Hyppää pääsisältöön

7.10.2020

Kuva
Jyväskylän kaupunginteatterin pääportaikko. Kuva Jiri Halttunen
Jyväskylän kaupunki on tekemässä merkittäviä satsauksia kulttuuripalveluihin seuraavan vuosikymmenen aikana. Teatterin peruskorjauksen suunnittelu on jo lähtenyt liikkeelle. Seuraavaksi esitetään Lyseon tilojen peruskorjausta mm. kansalaisopiston käyttöön. Pääkirjaston, taidemuseon ja käsityön museon sekä mahdollisen musiikkisalin tilankäytön periaatteita ja sijaintia koskeva päätöksentekoa ehdotetaan siirrettävän vuoteen 2025. Erillistä konserttitaloa raportissa ei ehdoteta.

Jyväskylän kulttuuripalveluiden tulevaisuutta noin kaksi vuotta pohtinut Jyväskylän sydän -projekti esitteli maanantaina 5.10. alustavaa loppuraporttiaan kaupunginvaltuustolle. Loppuraporttia viimeistellään parhaillaan ja lopullinen versio tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä. Keskeiset ehdotukset raportissa koskevat kaupungin omistamien kulttuuritilojen peruskorjausta ja käyttöä sekä kulttuuripalveluiden integroitua toimintamallia. 

Ensimmäisenä ajankohtainen on teatteritalon peruskorjaus

Osa raportissa esitetyistä toimenpiteistä, kuten teatteritalon peruskorjauksen tarvesuunnittelu, on jo lähtenyt liikkeelle ja osa odottaa vielä vuoroaan. Teatterin tarveselvitys valmistuu 31.12.2020 mennessä ja peruskorjauksen varsinainen hankesuunnitelma valmistuu kevääseen 2022 mennessä. Peruskorjaus voidaan aloittaa kesällä 2024 ja peruskorjaus valmistunee kesällä 2026. Investoinnin kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa.

Loppuraportissa on myös huomioitu teatteritalon remontista syntyvä kaupunginteatterin ja orkesterin väistötilatarve. Raportti ehdottaa teatterin ja orkesterin väistötilaksi Jyväskylä Paviljonkia. Teatterille Paviljongista on löydettävissä tilat messuhallien puolelta ja orkesterille akustisesti paranneltavasta Wilhelm-salista. Raportissa todetaan, että sali tarjoaisi orkesterille nykyistä suuremman katsomokapasiteetin ja saman katon alle olisi yhdistettävissä myös orkesterin harjoitustilat. 

Akustisesti paranneltuna sali voisi toimia orkesterin väistötilana teatterin peruskorjauksen ajan. Mikäli akustiikka saadaan toimimaan, Paviljonkia voidaan tarkastella myös kaupunginorkesterin pitempiaikaisena väistötilaratkaisuna. Saliratkaisusta ja Paviljongin akustiikasta tehdään kuitenkin vielä tarkempaa analysointia osana käynnissä olevaa kaupunginteatterin peruskorjauksen tarvearviointia vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Uutta helmikuussa julkaistuun väliraporttiin nähden on, että pääkirjaston, taidemuseon ja käsityön museon yhteisten hybriditilojen toteuttamisaikataulua esitetään siirrettäväksi myöhemmäksi. Tilainvestoinnin sijaintipaikkapäätös tulisi raportin mukaan ajankohtaiseksi vuosikymmenen puolessa välissä.

Seuraavaksi arvioidaan Lyseon suojelurakennuksen peruskorjausta

Raportissa ehdotetaan, että päätöksentekoon valmistellaan seuraavaksi Lyseon suojelurakennuksen peruskorjaus kansalaisopiston, Lyseon museon sekä mahdollisesti kuvataidekoulun ja järjestöjen käyttöön. 
 
Muita toimenpiteitä raportissa on Ruusupuiston ja ydinkeskustan välisen julkisen taiteen akselin toteutuksen käynnistäminen yhteistyössä strategisten kumppanien ja arvoverkoston kanssa. 

Keskeinen sisältö raportissa on myös kulttuuripalveluiden integroidun toimintamallin kehittäminen ja tiiviimpi yhteistyö kulttuurilaitosten välillä. Tiiviimmällä yhteistyöllä voidaan raportin mukaan löytää eurosäästöjä, mutta myös kehittää ja laajentaa kulttuuritarjontaa Jyväskylässä. 

Raportti antaa suuntaviivoja – päätökset tehdään erikseen

Jyväskylän sydän -projekti alkoi kaksi vuotta sitten tavoitteena tuottaa näkemys kulttuuriyksiköiden toiminnan, tilojen ja sijainnin uudistamisesta kaupunkikeskustan kehittämisen huomioivalla tavalla. 
 
Projekti on herättänyt ansaitusti keskustelua kulttuurin roolista kaupungissa, eikä siitä ole puuttunut värikkäitä vaiheita. Viimeisimpänä käänteenä on ollut maailmanlaajuisen koronaepidemian tuoma taloudellinen epävarmuus, joka väistämättä jättää leimansa raportin lopputulokseen.  

Lopullinen raportti julkaistaan lokakuun lopussa. Raportti antaa suuntaviivoja kehittämistyölle, muttei suoraan ohjaa sitä. Päätökset investoinneista ja tilaratkaisuista valmistellaan tulevina vuosina kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osalta sivistyksen toimialalla ja ne tuodaan tarvittaessa myös kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoon.  
  
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- Sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- Jyväskylän sydän -projektipäällikkö Janne Viitamies, p. 014 266 3546