Hyppää pääsisältöön
Kuva
Joutsenlaulu-ryijy on Hannakaisa Korolaisen käsintuftattu penkkiryijy, sen yläosassa on japanilainen maisema, joka on medaljongin muotoinen. Kuva Hannakaisa Korolainen
Pääsisältö

Hur ser hantverkets förflutna ut genom nutidsformgivarnas ögon och hurudan inspiration kan museets samling erbjuda? Formgivarna som bjudits in till utställningen I Goda Händer har haft tillgång till det av Finska handarbetets vänner år 1879 grundade omfattande arkivet i Designmuseet, varefter de har skapat sina verk genom en dialog med arkivmaterialet. 

Bildkonstnär Hanna-Kaisa Korolainen, modedesigner Henna Lampinen, skulptör Matias Liimatainen samt speldesigner Henri Tervapuro skapade baserat på arkivet nya verk och produkter, som kombinerar traditionella hantverkstekniker, olika typer av material samt teknologi. Utställningen visades i Designmuseet i början av 2020 och i Finlands Hantverksmuseum i Jyväskylä 12.9.–5.12.2020. Illustratören och mönsterdesignern Anna Alanko anslöt sig till Jyväskylä-utställningens konstnärer och formgav, efter att ha bekantat sig med de av Finska handarbetets vänner insamlade provbitarna i Finlands Hantverksmuseums samlingar, utställningens verk. 

Som ett av Finlands äldsta designföretag var Finska handarbetets vänners ursprungliga mål att samla in folkliga textilier, tillämpa deras mönster för nya användningsmål och väcka glömda textiltraditioner till liv. Designmuseets arkiv omfattar cirka 6 500 textilprover, akvareller och vävar från slutet av 1800-talet till 1990-talet. Finska handarbetets vänners arkiv har också inkluderats i Finlands Hantverksmuseums samlingar.

Utställningen I Goda Händer presenterar också några av Finska handarbetets vänners mest kända ryor, såsom den av Akseli Gallen-Kallela designade ryan Liekki, Jarl Eklunds rya Lokki och Impi Sotavallas ryor. Dessutom kommer samlaren Tuomas Sopanen att låna ut Uhra Simberg-Ehrströms rya Vihreä aamu till utställningen. 

Den Helsingforsbaserade illustratörens och mönsterdesignern Anna Alankos arbeten kännetecknas av en drömlik atmosfär och riklig användning av texturer. I sina verk leker Alanko med kontrasten mellan det organiska och digitala och blandar fördomsfritt olika tekniker. Alanko har designat mönster för nordiska och japanska kläd- och textilföretag såsom VIMMA, Tiger of Sweden, Svensson, Borås Tapeter, Isetan och Senshukai.  

”Jag ville i de verk som valts ut för utställningen I Goda Händer framhäva de anonyma skaparnas roll och handavtryck; den fysiska rörelsen bakom de broderade mönstren såväl som den meditativa processen av att tillverka något för hand”, förklarar Alanko gällande bakgrundsidén i sitt verk. "Det centrala visuella elementet i verken är den grafiska linjen/tråden i dess olika former. I animationerna väcks linjen/tråden till liv, slingrar sig långsmed skärmen, växer och krymper hypnotiskt i sin rörelse. I det tredimensionella verket lagras och förvrängs de olika linjeelementen när de betraktas från olika sidor av verket.”

Kuratorerna för utställningen är konstnärsforskaren Riikka Latva-Somppi och chefen för det i Stockholm belägna Sveriges Arkitekt- och designcentrum ArkDes, Kieran Long.

”Hantverket sägs ofta vara baserat på tyst kunskap. På kunskap som kan erfaras och förkroppsligas, men är svår att verbalisera. Finska handarbetets vänners arkiv är inte bara en historisk, visuell och materiell skattkista, utan också ett konkret register över tyst kunskap. I utställningens material och digitala verk kompletteras hantverkets traditionella egenskaper: hantverkskonst, användbarhet och dekorativitet, av berättelse och experiment", konstaterar Latva-Somppi.

Konstmag. Amanda Hakoköngäs har agerat utställningskoordinator. 

Utställningen I Goda Händer fortsätter sin resa från Jyväskylä till Vasa i början av 2021. 

Utställningens konstnärer

Mönsterdesigner Anna Alanko
Anna Alanko (f. 1987) är en illustratör och mönsterdesigner vars arbeten kännetecknas av en drömlik atmosfär och riklig användning av texturer. I sina verk leker Alanko med kontrasten mellan det organiska och digitala och blandar fördomsfritt olika tekniker. Utställningsarbetena är baserade på Finska handarbetets vänners broderade textilprover ur Finska hantverksmuseets samlingar. Eftersom proverna är anonyma och inte konstnärscentrerade framhäver de sina anonyma skapares roll och handavtryck, den fysiska rörelsen bakom de broderade mönstren och den meditativa processen förknippad med handarbete. I sina verk kombinerar Alanko olika tekniker allt ifrån digital 3D-illustration, animering och laserskärning till målning för hand och broderi.

Bildkonstnär Hanna-Kaisa Korolainen
Bildkonstnären och forskaren Hanna-Kaisa Korolainens (f.1976) verk innehåller rikligt med referenser till art nouveau-stilen och asiatisk estetik. Hennes verk kännetecknas av påkostad dekorativitet och en romantisk längtan efter nostalgi. Verken som visas i utställningen har inspirerats såväl av ryorna Lokki och Liekki i Designmuseets samlingar, som av gamla fotografier, skisser och ryor som fanns i Finska handarbetets vänners arkiv. De i formen av en installation presenterade verken för en dialog med de gamla föremålen, vilket skapar intrycket av en svunnen tid, som verkat ha försvunnit för länge sedan. Korolainen ger betraktaren möjligheten att blicka in i ett imaginärt förflutet som samtidigt känns bekant och främmande. 

Kläddesigner Henna Lampinen
I kläddesignern Henna Lampinens (f. 1991) arbeten är materialets ursprung och en hantverksmässig arbetsmetod kombinerad med experimentellt formspråk det centrala. Historiska ämnen binds ofta samman med nutiden. Lampinen vann år 2019 i anknytning till Köpenhamns modeveckor ett delat Designers’ Nest Award-pris. Utställningens kollektion kombinerar nya tekniker såsom laserskärning och digitaltryck med mer traditionella tekniker såsom handstickning och tuftning. Designspråket hos Lampinens klädkollektion inspirerades av epoken då Finska handarbetets vänner grundades i slutet av 1800-talet.

Skulptör Matias Liimatainen
Matias Liimatainen (f. 1989) är en skulptör som arbetar med keramik, glas och trä. I Finska handarbetets vänners arkivmaterial var Liimatainen särskilt intresserad av provbitar från vävda möbeltyger och deras strukturer. I de nya verken har textilens struktur och ytskikt förändrats till en av små keramikbitar konstruerad tredimensionell yta. Förutom provbitar har Liimatainen som utgångspunkt för sina verk använt sig av av konstnärer gjorda skisser, vars rofyllda toning upprepas i utställningens keramiska verk.

Speldesigner Henri Tervapuro
Henri Tervapuro (f. 1986) är en speldesigner och grafiker som också har publicerat serietidningsalbum. Ur Finska handarbetets vänners arkivmaterial var Tervapuro särskilt intresserad av Impi Sotavallas textilmodeller, vars mönstrade värld påminde honom om bilder i gamla spel. Textilmodellerna, provbitarna, skisserna och fotografierna som hittades i arkivet uppväckte barndomsminnen. Textilierna påminde Tervapuro om hur han som barn lekte med mönstren i sin mormors ryor och mattor. 

Hyvissä käsissä – In Good Hands – I Goda Händer

Utställning i Finlands Hantverksmuseum 12.9.–5.12.2020

Mera info

Mikko Oikari, intendent, Finlands Hantverksmuseum 
p. 050 553 3880, mikko.oikari [at] jyvaskyla.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tälle näyttelylle erityisavustuksen taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseen. 

Asiasanat:  
museo
näyttely
Suomen käsityön museo
keramiikka
kuvanveisto