Hyppää pääsisältöön
Kuva
Suomen käsityön museon vapaaehtoisille eli Museokumppaneille löytyy paljon erilaisia tehtäviä. Kuva Jaana Peltola
Pääsisältö

Suomen käsityön museon vapaaehtoistyön kehittämiselle myönnettiin vuonna 2017 28 000 euroa Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustuksista, joiden pyrkimyksenä on lisätä kulttuuriperinnön yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta.

Hankkeen aikana museossa on kehitetty Yorkin museon vapaaehtoistyönmallia Suomen käsityön museoon sopivaksi. Vapaaehtoiset on otettu mukaan kokoelmatyöhön sekä ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kokeiltu uusia toimintatapoja kokoelmien avaamiseksi ja paremmin saavutettaviksi. 

Museon vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ilmoittautuivat Museon verkkosivuilla ilmoittautumislomakkeella mukaan toimintaan, jonka jälkeen kaikki kiinnostuneet haastateltiin. Mukaan valikoitui 35 museoalasta ja käsitöistä kiinnostunutta henkilöä, harrastajista ammattilaisiin. 

Museokumppanien tehtävät valikoituvat heidän omien kiinnostuksenkohteiden mukaan. He toimivat museolaisten apukäsinä monenlaisissa tehtävissä pääosin kokoelmatehtävien parissa, joka suo mainion mahdollisuuden kurkistaa kulissien taakse. Museokumppanit toimivat apukäsinä Konservointikeskuksessa valmistamalla museoesineille säilytystukia sekä pakkauksia. Museon kokoelmakeskuksessa Museokumppanit järjestävät (inventoivat ja paikkakoodittavat) tekstiilien säilytystiloja. Järjestelytehtäviä on myös museon käsikirjastossa ja arkistossa. Nykydokumentoinnin parissa toimii opintopiiri. Yleisötyössä Museokumppanit avustavat työpajojen ohjaamisessa, monenlaisissa tapahtumissa ja keskusteluoppaina. Näyttelyn rakentamisen eri vaiheissa on apukäsille tarvetta kuten myös blogin kirjoittamisessa.

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sellaisiin tehtäviin, jotka itse kukin kokee merkityksellisiksi. Samalla voi tavata toisia saman henkisiä, museotyöstä kiinnostuneita ihmisiä ja saada syvemmän käsityksen museoalasta, kun näkökulma kulissien takaiseen työhön laajenee.

 

Keitä museon vapaaehtoiset ovat?

Suomen käsityön museon vapaaehtoiset eli Museokumppanit koostuvat monenlaisissa elämänvaiheissa olevista eri-ikäisistä ihmisistä, joita yhdistää kiinnostus uuden oppimiseen, museoihin ja käsitöihin. Museokumppaneilta ei vaadita erikoistuneita tietoja, mutta kukin voi tuoda osaamisensa mukanaan. 

Asiasanat:  
museo
vapaaehtoistoiminta
vapaaehtoinen