Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ryijy pitää puhdistaa molemmilta puolilta.
Pääsisältö

Finlands hantverksmuseum ansvarar som yrkesmässigt kulturhistoriskt museum i enlighet med museilagen och -förordningen för insamlingen, bevarandet, forskningen och utställandet, inom sitt eget ansvarsområde, av det materiella, visuella och immateriella kulturarvet.

Finlands hantverksmuseums samlingar skapas ur tematisk, geografisk och tidsmässig synvinkel, med inriktning på hantverk och hantverkskultur. Hantverksperspektivet kan variera från bred samhällsinriktad insamling och forskning till fördjupade och fokuserade kulturfenomen.

Handgjorda föremål och samlingar som tangerar hantverk finns i många av vårt lands museer, men Finlands hantverksmuseum är det enda som fokuserar enbart på hantverksteman och ämnesområden. Museet registrerar till exempel historien om och teman för hantverksutbildning på olika nivåer, samt historien om sakkunniga och verksamma inom hantverks- och konstindustribranscherna. Till skillnad från andra museer samlar Finlands hantverksmuseum också immateriell hantverkskultur - hantverkets konst - där hantverkarens perspektiv och den övergripande beskrivningen av tillverkningsprocessen spelar en väsentlig roll.

Med hjälp av modern dokumentation deltar museet också i diskussionen inom hantverksbranschen och uppmanar till reflektion över hantverkets gränser, såsom vad hantverk är eller inte är, t.ex. genom att samla tatueringskonstnärers, frisörers eller neurokirurgers arbeten.  

Den gamla finska samlingen

Samlingen från åren 1906–1945 innehåller 3075 utlistade föremål. Av dessa är största delen tyglappar, band och dukar. Samlingen har också många olika snörarbeten, såsom korgar, förvaringskärl och askar av näver. Största delen av trädföremålen är askar, olika hushållsföremål och modeller.

Den utländska samlingen

Den utländska samlingen omfattar ca 1200 föremål som huvudsakligen kommer från Ryssland, Sverige, Norge och Frankrike. De här föremålen samlades in som jämförelsematerial till den inhemska produktionen. Den äldsta delen av samlingen, det vill säga den franska samlingen med dess 619 föremål köptes av Vera Hjelt år 1889 då hon besökte världsutställningen i Paris. Idag består den här samlingen av ca 420 föremål inte bara av industriprodukter utan även av föremål som är gjorda av pappersmassa.

Den ryska samlingen med dess mångsidiga och systematiska innehåll samlades in av Lauri Mäkinen i södra och mellersta Ryssland år 1912. Samlingen blev mer omfattande vid hemslöjdsutställningen i S:t Petersburg år 1913. Samlingen består av mm. hushållsföremål av träd, vaser, hyllor, verk av näver och miniatyrmodeller av hushålls- och bruksföremål. Samlingen har också textiler.

Den nordiska kollektionen är osystematiskt insamlad. Största delen av föremålen kommer från Norge, t.ex. gobeliner och föremål med lövprydnad. Svenska föremål är närmast textiler, tygprover, band och spetsar. Bara några få föremål kommer från Danmark.

Samlingarna idag

Museets grundsamling består av de gamla kollektionerna som finns kvar från flyttningar och som har tagits till Jyväskylä. Grundsamlingen ska kompletteras med en viss selektivitet. Samlingen kompletteras också med nutida fenomen inom hantverkskultur.

I det här ögonblicket är kvaliteten en viktigare faktor i att göra samlingen större. Den gamla samlingen kompletteras och nutida fenomen i hantverkskulturen sparas med tanke och noggrann planering. Speciella projekt är en del av det aktiva samlingsarbetet.

Museets grundsamling består av de gamla kollektionerna som finns kvar från flyttningar och som har tagits till Jyväskylä. Samlingen har rikt med tyglappar, band och dukar. Det finns också många snörarbeten, så som korgar, kärl, olika hushållsföremål och miniatyrmodeller.

Efter museet återöppnades år 1983 har samlingen blivit större med hjälp av donationer. Föremålen som museet har fått som donationer är vanligen äldre föremål med användningshistoria.

Årligen avsätter museet ett anslag för att skaffa föremål. De här föremålen är närmast nya hantverksprodukter. Nya produkter ger information om material, bearbetning och formgivning. Tillverkarna av de här nya föremålen är proffshantverkare, konstnärer och designare.

Mer information

Marjo Ahonen
amanuens, samlingar
tel. +358 050 533 2187
marjo.ahonen [at] jyvaskyla.fi

Bilder för gratis användning

Du kan ladda ner bilder från Finlands hantverksmuseums för att använda.
http://image.museokauppa.fi/

Bilderna är fritt nedladdningsbara och tillgängliga, men Finlands hantverksmuseum och fotografens namn måste nämnas när de används.