Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tietopalvelussa tunnistetaan asiakkaiden ryijyjä tietokantoihin verraten.
Pääsisältö

Finlands hantverksmuseums informationstjänst fungerar på nationell och internationell nivå genom att besvara kundernas huvudsakligen via e-post eller telefon framförda frågor och erbjuder aktivt information om museets samlingar till forskare och studerande inom branschen. 

Med hjälp av informationstjänsten främjar Finlands hantverksmuseum hantverkskonsten och hantverkets uppskattning och gör expertkunskap tillgänglig för allmänheten. 

Förutom museets informationstjänst betjänar Folkdräktscentrumet och Konserveringscentret informationsbehövande inom sina egna specialområden.

Du kan vända dig till informationstjänsten med såväl små som stora frågor. 

Fråga informationstjänsten

Informationstjänsten är baserad på museets egen samling objekt, fotografier, arkiv och bibliotek samt databaser, till exempel en databas med nästan 3000 dataposter om ryor. 

Skicka din fråga, gärna med bild, till amanuensen nedan som ansvarar för informationstjänsten: Sari Jantunen, sari.jantunen [at] jyvaskyla.fi 

Museet besvarar frågor riktade till informationstjänsten inom några veckor. Under semesterperioden kan svarstiden dock vara längre. 

Informationstjänsten är avgiftsfri för kunden, då det till exempel gäller identifiering. Vid större utredningar uppbärs en avgift, vilken överenskommes enligt tjänsteprislistans timdebitering.   

Utforska referensbiblioteket eller materialet på plats

Ibland krävs en djupdykning ï materialet, till exempel vid forskning.

De äldsta volymerna i Finlands hantverksmuseums biblioteks samlingar är från början av 1900-talet. Den första bibliotekskatalogen skapades redan år 1911.  Totalt omfattar museibibliotekets samlingar 7 378 titlar. Museets samling växer via nyförvärv gjorda på basen av önskemål av museets personal samt med hjälp av donationer. Med hjälp av donationer har museet lyckats komplettera speciellt äldre litteratur. Till bibliotekets samlingar hör också både inhemska och utländska tidningar.

Finlands hantverksmuseums bibliotek fungerar som personalens referensbibliotek som också är öppet för utomstående. Biblioteket är öppet under tjänstetid från kl. 9.00-15.00, vilket innebär att man kan idka forskning på plats. Det är bra att i förväg komma överens om ankomst och tidpunkt med museets personal. Kontakta oss!

Ett annat alternativ är att be personalen leta upp information om ämnen av intresse för dig, vars resultat förmedlas till dig enligt överenskommelse.

Mer information

Informationstjänst
Sari Jantunen, amanuens
tel. +358 050 311 8894
sari.jantunen [at] jyvaskyla.fi

Bibliotek
Anneli Hemmilä-Nurmi, amanuens
tel. +358 050 311 8888
anneli.hemmila-nurmi [at] jyvaskyla.fi