Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia haun yhteydestä.

Suomen käsityön museon kokoelma-aineistoja nyt myös Europeanassa

Suomen käsityön museo julkaisee kokoelma-aineistojaan Europeana-verkkoalustalla. Verkkoalusta on Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan komission pitkäaikainen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on lanseerausvuodesta 2008 lähtien ollut edistää eurooppalaisen digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuutta ja käyttöä huviksi ja hyödyksi.

Museon tarjoamasta digitaalisesta aineistosta viedään European kautta tarkasteltavaksi kotimaisessa Finna-palvelussa (

Asiasanat:  
käsityö
käsityöt
Suomen käsityön museo
esinekokoelmat
kokoelma
Kuva
Suomen käsityön museon kokoelmanäkymä Europeana-palvelussa. Kuva Suomen käsityön museo (SKM) (Craftmuseum.fi)

Materiaali- ja työvälinekokoelma

Materiaali- ja työvälinekokoelmat sisältävät yli 11 000 objektin tiedot luokiteltuna kyseisiin kategorioihin. Se on noin 25 % koko esinekokoelmasta. 

esinekokoelmat
Kuva
Käsityön välineitä: mm. hattutukki ja höyrytin. Kuva Suomen käsityön museon kokoelmista. Kuva Suomen käsityön museo (SKM) (Craftmuseum.fi)

Kotikäsityön kokoelma

Kotikäsityön kokoelmat käsitetään tässä jaottelussa maatalousvaltaisessa kulttuurissa ja talouksissa ennen 1970-luvulle ajoittuvaa, tiloilla ja kodin piirissä tarvituiksi ja valmistetuiksi käyttö- ja tarve-esineiksi. 

esinekokoelmat
Kuva
Neulotut harmaat lapaset. Kuva Suomen käsityön museon kokoelmista. Kuva Suomen käsityön museo (SKM) (Craftmuseum.fi)

Sisustuksen kokoelmat

Suomen käsityön museon sisustustekstiilikokoelma on laaja ja sisältää sekä perinteisiä että moderneja kodintekstiilejä maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Vanhimmat objektit ovat 1700-luvulta, tuoreimmat 2000-luvulta. Kokoelmassa on aineistoa yksityishenkilöiltä, museoilta sekä käsityöalan oppilaitoksista ja organisaatioista, kuten Helmi Vuorelma Oy, Suomen Käsityön Ystävät, Ryijypalvelu Oy, Neovius Oy, Kuopion seudun käsi- ja taideteollisuus ry Taito Savo ja Kiikan mattokutomo. Kokoelmat ovat karttuneet myös oman hanke- ja näyttelytoiminnan kautta.  

museo
esinekokoelmat
Kuva
Sisustustekstiileissä on runsaasti vaihtelua - ryijyistä huoneentauluihin!. Kuva Suomen käsityön museo (SKM) (Craftmuseum.fi)

Taidekäsityön kokoelma

Suomen käsityön museossa taiteilijoiden teoskokoelma sisältää esineitä, luonnosarkistoja sekä niiden valmistusprosessiin liittyviä aineistoja. Taidekäsityön käsite on moniulotteinen. Suomen käsityön museon taideteoskokoelmalla on tunnistettu rajapintoja muiden taidetta ja muotoilua tallentavien museoiden kuten Designmuseon kanssa ja tallennuksen fokuksessa on taiteessakin käsillä tekemiseen liittyvän prosessin tallentaminen ja esille tuominen yhdessä lopputuloksen kanssa. Taidekäsityön tallentamisessa painottuvat käsityömuotoilijoiden työprosessit ja inspiraation lähteet.

museo
esinekokoelmat
Kuva
Maisa Kaarnan teos "Pitkä siesta" vuodelta 1998 kuuluu Suomen käsityön museon taidekäsityön kokoelmaan. Kuva Suomen käsityön museo (SKM) (Craftmuseum.fi)

Käsityöalan organisaatioiden kokoelmat

Käsityöalan yritysten ja yhdistysten kokoelma kertoo sekä merkittävien suomalaisten käsityöalan yritysten ja yhdistysten historiasta että pienemmistä toimijoista. Tuotesuunnittelu on keskiössä koneavusteisen käsiteollisuuden ja piensarjatuotannossa isompien yritysten tallennuksissa. Yhdistysten toimintahistorian tallennus kulkee käsi kädessä luovan pienyrittäjyyden ilmiöiden ja käsityöalan koulutuksen kanssa.

museo
esinekokoelmat
Kuva
Lintuaiheinen luonnos Suomen käsityön museon käsityöalan organisaatioiden kokoelmista. Kuva Suomen käsityön museo (SKM) (Craftmuseum.fi)

Käsityökasvatuksen ja -koulutuksen kokoelma

Suomen käsityön museon käsityökasvatuksen ja -koulutuksen kokoelma sisältää aineistoa, joka valottaa niin harrastuspohjaista käsityökasvatusta, perusasteen koulukäsityötä kuin eri tahojen järjestämän ammatillisen käsityöalan koulutuksen historiaa ja toimintaa. Käsityökasvatuksen alue on laaja, sillä jo pelkästään käsityönopetusta järjestäneitä kouluja sekä kurssi- ja neuvontatyötä organisoineita järjestöjä on runsaasti. 

museo
esinekokoelmat
Kuva
Käsityökasvatuksella on Suomessa pitkät perinteet. Kuva Suomen käsityön museo (SKM) (Craftmuseum.fi)

Kansainvälinen kokoelma

Valtion kotiteollisuusmuseon kokoelmissa olevaa vanhaa ulkomaista aineistoa täydentävät uudemmat kansainväliset aineistot, jotka ovat aikaisempien tavoin myös kulttuurimatkailijoiden kartuttamia. Osa lahjoituksista sisältää myös kokonaisuuksia tukevaa arkisto- ja valokuva-aineistoa. 

museo
esinekokoelmat
Kuva
Kansainväliseen kokoelmaan kuuluu matkamuistomaisia esineitä.

Peruskokoelma

Peruskokoelmaksi kutsutaan tällä hetkellä aineistoa, joka ei vielä ole sijoitettavissa temaattisiin kokoelmasisältöihin.

Esimerkkinä peruskokoelman esineistöstä ovat käsityön tekemiseen ja käsittelyyn liittyvät aineistot kuten erilaiset materiaalit, mallit ja näytteet, valmistusprosessien työvälineet ja tarvikkeet. Siihen luetaan taloudenhoitoon ja asuinympäristöön liittyvät kokonaisuudet kuten huonekalut, erilaiset säilyttimet, esimerkiksi rasiat ja astiat sekä sisustus- ja kodintekstiilit.  

museo
esinekokoelmat
Kuva
Pirtanauhoissa on loputon määrä erilaisia kuvioita.

Museokokoelmien historiaa

14.12.1888 alkunsa saaneen, Valtion Käsityömuseon nimellä ja aluksi Suomen Taideteollisuusyhdistyksen alaisuudessa Taideteollisuusmuseon yhteydessä toimineen Suomen käsityön museon toimintaa ja kokoelmien muodostumista ovat eri aikoina ohjanneet aikakauden arvot ja asenteet. Voit lukea tiivistelmän museon eri vaiheista omalta sivultaan

museo
esinekokoelmat
Kuva
Museon kokoelmat ovat kulkeneet pitkän matkan 1800-luvun lopulta alkaen.

Ammattikäsityön kokoelma

Ammattikäsityön kokoelma sisältää museon aktiivisen nykytallennustyön tuloksena vuodesta 1984 lähtien tallennettuja haastatteluja, esineitä, valokuvia ja videokuvaa. Aineisto esittelee esimerkiksi rannikon käsityötaitoja, tietoa Korsnäsin paitojen ja Kruunupyyn kaislatöiden valmistamisesta tai keskittyy tiettyihin materiaaleihin, kuten lampaanvillaan, kiven työstämiseen ja pellavaan.

museo
esinekokoelmat
Kuva
Napinvalmistajan mainos.

Vanha kokoelma

Vanha suomalainen, venäläinen ja ulkomainen kokoelma muodostavat museon nykyisen kokoelman perustan. Vuosina 1906-1945 kerätyssä kotimaisessa kokoelmassa on tällä hetkellä yli 3000 esinettä. Vanha suomalainen kokoelma sisältää eniten tilkkuja, nauhoja ja liinoja sekä erilaisia punontatöitä kuten koreja, tuohiastioita ja tuohirasioita. Puuesineistöstä valtaosa on rasioita, astioita, erilaisia talousesineitä ja pienoismalleja. Kokoelmassa on myös aikoinaan Valtion kotiteollisuusmuseon kokoelmin luetteloituja kuvia, joista vanhimmat ovat 1900-luvun alusta.

museo
esinekokoelmat
Kuva
Museon kokoelmissa on runsaasti tekstiilejä.

Kokoelmat, valokuvat ja arkisto

Käsityönä valmistettuja objekteja ja käsityön tekemiseen liittyviä kokoelmia on useissa maamme museoissa mutta Suomen käsityön museo on ainoa, joka keskittyy pelkästään käsityön teemoihin ja aihealueisiin

museo
esinekokoelmat
Kuva
Suomen käsityön museon kokoelma-aarteita.

Lahjoitukset ja tallennus kokoelmiin

Museolle tulee viikoittain useita yhteydenottoja, joissa tiedustellaan esineiden ja arkistoaineiston lahjoitusmahdollisuutta ja museon kiinnostusta niihin. Pääosa lahjoituksia koskevasta neuvonnasta ja palvelusta tapahtuu verkon kautta ja puhelimitse. Kokoelmatiimi ohjaa kaikkia asiakkaita kokoelmien vastaanottoon, tietojen luovuttamiseen sekä pitkäaikaissäilytykseen liittyvissä periaatteissa ja käytännön kysymyksissä. Lisätietoja lahjoituksen vastaanotossa huomioitavista asioista löytyy myös museon verkkosivuilta.

museo
esinekokoelmat
arkisto
lahjoitus
Kuva
Ryijy pitää puhdistaa molemmilta puolilta.

Kokoelmavalinnat

Kokoelmien kartuttamisen linjauksista ja kartuttamiseen liittyvistä päätöksistä vastaa Suomen käsityön museon kokoelmatiimi. Suomen käsityön museon kokoelmat karttuvat pääosin lahjoituksin. Resurssien puitteissa tehdään hankintoja myös ostoina. Uusia deponointisopimuksia ei enää tehdä. 

museo
esinekokoelmat
Kuva
Välillä museokokoelmiin valintaa pääsee tekemään myös kauniissa säässä.

Miten kokoelmat palvelevat?

Huom! Kokoelmapalvelut ovat suljettuina 1.6.2024-31.7.2025 johtuen lomakaudesta ja museon perusnäyttelyiden uudistustyöstä. 

Suomen käsityön museo on alansa muisti ja tietokeskus, josta jaetaan keskitetysti käsityöalan arkisto-, kirjasto- ja tietopalveluja samasta paikasta. Erikoistuminen ja keskittäminen valtakunnallisena vastuumuseona edistävät käsityötietouden säilymistä, näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

museo
esinekokoelmat
Kuva
Ryijy pitää puhdistaa molemmilta puolilta.

Käsityön museon kokoelmat

Suomen käsityön museo vastaa ammatillisena kulttuurihistoriallisena museona museolain ja -asetuksen mukaisesti aineellisen, visuaalisen ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentamisesta, säilyttämisestä, tutkimuksesta ja esille saattamisesta omalla vastuualueellaan.

Suomen käsityön museossa tallennusta tehdään temaattisesta, maantieteellisestä ja ajallisesta näkökulmasta käsityötä ja käsityökulttuuria fokusoiden. Näkökulma käsityöhön voi vaihdella yhteiskuntaa laaja-alaisesti käsittävästä tallennuksesta ja tutkimuksesta syventäviin ja fokusoituihin kulttuurin ilmiöihin.

Suomen käsityön museo
esinekokoelmat
Kuva
Ryijy pitää puhdistaa molemmilta puolilta.