Hyppää pääsisältöön
Kuva
Johanneksen naisen kansallispuku takaa.
Pääsisältö

Suomen kansallispukukeskus hoitaa suomenkielisten alueiden kansallispukuihin liittyviä asioita. Niistä yksi tärkeimmistä on uusien pukumallien kokoaminen sekä jo olemassa olevien pukumallien perinnepohjaisuuden tarkistaminen. Tehtäviä hoidetaan Kansallispukuraadin ohjauksessa ja valvonnassa. 

Kansallispukuraati on 12-henkinen pukuasiantuntijoista koostuva toimielin, jonka jäsenet nimittää Suomen käsityön museo kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Raati koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä ja yhdeksästä jäsenestä. 

Pukuhankkeesta kirjallinen pyyntö 

Pukutarkistushankkeet ja uusien pukumallien kokoamishankkeet tarvitsevat taustakseen tilaajayhteisön, jonka tärkein tehtävä on vastata pukuhankkeen toteutuksen aiheuttamista kustannuksista eli mahdollistaa käytännössä mallipukujen valmistaminen. Lisäksi tilaajayhteisö huolehtii jatkossa puvun saatavuudesta. 

Huomionarvoista on, että Kansallispukukeskuksen työntekijät eivät laskuta omasta tutkimustyöstään tilaajayhteisöä.

Tehtävän hoitaminen alkaa, kun Suomen käsityön museolle/Suomen kansallispukukeskukselle osoitettu tilaajayhteisön laatima kirjallinen pukutarkistus- tai uuden pukumallin kokoamispyyntö saapuu. Kansallispukukonsultti esittelee pyynnön kansallispukuraadin kokoukselle. Raati päättää kansallispukukonsultin tekemien taustaselvitysten pohjalta, onko pukutarkistukselle tai uuden pukumallin kokoamiselle riittäviä edellytyksiä eli löytyykö pukuhankkeelle museoiden kokoelmista alkuperäistä esikuva-aineistoa. Kansallispukuraati nimeää pukuhankkeelle asiantuntijan, joka kokoaa puvulle kokonaissuunnitelman ja vastaa puvun pukuhistoriallisesta osuudesta. 

Puvun esikuva-aineistot etsitään ja tilataan nähtäville museoiden kokoelmista. Kansallispukuamanuenssin ja kansallispukukonsultin toimesta aineistot kuvataan, tutkitaan ja tiedot taltioidaan Kansallispukukeskuksen arkistoihin. Aineistot ovat tärkeänä apuna mallipukujen valmistuksessa. 

Tilaajayhteisöinä toimivat lähinnä kotiseutuyhdistykset ja kunnat. Jos jollakin paikkakunnalla herää kiinnostus oman kansallispukumallin kokoamiseen tai olemassa olevan pukumallin tarkistuttamiseen, tulee asiasta olla yhteydessä Suomen kansallispukukeskukseen. Kansallispukukonsultin kanssa keskustellaan asian etenemisessä, puh. 050 311 8889, taina.kangas [at] jyvaskyla.fi  

Kansallispukukonsultin ja tilaajayhteisön roolit 

Kansallispukukonsultti hoitaa Suomen kansallispukukeskuksen osalta hankkeen käytännön toteutusta. Puvusta teetetään alan ammattilaisilla kaksi mallipukua, joista ensimmäinen, ns. A-puku liitetään Suomen kansallispukukeskuksen mallipukukokoelmaan ja toinen, ns. B-puku jää tilaajayhteisölle esittely ja markkinointitarkoituksiin. Tilaajayhteisön kanssa solmittavaan toimeksiantosopimukseen kirjataan ylös mallipukujen valmistajat sekä puvun työohjeiden ja kaavasarjojen laatijat. 

Kansallispukukonsultti ohjaa mallipukujen valmistusta. Lisäksi hänen ohjauksessaan valmistetaan pukuun liittyvät myyntikuntoiset työohjeet sekä eri kokoihin sarjotut kaavat. Mallipukujen valmistus edellyttää tarvittavien materiaalien etsimistä, lankojen värjäystä, erilaisten työtapojen kokeiluja ja vertaamista alkuperäisiin vaatekappaleisiin. Käsinkudotut kankaat testataan kudontakokeilujen ja kaavat sovituskokeilujen avulla, joita käydään myös tekijöiden kanssa vertaamassa alkuperäisiin.

Valmistuneen mallipuvun hyväksyy kansallispukuraati kokouksessaan. Tämän jälkeen puvun julkistamisen hoitaa tilaajayhteisö yhteistyössä Kansallispukukeskuksen kanssa. 

Tilaajayhteisö sitoutuu jatkossa huolehtimaan puvun saatavuudesta. Yhdessä kansallispukukonsultin kanssa puvulle etsitään hankintapaikka eli myyjätaho, joka välittää puvun materiaaleja, ohjeita ja kaavoja sekä mahdollisesti valmiita pukuja. Selostus puvusta ja tiedot hankintapaikasta liitetään Kansallispukukeskuksen ylläpitämälle nettisivustolle www.kansallispuvut.fi

Kuva
Kansallispukutarkistus ja uuden pukumallin kokoaminen - prosessikaavio 2022.

Asiantuntijamme kansallispukuasioissa

Taina Kangas, kansallispukukonsultti
Suomen kansallispukukeskus
p. 050 311 8889
taina.kangas [at] jyvaskyla.fi

Marja Liisa Väisänen, kansallispukuamanuenssi
Suomen kansallispukukeskus
p. 050 311 8247
marja.liisa.vaisanen [at] jyvaskyla.fi

Opinnäytetyö

Tutustu kansallispukukonsultti Taina Kankaan kansallispukujen kaavoituksia käsittelevään opinnäytetyöhön vuodelta 2003:

Opinnäytetyö: Taina Kangas: Jotain vanhaa, jotain uutta - Kansanomaisista puvuista kaavasarjoiksi. 2003.
Asiasanat:  
Suomen kansallispukukeskus
kansallispuku