Hyppää pääsisältöön

28.1.2021

Paikallisliikenteen matkamäärät laskivat Jyväskylän kaupunkiseudulla viime vuonna noin 37 prosenttia. Matkamäärien dramaattisen laskun takana on arvatenkin korona ja sen mukanaan tuomat liikkumisrajoitukset.
Kuva
Linkki ajaa talvimaisemassa Säynätsalossa

Yhteensä paikallisliikenteellä tehtiin vuonna 2020 noin 4,9 miljoonaa matkaa, joka on 2,8 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2019. Vielä ennen koronarumban käynnistymistä tammikuussa Linkeillä ehdittiin tekemään 765 954 matkaa, mutta kiivaimpien koronarajoitusten aikaan huhtikuussa niitä tehtiin vain 156 587 kappaletta.

Palvelun kysynnän vähentyessä Linkki-liikenteen tarjontaa piti sopeuttaa vuoden aikana useita kertoja. Talviliikenteestä siirryttiin suppeampaan kesäliikenteeseen 30.3. alkaen. Kesäliikennettä täydennettiin koulupäivävuoroilla 14.5., kun koululaiset palasivat pariksi viikoksi lähiopetukseen. Kesälomien käynnistyessä palattiin 1.6. alkaen taas kesäliikenteeseen, ilman koulupäivävuoroja. Syyslukukauden alkaessa 12.8. kesäliikennettä täydennettiin koulupäivävuoroilla sekä muutamilla työmatkaliikenteen vuoroilla. Entiseen malliin toimiva talviliikenne starttasi 31.8. eli pari viikkoa normaalia myöhemmin. 


Välttämättömän liikkumisen edellytysten pitää säilyä

Ihmisten liikkumistarve ei täysin lakannut koronavuonnakaan, eivätkä etätyöt olleet kaikkien todellisuutta. Linkin pyörät jatkoivat pyörimistä, jotta työssäkävijät, koululaiset ja asiointimatkaajat saatiin kuljetettua määränpäihinsä. Palvelutason joustava muuntelu mahdollisti kohtuullisen vuorotarjonnan säilyttämisen tilanteessa, jossa matkamäärät olivat pienimmillään. Matkustustilanteen jatkuvan seurannan ansiosta Linkin palveluja saatiin nopealla aikataululla supistettua tyhjänä ajelun minimoimiseksi ja vastaavasti palautettua lisääntynyttä tarvetta vastaavaksi. 

Nopeat palvelutason muutokset toivat haastetta osalle asiakkaista, kun painettuja aikatauluvihkoja ei ollut kaiken aikaa saatavilla. Korona joudutti aikatauluvihkojen massajakelusta luopumista ja jakelu siirtyi jakelupisteisiin. Aikatauluvihkojen painosmäärät tippuivat 100 000 kappaleesta 10 000–15 000 kappaleeseen. Vähentynyt painosmäärä selittyy osin korona-ajan pienemmillä matkamäärillä, mutta kertoo myös, että jokaiseen kotiin jaettavalle aikatauluvihkolle ei enää ole tarvetta. Suurin osa matkustajista on ottanut käyttöön sähköisen aikataulu- ja reittioppaan, joka pysyy aina ajan tasalla ja näyttää pysäkille saapuvan Linkin tiedot reaaliajassa. Silti myös perinteiseen aikatauluvihkoon luottavia palvellaan, ja he saavat vihkosensa maksutta jakelupisteistä. 

Itse koronan suhteen Linkeissä pärjättiin verrattain hyvin, mistä kiitos kuuluu etenkin turvaohjeistuksia noudattaneille matkustajille ja kuljettajille. Linkin turvaohjeet ja tartuntojen ehkäisytoimet noudattavat terveydenhuoltoviranomaisten voimassa olevia linjauksia ja suosituksia. Vaikka media on koronavuonna kuvittanut juttujaan linja-autojen kuvilla, matkustus on olosuhteisiin nähden pysynyt turvallisena. Koronalingoksi ei paikallisliikenteen linja-autoista ole ollut, ainakaan Linkki-matkalta alkunsa saaneita tartuntoja ei tiettävästi vuonna 2020 todettu matkustajilla eikä kuljettajilla. 

Koronatartuntojen ehkäisemiseksi Linkki-linja-autoissa käynnistettiin keväällä 2020 sisätilojen päivittäiset tehopuhdistukset ja -desinfioinnit. Asiakkaita informoitiin läpi vuoden tartuntojen ehkäisystä ja maskisuosituksesta, muistutettiin turvaväleistä, opastettiin yskimis- ja niistämishygieniassa sekä tarjottiin käsidesiä käyttöön. Kuljettajien ja matkustajien kontakteja rajoitettiin erityyppisin ratkaisuin, kuten suojapleksejä asentamalla, maskien ja visiirien käyttösuosituksilla, etupenkkien käytöstä poistamisella sekä pahimpaan korona-aikaan käteisen rahan käytöstä luopumisella. 


Palvelun kehittäminen jatkui 2020

Linkin lippuhintoja laskettiin vuoden 2020 alussa. Hinnanalennukset jäivät harmillisesti koronan jalkoihin, ja tavoiteltu matkamäärien lisäys vaihtuikin miinusmerkkiseksi. Hinta-alessa lasten Linkki-lippujen hinnat laskivat 9–12 %, nuorten ja opiskelijoiden lippuhinnat 12–14 %, seniorien arvolippuhinnat 12–14 % sekä seniorien kausiliput nuorten ja opiskelijoiden kausilippuhintojen tasalle. 

Lippuhinta-ale oli yksi vuonna 2019 hyväksytyssä Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelmassa listatuista toimenpiteistä, joilla tähdätään joukkoliikennematkustuksen suosion kasvattamiseen. Toinen kehittämisohjelman vuonna 2020 käynnistetyistä toimenpiteistä oli linjastouudistus. Linjaston suunnittelutyö jatkuu vielä vuonna 2021 ja uudistettu Linkki-linjasto on tarkoitus ottaa käyttöön 2023–24. 

Digitaalisten palveluiden kehittäminen jatkui koronavuonnakin, ja Waltin verkkokauppa uudistui huhtikuun 2020 alussa. Verkkokaupan palvelua on selkeytetty, palvelupolkuja yksinkertaistettu ja palvelun saavutettavuutta parannettu. Uudistuksen tavoitteena on, että asiakas pystyy käyttämään verkossa toimivaa kauppaa mahdollisimman helposti. Toukokuussa Waltti Mobiili -lippusovellukseen tuli myyntiin 30 päivän kausilippu, kun mobiilisovelluksista oli siihen saakka voinut ostaa vain kerta- ja päivälippuja.

Paikallisliikenteen kohteen 4 liikennöinti kilpailutettiin keväällä 2020. Tarjouskilpailun voitti Jyväskylän Liikenne Oy, joka käynnisti uuden sopimuksen mukaisen liikenteen 1.6.2020 alkaen. Kohteeseen kuuluu Muuramen ja Säynätsalon suunnan liikenne, eli Linkki-linjat 7, 13, 16, 16M, 21 ja 21M. Kaluston käyttövoimana on  kohteessa uusiutuva diesel. Sopimuskausi on nelivuotinen ja sitä on mahdollista jatkaa kahteen otteeseen kahdella vuodella. Linkki-liikenne on siirtymässä tulevien kilpailutusten myötä täysin ympäristöystävälliseen ja vähäpäästöiseen kalustoon. 
 
Syksyllä koettiin huojennuksen hetkiä Vapaudenkadun paikallisliikennekeskuksessa, kun normaalit pysäkkipaikat saatiin vihdoin takaisin käyttöön, yli kahden vuoden ajan kestäneiden tilapäisjärjestelyjen jälkeen. Valitettavasti tilanteen pysyvyydestä ei kuitenkaan ole takeita: alueen läheisyyteen suunnitellut rakennustyöt voivat jatkossakin siirtää pääpysäkkien paikat muualle.


Erilainen tapahtumavuosi

Joukkoliikenteen markkinoinnille ei vuonna 2020 ollut paljoa saumaa, kun vain välttämätöntä liikkumista suositeltiin. Koulunkäynnin, opiskelun ja työnteon muututtua etätyyppiseksi joukkoliikennematkustuksen tarve monella kokonaan tauolle. Kun tapahtumat peruttiin tai järjestettiin virtuaalisina, myös monia vuosittaisia yhteistyöhankkeita jäi väliin, esimerkiksi kevään Amazing Race -opiskelijatapahtuma ja syksyn Valon kaupunki -tapahtuma. Myös Linkin oma hyvän mielen Tonttulakkipäivä jäi joulun 2020 alla järjestämättä.

Ihan kaikkea ei onneksi peruttu: Linkki järjestää vuosittain peruskoulujen eppuluokkalaisille Bussiloikka kouluun! -oppitunnin, jonka aikana käsitellään leikin avulla linja-automatkustamista ja kannustetaan fiksuun liikkumiseen. Huolellisten turvajärjestelyjen avulla Bussiloikka toteutui valtaosin myös syksyllä 2020. Jyväskylässä kohdattiin kaikkiaan 1189, Laukaassa 146 ja Muuramessa 174 eppuluokkalaista yhteensä 37 koululla. Koronatilanteen takia oppitunti jäi väliin 476 epulta, mutta olosuhteiden salliessa Bussiloikka-esitykset järjestetään heillekin keväällä 2021. Bussiloikka on kiertänyt alakouluja jo vuodesta 2014 alkaen ja kohdannut kaikkiaan noin 11 500 lasta. 

Myös joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja muun viisaan liikkumisen asioita käsittelevä, noin 30-henkinen Fiksun liikkumisen asiakasraati pääsi vuonna 2020 kokoontumaan kaksi kertaa. Joukkoliikenteen ja viisaan liikkumisen asioista kertova Fiksusti liikkeellä -julkaisu jaettiin elokuussa yhteensä noin 87 000 jyväskyläläis-, laukaalais- ja muuramelaistalouteen. 

Sähköiset palvelut ovat nousemassa yhä keskeisempään rooliin joukkoliikenteessä. Paikallisliikenteen aikataulu- ja reittiopaspalveluita tarjoavaa reittopas.jyvaskyla.fi -sivustoa ladattiin huikeat 17,3 miljoonaa kertaa. Linkki-paikallisliikenteen keskeisin informaatiokanava on nettisivut, joita ladattiin vuoden 2020 aikana 1,9 miljoonaa kertaa. Tärkeäksi paikallisliikenteen vuorovaikutuskanavaksi on noussut myös Linkki-Facebook, jonka seuraajien määrä on vakaassa nousussa ja tällä hetkellä 6326. 


Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, Jyväskylän seudun joukkoliikenne, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jyvaskyla.fi