Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Museon omat julkaisut

Toimitettaessa kirjoja postitse laskuun tarvitsemme laskutusta varten tilaajan henkilötunnuksen tai yrityksen y-tunnuksen.

Ornamo-preesens

Toimitus: Aino Kajaniemi, Raija Manninen
Kirjoittajat: Hannu Castrén, Salla Heinänen
Graafinen suunnittelu: Kaisa Hirvaskoski-Leinonen/Pro Agria Keski-Suomi ry
Suomen käsityön museon julkaisuja 29, Jyväskylä, 2011
Painotyö: Kopijyvä, Jyväskylä 2011
42 sivua, värikuvitus
ISBN 978-952-5063-18-9

Hinta 12,00 € (sis alv)

museo
tutkimus
Kuva
Museon kirjastossa runsaasti valikoimaa, myös museon omia julkaisuita. Kuva SKM

Tallennusalueet ja tutkimuksen painopisteet

Suomen käsityön museo on ammatillinen kulttuurihistoriallinen museo, joka vastaa aineellisen, visuaalisen ja aineettoman käsityökulttuuriperinnön monipuolisen ja moniulotteisen tiedon, taidon ja osaamisen tallentamisesta museolain ja -asetuksen mukaisesti. Suomen käsityön museossa tallennusta tehdään temaattisesta, maantieteellisestä ja ajallisesta näkökulmasta käsityötä ja käsityökulttuuria fokusoiden. Suomen käsityön museo on ainoa museo, joka keskittyy pelkästään käsityön teemoihin ja aihealueisiin.

museo
tutkimus
Kuva
Tallennusaiheissa painopisteet vaihtuvat, joskus tallennetaan leluja. Kuva SKM

Tule mukaan tutkimaan!

Oletko kiinnostunut käsityön ja sen historian tutkimuksesta? Onko hallussasi tietoa tai materiaalia, jota voisimme käyttää museon tutkimusprojekteissa? Keräämme tietoa kaikesta käsityön alalta tehtävästä tutkimuksesta.

Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteena ovat muun muassa:

  • paikalliset Käsi- ja taideteollisuusyhdistykset ja niiden nykyinen ja mennyt toiminta
  • ympäristömyönteinen käsityö
  • käsityö ja hyvinvointi
  • käsityöyrittäjyys-käsitteen monet muodot
museo
tutkimus
Kuva
Museon vapaaehtoisena pääsee mukaan tallentamaan nykykäsityötä osaksi kokoelmia. Kuva SKM

Tutkijoille ja opiskelijoille

Tutkijoita ja opinnäytteiden tekijöitä palvellaan henkilökohtaisesti, jotta he saavat tarvittavat aineistot käyttöönsä. Hakuja museon kokoelmista tehdään sähköiseen järjestelmään kirjatuista aineistoista tai niissä avustetaan tarvittaessa. Jos kokoelman osia asetetaan esille tutkittaviksi museon tiloissa, aikataulu sovitaan tapauskohtaisesti ja työskentelyä valvotaan. Yhteydenotot asiassa kokoelmatiimin henkilökuntaan, toimitusaika aineistoista riippuen noin 1 kk.  

museo
tutkimus
opiskelija
Kuva
Museon arkistoista löytyy paljon mm. ryijy- ja täkänämalleja. Kuva SKM/Sari Jantunen

Museon tutkimus- ja tallennustyö

Museossa tehtävä tutkimus- ja dokumentointityö on monimuotoista ja yleensä käytännönläheistä. Se on ajan ilmiöiden tallentamista ja analysointia, uutta tietoa tuottavaa ja aiemman jo olemassa olevan tiedon syventämistä ja analysointia. Tutkimusten tuloksia tuodaan esille monin eri tavoin, kuten julkaisuina, näyttelyinä ja verkkonäyttelyinä.

museo
tutkimus
Kuva
On tärkeää tallentaa myös vielä elossa olevaa osaamista museon kokoelmiin. Kuva SKM

Suomen käsityön museo kerää Wetterhoff-muistoja osana nykytallennushanketta

03.07.2018
Suomen käsityön museo kerää Wetterhoffin oppilaitokseen liittyvää muistitietoa ja muistoja eri vuosikymmeniltä. Muistoja koostamalla syntyy suurempi, eri tarinoista koostuva, wetterhoffilainen kertomus luettavaksi myös tuleville sukupolville.

Suomen käsityön museo kerää Wetterhoffin oppilaitokseen liittyvää muistitietoa ja muistoja eri vuosikymmeniltä.

Asiasanat:  
Suomen käsityön museo
muistelu
Kuva
Wetterhoff 1930-luvulla valmistunut opiston uusi lisäsiipi. Kuva Suomen käsityön museo