Kansallispukuraati

Kiinnostaako raadin toiminta?

Kurkkaa raadin päätöksiin LINKKI PUUTTUU

Suomen kansallispukukeskuksen asiantuntijaelimenä toimii kansallispukuraati, joka koostuu kansallispukukulttuuriin perehtyneistä asiantuntijoista. Raadissa on 12 jäsentä. Raatiin kuuluvilla on laaja tietämys kansan- ja kansallispuvuista sekä pukuhistorian että valmistamisen osalta. Tehtävänä on hoitaa ja selvittää pukuihin ja pukukulttuuriin liittyviä ja esille tulevia kysymyksiä.

Kansallispukuraadin tehtäviin kuuluu:

  • päättää pukutarkistuksien ja uusien pukujen kokoamisen aloittamisesta
  • nimeää pukuhankkeelle asiantuntijan
  • hyväksyy pukuprojektien mallipuvut
  • ottaa kantaa ja antaa lausuntoja erilaisissa kansallispukuihin liittyvissä kysymyksissä. 

Kansallispukuraadin jäsenet

KM, Ktyo Inga Pihlhjerta, puheenjohtaja
Tutkija Leena Holst, varapj.
Kansallispukukonsultti Taina Kangas, sihteeri 

Tutkija Sirkka-Liisa Hakala
FM Seija Johnson
Artenomi (AMK) Minna Koskinen
FM, pääsihteeri Aila Nieminen
Kansallispukukonsultti Eija Mendelin 
Museoneuvos Mariliina Perkko
FT Elina Salminen
Koulutuspäällikkö Marjo Vainio
Kansallispukuamanuenssi Marja Liisa Väisänen

Kiinnostaako raadin toiminta?

Kurkkaa raadin päätöksiin LINKKI PUUTTUU