Suomen käsityön museon edellinen, vuonna 2010 valmistunut, kokoelmapoliittinen ohjelma on nyt läpikäynyt mittavan laajennuksen ja päivityksen vastaamaan nykyajan museon tarpeita. Kokoelmapoliittinen ohjelma kertoo, mitä museon kokoelma- ja tallennustyössä tehdään, kenelle, miten ja miksi.

Lisätietoja: 

Marjo Ahonen, amanuenssi, kokoelmat, Suomen käsityön museo, marjo.ahonen [at] jkl.fi, p. 050 566 2187

Sari Jantunen, amanuenssi, tietopalvelu, Suomen käsityön museo, sari.jantunen [at] jkl.fi, p. 050 3118 894

Marja Liisa Väisänen, amanuenssi, Suomen kansallispukukeskus, marja.liisa.vaisanen [at] jkl.fi, p. 050 311 8247

Anneli Hemmilä-Nurmi, amanuenssi, arkistot, Suomen käsityön museo, anneli.hemmila-nurmi [at] jkl.fi, p. 050 311 8888

Anne Vesanto, johtava konservaattori, Konservointikeskus, anne.vesanto [at] jkl.fi, p. 050 311 8900

Kokoelmapoliittinen ohjelma on yksi museoiden peruskäsikirjoista ja kuten kaikilta ammatillisilta museoilta, myös Suomen käsityön museolta valtakunnallisena erikoismuseona sen olemassaoloa vaaditaan. Kokoelmapoliittisessa ohjelmassa esitellään museon kokoelmatyön prosessit, niiden taustalla vaikuttavia ja niiden ansiosta aikaansaatuja asioita. Sen laadinnassa on otettu huomioon museon pitkän aikavälin toimintastrategia ja tallennusvastuun osalta museon rooli valtakunnallisena suomalaisen käsityökulttuurin, käsityön historian ja perinteen sekä tiedon ja taidon tallentamisen vastuumuseona nykypäivää unohtamatta. Museo edistää käsityön arvostusta ja tukee käsityöläisyyttä ammattina, harrastuksena ja taiteena sekä kannustaa luovaan yrittäjyyteen.

Uudessa kokoelmapoliittisessa ohjelmassa on nostettu paremmin esiin osana museota toimivien Suomen kansallispukukeskuksen ja Konservointikeskuksen rooli valtakunnallisina erityisasiantuntijoina, jotka osaltaan täydentävät Suomen käsityön museon asiantuntijuutta käsityön saralla. Suomen käsityön museon, Konservointikeskuksen ja Suomen kansallispukukeskuksen kokoelmat, kirjasto, arkistot ja palvelut muodostavat asiantuntevasti hoidetun kokonaisuuden, joka on helposti museon asiakkaiden saatavilla. 

Jyväskylän kaupungin museopalveluiden tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön ja taiteen saavutettavuutta. Tallennus- ja kokoelmatyön prosesseissa noudatettavia linjauksia ja toimintaa leimaavia periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, saavutettavuus, verkostoituminen sekä osallistuminen ja osallistaminen, jotka on nimetty museon yhteisessä strategiatyössä läpikäyvinä painotuksina eri osa-alueilla ja tiimien toiminnoissa. 

Suomen käsityön museon kokoelmaselaimen käyttö verkon välityksellä on ollut katkolla muutaman vuoden, joten nyt museon tallennustehtävästä ja kokoelmien sisällöistä ja aineistotyypeistä on saatavilla yleisemmän tason tietoa kokoelmapoliittisesta ohjelmasta. Museo on uudistamassa kokoelmanhallintajärjestelmäänsä, jonka jälkeen laajempaa tietoa kokoelmien sisällöistä tulee saataville myös verkkoon. Tälläkin hetkellä kokoelmista saa lisätietoja olemalla suoraan yhteydessä museon kokoelmatiimin amanuensseihin. 

Suomen käsityön museon kokoelmapoliittista ohjelmaa päivitetään säännöllisesti ja sen päivityksestä vastaa kokoelmahenkilökunta. Kokoelmapoliittiseen ohjelmaan voi tutustua verkossa (pdf, 2MB).