Hyppää pääsisältöön
Kuva
Taito Keski-Suomen kässäkoulussa tutustutaan kaikenlaisiin materiaaleihin. Kuva Taito Keski-Suomi
Pääsisältö

Näyttely kertoo Taito Keski-Suomi ry:n Taitokeskus Jyväskylän opiskelijoiden ammatillisesta syventävästä ja täydentävästä koulutuksesta, käsityöntekijän ammattitutkinnon ja käsityömestarin erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuksista sekä Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulun käsityön taiteen perusopetuksen oppilaiden tekemisen ilosta ja erilaisista elämyksistä käsityössä, teknologiassa ja muotoilussa tänä päivänä. Käsityökoulun lukuvuoden 2017-2018 teemana oli Arkea ja juhlaa, Suomi 100 vuotta. Näyttelyn tuotteita, esineitä ja tarinoita voi tulla kokemaan ja näkemään Suomen käsityön museon Näytönpaikkaan.

Taito Keski-Suomi ry on Keski-Suomen maakunnan alueella toimiva yhdistys, joka on Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n jäsen. Yhdistys tuottaa neuvonta- ja koulutuspalveluita; käsityön taiteen perusopetusta vuodesta 1990 ja ammatillista koulutusta vuodesta 1999, välittää käsi- ja taideteollisuustuotteita ja järjestää näyttelyitä ja tapahtumia. Yhdistyksellä on monipuolinen ja pitkäaikainen lähes 30 vuoden kokemus lasten ja nuorten käsityön taiteen perusopetuksessa ja ohjauksessa sekä 18 vuoden kokemus ammatillisesta koulutuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuonna 2000 Taito Keski-Suomi ry:lle käsityön taiteen perusopetuksen järjestämisluvan. Taito Keski-Suomi ry järjestää käsityön taiteen perusopetusta sen toiminta-alueella. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Taito Keski-Suomi ry:lle Lapsenpäivän palkinnon vuonna 2008 Jyväskylän käsityökoulun toiminnasta käsityön taiteen perusopetuksessa.

Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu
Taito Keski-Suomi ry aloitti käsityön taiteen perusopetuksen keväällä 1990. Taito Keski-Suomi ry järjestää käsityön taiteen perusopetusta Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Joutsassa. Käsityön taiteen perusopetusta annetaan lapsille, nuorille ja aikuisille pienryhmissä, jotka kokoontuvat kerran viikossa syyskuusta toukokuuhun. Lukuvuonna 2017-2018 käsityökouluissa opiskeli noin 300 oppilasta. Vuonna 2004 perustettiin Nikkari ja Teknikkari–ryhmiä, joissa opetus painottuu esinesuunnitteluun ja -valmistukseen sekä muotoiluun ja teknologiaan. Käsityöllisiin prosesseihin tuodaan teknologiaosaamista ja nykyteknologiaa, koodausta ja robotiikkaa.

Käsityön taiteen perusopetuksessa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa-alueilla, joita ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, taiteidenvälisyyteen ja luonnontuntemukseen. Käsityön opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetuksessa käsityö ilmenee ilmaisuna, tekoina, taitoina, tuotteina ja teoksina. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää suomalaista tekstiili-, esine- ja ympäristökulttuuria, kulttuurien erilaisuutta sekä säilyttää ja edelleen kehittää perinteisiä käsityömenetelmiä ja työtapoja. Oppilas ohjataan luomaan laadukkaita tuotteita ja kehittämään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Ammatillinen koulutus
Ammatillinen koulutus yhteistyössä KSL -opintokeskuksen kanssa on vuosien mittaan muodostunut toiseksi merkittäväksi ja isoksi toiminnan alueeksi. Koulutuksen järjestäjänä toimii KSL-opintokeskus. Aikuisille suunnattu käsityöntekijän ammattitutkinnon ja käsityömestarin erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus on kokopäiväistä tai monimuotokoulutusta joko tutkintotavoitteisesti tai ammatillisena syventävänä ja täydentävänä koulutuksena. Opetus sisältää mm. yrittäjyyteen liittyviä opintoja, kuten oman osaamisen tuotteistamista, hinnoittelua, markkinointiviestintää ja valmiuksia yrityksen perustamiseen. Käsityöntekijän ammattitutkinnon ja Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon ammattialoina sisustus, ohjaus- ja palvelutoiminta, tuotemuotoilu, paperi –ja nukkemuotoilu ja kiertotalous. Koulutuksiin osallistui noin 70 henkilöä.

KÄSILLÄ - Käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona

Näyttely Suomen käsityön museon Näytönpaikassa 12.6.–5.8.2018

Lisätietoja

Maire Valkonen, koulutuspäällikkö, rehtori, Taito Keski-Suomi
p. 050 432 1943, maire.valkonen [at] taitokeskisuomi.fi

Raija Manninen 
museolehtori, Suomen käsityön museo
p. 040 502 2887
raija.manninen [at] jkl.fi

Asiasanat:  
Suomen käsityön museo
näyttely
taito