Taito Keski-Suomi ry:n Saarijärven Taitokeskus kartoittaa yhteistyössä Suomen käsityön museon ja Saarijärven museon kanssa Saarijärvi-ryijyn tarinaa ja nykytilannetta. Tavoitteena on valmistaa osia ryijystä erilaisilla tekniikoilla, kunhan taustamateriaalia eli ihmisten tarinoita ja tietoja tehdyistä ryijyistä on kerätty tarpeeksi. 

Lisätietoja

Taitokeskus Saarijärvi / Anne Tuhkanen
p. 050 413 1013
taitokeskus.saarijarvi [at] taitokeskisuomi.fi
Paavontie 4, 43100 Saarijärvi

Voit olla yhteydessä tarpeen mukaan myös:

Sari Jantunen, amanuenssi, Suomen käsityön museo, p. 050 311 8894, sari.jantunen [at] jyvaskyla.fi 
Janne Timperi, vt. museonjohtaja, Saarijärven museo, p. 044 459 8413, janne.timperi [at] saarijarvi.fi 

Saarijärven salomailla – palasista ja tarinoista koottu ryijy 2019–2020 -hankkeella selvitetään, kuinka paljon Saarijärven seudun ryijyjä on, keneltä ja mistä niitä löytyy sekä tallennetaan ryijyn valmistamiseen liittyvää tietoa ja muistoja. Mahdollisena pidetään, että tietojen keruun aikana löytyisi myös aikaisemmin täysin tuntemattomia variointeja Saarijärvi-ryijystä. Tietoja kerätään vuoden 2019 loppuun saakka. 

Tietojen keruulle halutaan antaa yleisölle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa tärkeän kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja vaalimiseen. Saarijärven seudun ryijyyn liittyvä muistoja kerätään ryijyn valmistamiseen, lahjoittamiseen, lahjaksi saamiseen, käyttämiseen ja omistamiseen liittyen. Itse muistojen keruusta vastaa Saarijärven Taitokeskus ja Saarijärven museo. Suomen käsityön museo on mukana hankkeessa asiantuntijan roolissa. 

Saarijärven museo suunnittelee Tekstiilien tarinaa Saarijärven ryijystä nykytaiteen -erikoisnäyttelyä vuodelle 2022, jossa ryijymuistojen keruun aineistoa hyödynnetään. Hankkeen kautta kerätyt tiedot ja muistot tallennetaan osaksi Suomen käsityön museon ja Saarijärven museon kokoelmia. 

Voit vastata kyselyyn verkossa www.lyyti.in/saarijarvensalomailta_hanke tai olemalla yhteydessä Saarijärven Taitokeskukseen, p. 050 413 1013. 

Saarijärven salomailla – palasista ja tarinoista koottu ryijy 2019–2020 -hanketta tukee Leader Viisari Oy ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.