Suomen käsityön museo jalkautuu perjantaina 18.9.2020 jyväkyläläisiin lankaliikkeisiin dokumentoimaan neuleisiin liittyvää kuluttamista. Kyselemme paikallisilta lankakauppiailta ja heidän asiakkailtaan, mikä ohjaa neulojien valintoja käsityömateriaalien hankinnassa.

Lisätietoja

Seija Hahl, amanuenssi, Suomen käsityön museo, 050 311 8886, seija.hahl [at] jyvaskyla.fi 

Dokumentointipäivä on osa maanlaajuista museoiden nykydokumentointitempausta Kulutuksen tallentajat. 

Museon henkilökunta kyselee paikallisilta lankakauppiailta ja heidän asiakkailtaan, heidän kulutustottumuksiaan lankojen parissa. Mistä langat, tarvikkeet ja ohjeet hankitaan? Vaikuttaako valintoihin tuotteiden alkuperä? Mitä yleensä neulotaan? Ohjaako neulojia järki, tunteet, vai molemmat tai peräti punainen lanka? Samoja kysymyksiä kysytään perjantain aikana myös somekanavien kautta.

Dokumentointi tapahtuu haastattelemalla, videoimalla ja valokuvaamalla lankakauppiaita ja asiakkaita. Valokuva-aineisto, sekä haastattelut äänitiedostoineen tallennetaan Suomen käsityön museon kokoelmiin. Tallennettua aineistoa voidaan hyödyntää Suomen käsityön museon omassa julkaisu-, tiedotus- ja näyttelykäytössä, myös verkossa ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Haastatteluaineistot ovat myös ulkopuolisten tutkijoiden käytettävissä. Kaikilta kuvattavilta kysytään luvat. Kuvattava/haastateltava voi kuitenkin rajata itseään koskevan dokumentointiaineiston käyttöä käyttölupalomakkeella. Vastaava ohjeistus koskee somessa kerättävää aineistoa.  

Maanlaajuinen nykydokumentointitempaus  

Neulomiseen ja kuluttamiseen liittyvä dokumentointitempaus on osa maanlaajuista museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n kuluttamiseen liittyvää nykydokumentointitempausta, jossa yli 50 museota eri puolilla maata dokumentoi samanaikaisesti suomalaisten kuluttamista eri näkökulmista. 

Museoalalla on viime vuosina keskusteltu paljon kestävästä kehityksestä, ja teemasta on toteutettu myös nykydokumentointihankkeita. TAKO haluaa sitoa tämänvuotisen, koko museoalan yhteisen tempauksen tähän tärkeään aiheeseen. Kattoteemaksi noussut ”kulutus” koettiin aiheeksi, johon jokaisen museon kokoelmilla on jokin tarttumapinta. Kun museot tarkastelevat ja tallentavat nykyhetken kulutusta, kokoelmiin tallentuu myös näkökulmia siitä, millaisia kestäviä ja kestämättömiä ulottuvuuksia nykykulutukseen liittyy. 

Kukin museo on päättänyt itse tallennuskohteen sekä tallennuksen laajuuden museon omaan tallennusvastuuseen, toimintaan ja resursseihin sopivaksi. Yhteistä on teema sekä se, että tallennus toteutetaan yhden päivän aikana. 

TAKO-verkoston järjestämällä tempauksella halutaan näkyvyyttä nykyajan tallennukselle ja laajemmin museoiden kokoelmatyölle. Vuonna 2018 vastaava nykydokumentointi toteutettiin 37 museon voimin teemalla "Onni museoon".