Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylän käsityökoulussa tarjolla on opetusta käsityöalasta laajalla mittakaavalla. Kuva Jyväskylän käsityökoulu/Taito Keski-Suomi
Pääsisältö

Näyttely kertoo Taito Keski-Suomi ry:n Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulun käsityön taiteen perusopetuksen oppilaiden tekemisen ilosta ja erilaisista elämyksistä käsityössä, teknologiassa ja muotoilussa tänä päivänä. Käsityökoulun lukuvuoden 2018–2019 teemana oli kiertotalous. Näyttelyn tuotteita, esineitä ja tarinoita voi tulla kokemaan ja näkemään Suomen käsityön museon Näytönpaikkaan Kilpisenkatu 12 ikkunoihin kellon ympäri.

Käsityön taiteen perusopetuksessa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa-alueilla. Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, taiteidenvälisyyteen ja luonnontuntemukseen. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin. Lähtökohtana opetukselle ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu.

Opetuksessa käsityö ilmenee ilmaisuna, tekoina, taitoina, tuotteina ja teoksina. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää suomalaista tekstiili-, esine- ja ympäristökulttuuria, kulttuurien erilaisuutta sekä säilyttää ja edelleen kehittää perinteisiä käsityömenetelmiä ja työtapoja. Oppilas ohjataan luomaan laadukkaita tuotteita ja kehittämään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. 

Jyväskylän käsityökoulu

Taito Keski-Suomi ry on järjestänyt käsityön taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille vuodesta 1990 lähtien Jyväskylän käsityökoulun nimissä. Opetusministeriö on myöntänyt taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen nojalla Taito Keski-Suomi ry:lle luvan järjestää käsityön taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan sekä saada siihen laskennallisten opetustuntien mukaan määräytyvää valtionosuutta.

Jyväskylän käsityökoulu antaa vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Opetus on lakisääteistä ja noudattaa valtakunnallista ja oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa. Oppilaitos antaa laajan oppimäärän mukaista opetusta, jonka laajuus on 1 300 tuntia. Opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä varhaisiän käsityökasvatuksesta ja aikuisten käsityön opetuksesta.

Käsityön taiteen perusopetuksen keskeiset sisällöt ja opintokokonaisuudet ovat Pukeutuminen, Esine- ja tekstiiliympäristöt, Palveluympäristöt ja Rakennetut ja luonnonympäristöt. Vuonna 2004 perustettiin Nikkari- ja Teknikkariryhmiä, joissa opetus painottuu esineympäristöön sekä muotoiluun ja teknologiaan. Käsityöllisiin prosesseihin tuodaan teknologiaosaamista ja nykyteknologiaa, koodausta ja robotiikkaa. Käsityön taiteen perusopetusta järjestetään Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Joutsassa. Opetusta annetaan lapsille, nuorille ja aikuisille pienryhmissä, jotka kokoontuvat kerran viikossa elokuusta toukokuuhun.

Lukuvuonna 2018–2019 käsityökoulussa opiskeli 279 oppilasta.

KÄSILLÄ – käsityökulttuuria taitona. Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu

Näyttely Suomen käsityön museon Näytönpaikassa 30.4.–30.6.2019

Lisätietoja

Maire Valkonen, Taito Keski-Suomi, koulutuspäällikkö, rehtori
p. 050 4321943, maire.valkonen [at] taitokeskisuomi.fi    

Asiasanat:  
museo
näyttely
opetus