneen merkityksen tekemisen paikkana, prosessin paikkana, tai identiteetin toteuttamisen paikkana. 
- ”...mutta elämäni tärkein paikka on kuitenkin aina ollut työhuoneeni. Keramiikkastudioni mahdollistaa luovan työni ja luominen on liima, joka yhdistää kaikki sisälläni olevat ristiriitaisuudet kokonaisuudeksi, joka on juuri minä”, kuvailee näyttelyn teemaa Åsa Hellman.

Voimakas elämys luonnossa voi olla alkusysäyksenä taiteellisen prosessin käynnistymiselle. Luonnon uumenissa voi rauhoittua, inspiroitua ja kohdata uusia elämyksiä. Luonto havainnollistuu uudelleen tulkittuna keramiikkateoksissa. 
-  “Metsässä voi löytää yhteyden luontoon, joka on kokemuksena hyvin samankaltainen kuin yhteys käyttämääni materiaaliin saveen, parhaimmillaan sen kanssa voi tuntea olevansa yhtä. – Olla yhteydessä metsään (-saveen) niin, että lopulta tunnet katoavasi sen uumeniin - “, Tiia Matikainen kertoo.

Yhteiskunnallisuus ja ihmisen läsnäolo maailmassa tai yhteisössä löytyy monen näyttelyn teoksen taustalta. Kommunikaatio, dialogi kahden ihmisen välillä tai laajemmin yhteiskunnassa, vuorovaikutus tai sen puuttuminen, miten se meihin vaikuttaa. Ihminen toimii, purkaa ja rakentaa, rikkoo ja korjaa, niin konkreettisesti kuin henkisestikin. Valmista ei tule.

Soile Paasonen on tuonut näyttelyyn 50 pienen pienin savimakkaroin käsinrakennettua työtä, joista jokaisen voi nähdä sekä hattuna että pottina.
- “Niiden lähes meditatiivinen tekeminen muodostaa jo itsessään eräänlaisen tilan tai paikan. Hattuja ja Pottia ajatellen mielessäni tälle installaatiolle oli – hatun noston paikka – yksi hattu jokaiselle vuodelle. Erikokoiset, -muotoiset tai -väriset työt voivat kuvata Potissa työskennelleiden eripituisia jaksoja tai muuta yksilöllisyyttä yhteisössä”, Paasonen kuvailee. 

Pot Viaporin 50-vuotisjuhlanäyttelyn toteutumista ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Suomen kulttuurirahasto, Kerako Ceramics, Kerasil, Okra, Suomenlinnan hoitokunta, the Helsinki Distilling, Suomenlinnan Panimo, Helsingin Meijeriliike ja Varnia keramiikkatarvikkeet, Waldemar von Frenckellin säätiö ja Pekka Vuorinen.

Pot Viapori

Vuonna 1972 perustettu keramiikkatyöhuone Pot Viapori sijaitsee tykkihallina toimineessa bastion Palmstiernassa, historiallisessa Suomenlinnan merilinnoituksessa, Unescon maailmanperintökohteessa. Pot Viaporilla on tärkeä rooli suomalaisessa keramiikkataiteessa ja se on olennainen osa Suomenlinnan kulttuurista ja taiteellista toimintaa. 

Meri, visuaalisesti jännittävä saariympäristö ja vaihtelevat vuodenajat luovat inspiroivan ilmapiirin Suomenlinnassa työskenteleville taiteilijoille. Hyvin varustellut, valoisat työskentelytilat tarjoavat sekä omaa rauhaa että mahdollisuuden hedelmälliseen vuorovaikutukseen kollegoiden kesken.

Pot Viapori ry on järjestänyt viiden vuoden välein juhlanäyttelyn, johon ovat osallistuneet sekä työhuoneella nykyisin työskentelevät sekä aikaisemmin työskennelleet jäsenet. Vuosien varrella näyttelyitä on järjestetty mm. Designmuseon Arabian näyttelytilan aulagalleriassa, Suomenlinnan rantakasarmissa, tai “kotona” Pot Viaporissa.

Näyttelyn taiteilijat

 • Åsa Hellman
 • Elisa Ikonen
 • Liisa Ikävalko
 • Eeva Jokinen
 • Outi Leinonen
 • Tiia Matikainen
 • Saana Murtti
 • Johanna Ojanen
 • Soile Paasonen
 • Pirjo Pesonen
 • Riitta Talonpoika
 • Tiina Tarvainen
   

PAIKKA – Keramiikkatyöhuone Pot Viapori 

Näyttely Suomen käsityön museossa 10.9.–4.12.2022

Museo on avoinna ti-su klo 11-18. Poikkeuksia aukioloissa pyhäpäivinä. 

Lisätietoa näyttelystä

Mikko Oikari, intendentti, Suomen käsityön museo
p. 050 553 3880, mikko.oikari [a] jyvaskyla.fi

Vaihtuvien näyttelyiden tila

Museon vaihtuvien päänäyttelyiden tilat jakautuvat kahteen kerrokseen. Vuosittain museo esittelee uusia näkökulmia käsityöhön tuovia päänäyttelyitä kaksi tai kolme vuodessa. 

Tavoitteenamme on tuottaa elämyksiä ja kokemuksia sekä välittää ja lisätä tietoa ilmiöistä käsityön eri näkökulmista. Omien kokoelmien lisäksi näyttelyissä esitelläänkin muiden museoiden ja toimijoiden sekä yksityisten henkilöiden kokoelmia.

Asiasanat:  
Suomen käsityön museo
näyttely