Hyppää pääsisältöön
Kuva
Hyppää aikamatkalle käsityön historiaan!
Pääsisältö

Utställningen Tidsresa in i handarbetet öppnas för allmänheten i föreläsningssalen på museets andra våning.

Tidssträckan på tidsreseutställningen tar fram exempel ur handarbetets historia. Texterna och bilderna ger dock endast en liten titt in i handarbetets intressanta och mångfacetterade historia. Vår resa börjar för tusentals år sedan och vi förflyttar oss en tidsperiod åt gången ända in i nutiden. 

Tidsreseutställningen presenteras genom en tidssträcka med de mest centrala karaktärsdragen från vårt lands handarbetshistoria. Texterna och bilderna utgör dock en liten titt in i handarbetets intressanta och mångfacetterade historia. Vår resa börjar före tideräkningens gång, för tusentals år sedan och vi förflyttar oss en tidsperiod åt gången ända in i nutiden. 

Handarbete är vilket som helst arbete som utförs med händerna eller med hjälp av handverktyg. Enligt denna definition kan till handgjort räknas nästan all förindustriell varuproduktion och bebyggd levnadsmiljö ända till slutet av 1800-talet. 

Tidigare var handarbetskonsten allmän och man förutsatte att nästan alla behärskade den. Handarbetets nationalekonomiska betydelse ökade på 1600- och 1700-talen när mästarna och gesällerna bildade skrån. Bildhuggarkonsten, målarkonsten och arkitekturen utgjorde under en längre tid handarbetets underkategorier. Först i slutet av 1700-talet skiljde man teknik och konst åt. Då räknades också konstföremålen och bruksföremålen till två skilda kategorier. 

Handarbetarnas verktyg är mycket enkla till formen, men till funktionen oftast så långt utvecklade som möjligt. Därför är de tids tåligare än många andra kulturella alster. Nålen exempelvis ser i tusentals år gamla fynd nästan likadan ut som nu. I den kunnige och i mästarens hand får verktyget magisk kraft. 

En mästare blir man när man behärskar tekniken. Det tar flera år att lära sig handarbetskonsten. Färdigheten omfattar kännedom om material, planering och tillverkningsmetoder samt bemästrande av användningsfunktioner, estetiska och etiska faktorer. Man kan leka med tanken hur världen skulle se ut utan handarbetskonsten. 

På tidsresan får du känna på olika handarbetsmaterial och får en bild av det som förklaras i texterna och på fotografierna. Sammanlagt 79 olika material och handarbetstekniker kan du fingra på.