Hyppää pääsisältöön
Kuva
Suomen käsityön museo on helposti saavutettavissa heti Kävelykadun alussa.
Pääsisältö

Nostalgi och nutid är beståndsdelarna i hantverk som intresserar hela familjen.Museets utställningar och evenemang tar dig med på en tidsresa till de olika hantverkstraditionerna och folkdräkterna representerar forna tiders liv och festklädsel. Museet erbjuder utöver grundutställningarna flera varierande utställningar, vilket innebär att det alltid finns nytt att se och uppleva ur många perspektiv. 

Finlands Hantverksmuseum i hjärtat av Jyväskylä är ett lättillgängligt museum vars diskreta fasad döljer upplevelser för alla sinnen och åldrar. Det tre våningar höga nationella specialmuseet berättar det finländska hantverkets historia som en del av historiens väv. Hantverket har i Finland varit närvarande både vid vardag och fest och spelar en viktig roll även i vår nuvarande digitala era. 

I det sensoriska rummet får du uppleva hantverken med alla dina sinnen. Utvidga din museiupplevelse och upplev mångsidigheten inom hantverk i den öppna verkstaden, Avoin PAJA, vars idéer och instruktioner ingår i museets inträdesavgift.

Museet

Finlands hantverksmuseum är expert på hantverk och hantverksbranschen, ett nationellt specialmuseum, vars avdelningar omfattar Finlands folkdräktscentrum och Konserveringscentret. Museet fungerar i Jyväskylä som en del av Jyväskylä stads museitjänster. Museet främjar hantverk som yrke, konstform och hobby. Finlands folkdräktscentrum handhar branschens forskning, utbildning och rådgivning och organiserar utställningar och evenemang. Konserveringscentret erbjuder råd och vägledning för bevarandet av värdefulla och uppskattade textilier. 

Värden

Glädje, sakkunnighet, mod, smidighet och hållbarhet. 

Mission

Finlands hantverksmuseum är en aktiv samarbetspartner som försvarar, upprätthåller och tolkar hantverkets värde och betydelse. 

Vision

Vi lyfter fram aktuella hantverksrelaterade fenomen och hantverkare, förstärker hantverks- och konstupplevelser både på individ- och gruppnivå samt stöttar och medverkar i hantverksbranschen i Finland. Vi är stolta över vår roll som ett nationellt ansvarsmuseum för hantverkhistoria. 

Finlands hantverksmuseum

Som nationellt specialmuseum får Finlands hantverksmuseum en del av sin finansiering från Utbildnings- och kulturministeriet. 

Museet har 15 fast anställda på heltid plus projektpersonal och studenter och praktikanter från olika utbildningsinstitutioner.