Hyppää pääsisältöön
Kuva
Museon arkiston aarteita voi hyödyntää tutkimuksessa.
Pääsisältö

Handgjorda föremål och samlingar som tangerar hantverk finns i många av vårt lands museer, men Finlands hantverksmuseum är det enda som endast fokuserar på hantverksteman och ämnesområden. 
Museet registrerar till exempel historien om och teman för hantverksutbildning på olika nivåer, samt historien om sakkunniga och verksamma inom hantverks- och konstindustribranscherna. 

Till skillnad från andra museer samlar Finlands hantverksmuseum också immateriell hantverkskultur - hantverkets konst - där hantverkarens perspektiv och den övergripande beskrivningen av tillverkningsprocessen spelar en väsentlig roll. 

Med hjälp av modern dokumentation deltar museet också i diskussionen inom hantverksbranschen och uppmanar till reflektion över hantverkets gränser, såsom vad hantverk är eller inte är, t.ex. genom att samla tatueringskonstnärers, frisörers eller neurokirurgers arbeten.  

Det på nationell nivå fungerande Finlands folkdräktscentrum ansvarar för folkdräkter i den finsktalande regionen, för forskning rörande dessa, för sammanställningen av nya dräkter och för att kontrollera gamla mönster och för utbildningen inom området. Centret presenterar och samlar finländska folkdräkter och andra traditionella klädesplagg. Folkdräktscentrumet organiserar utställningar, visningar, verkstäder och andra evenemang samt guidade turer. Information om av folkdräktscentrumet insamlade folkdräkter finns på sidan www.kansallispuvut.fi

Museets forsknings- och dokumentationsarbete är mångfacetterat och i allmänhet pragmatiskt. Det omfattar insamlande och analys av tidstypiska fenomen, producerande av ny information och fördjupande i och analys av redan existerande information. Forskningsresultaten presenteras på olika sätt, bland annat som publikationer, utställningar och nätutställningar.

Mer information

Seija Hahl, amanuens
tel. +358 050 311 8886
seija.hahl [at] jyvaskyla.fi