Hyppää pääsisältöön

3.7.2018

Suomen käsityön museo kerää Wetterhoffin oppilaitokseen liittyvää muistitietoa ja muistoja eri vuosikymmeniltä. Muistoja koostamalla syntyy suurempi, eri tarinoista koostuva, wetterhoffilainen kertomus luettavaksi myös tuleville sukupolville.
Kuva
Wetterhoff 1930-luvulla valmistunut opiston uusi lisäsiipi

Suomen käsityön museo kerää Wetterhoffin oppilaitokseen liittyvää muistitietoa ja muistoja eri vuosikymmeniltä. Muistoja koostamalla syntyy suurempi, eri tarinoista koostuva, wetterhoffilainen kertomus luettavaksi myös tuleville sukupolville. 

Käsityön opetuksella on Suomessa pitkät perinteet ja tällä muistojen keruulla halutaan tallentaa museon kokoelmiin käsityön opetuksessa tapahtuvaa murroskautta. Käsityö alana on muuttunut ja oppilaitoksia sekä opetettavia käsityöaloja on vähennetty. Suomen käsityön museo haluaa tarttua aiheeseen nyt, kun vielä mahdollisimman moni oppilas ja opettaja, monelta eri vuosikymmeneltä on muistelukunnossa. Museo kannustaakin kaikkia Wetterhoffissa opiskelleita tai opettaneita, HAMK:in muotoilusta valmistuneita tai wetterhoffilaiseksi itsensä kokevia vastaamaan muistokyselyyn. Muistoja Wetterhoffin ajoilta kerätään osoitteessa wetterhoff.muistele.fi/ 

Wetterhoffin oppilaitoksella on merkittävä rooli suomalaisessa käsityöopettamisen kentässä. Vuodesta 1885, alun perin Wetterhoffin työkoulun nimellä toiminut, oppilaitos on kouluttanut useita sukupolvia käsityön ammattilaisia. Wetterhoffin koulutukseen kuului myös kenttätyöt, joiden avulla tallennettiin - usein oppilaiden kotipaikkakuntien - kodintekstiilejä, vaatetusta, asumista ja pihapiiriä. Näin syntyi useita kattavia ajankuvia, joita haastattelut ja valokuvat tukivat. Ne antavat oivallisen kuvan sen ajan, usein maalla eläneiden ihmisten, kodin sisustuksesta ja valottavat omalta osaltaan asumiskulttuurin muuttumisen. Tätä työtä halutaan jatkaa keräämällä Wetterhoffin oppilaiden ja opettajien muistoja, joilla rikastetaan arkisto- ja kokoelma-aineistoa arkielämän kokemuksilla ja opiskelijaelämällä. Vuonna 1995 Wetterhoffin opettajankoulutus siirtyi Hämeenlinnan ammatilliseen opettajakorkeakouluun ja vuosi myöhemmin HAMK:n yhteyteen. 

Wetterhoffin tekstiilikokoelmat koottiin alun perin Wetterhoffin työkoulun yhteyteen vuonna 1914 perustettuun museoon, jossa vanhat tekstiilien mallipiirustukset olivat oppilaiden käytössä. Kokoelmat täydentyivät oppilaiden kenttätöiden yhteydessä ja lahjoitusten voimin. Syntynyttä laajaa, yli 150 000 näytettä sisältävää, Wetterhoffin tekstiilikokoelmaa ylläpiti vuoteen 2013 Fredrika Wetterhoff -säätiö.  Osa museokokoelman aineistosta siirrettiin Suomen käsityön museon kokoelmiin Jyväskylään vuonna 2013. 

Muistojen kerääminen on osa Tako pooli 6:n nykytallennushanketta. 

Opettajakoulutuksen pääsykokeet, joihin osallistuin, oli keväällä 1987. Niistä muistan ainoastaan sen, että pitäessäni jotakin esitystä aamu kahdeksalta arvosteluraadissa ollut rehtori nukkui istuallaan! Läpäisin kokeet ja vuoden opiskelu alkoi syksyllä,” muistelee Marjatta Hilden muistojenkeruusivulla. 

Lisätietoja Wetterhoff-muistojen keruusta:

Seija Hahl, amanuenssi, seija.hahl [at] jyvaskyla.fi, 050 311 8886
Marjo Ahonen, kokoelma-amanuenssi, marjo.ahonen [at] jyvaskyla.fi, 050 566 2187

Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena vastumuseona suomalaisen käsityökulttuurin, käsityön perinteen sekä tiedon ja taidon säilyttäjänä, hoitajana, tallentajana ja välittäjänä. Museo edistää käsityön arvostusta ja tukee käsityöläisyyttä ammattina, harrastuksena ja taiteena sekä kannustaa luovaan yrittäjyyteen.
www.craftmuseum.fi