Hyppää pääsisältöön

17.2.2022

Kuva
Tyttö ja poika katsovat kaukaisuuteen. Kuva Tero Takalo-Eskola
Jyväskylän seudun kuntakokeilu on onnistunut erityisen hyvin tavoittamaan nuoret työnhakijat sen ensimmäisenä toimintavuotena 2021. Lisäksi kuntakokeilu on panostanut yritysyhteistyöhön nopeuttamalla palkkatuen ja starttirahan hakemusten käsittelyaikoja. Kuntakokeilun omavalmentajat ovat innostaneet työttömiä työnhakijoita myös ahkerasti opiskelemaan ja päivittämään osaamistaan. Valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu on ollut käynnissä lähes vuoden ajan. Kokeilu alkoi 1.3.2021.

Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on laskussa Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilualueella. Kuntakokeilun aikana nuoria on ohjattu työnhakuun tai opiskelujen pariin henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli koko Jyväskylän seudun kuntakokeilussa vuoden 2021 lopussa 3381, joista pitkäaikaistyöttömiä nuoria oli 879. Kuntakokeilun alkaessa alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4006, joista pitkäaikaistyöttömiä nuoria oli 918. Jokainen nuori on kunnalle erityisen tärkeä.

Alle 30-vuotiaita nuoria ohjataan kuntakokeilukunnissa palveluihin ja työelämään aiempaa täsmällisemmin. Korkeimmillaan viime vuoden aikana nuorten aktivointiaste oli 33,5 %, joka on valtakunnallisesti vertailtuna aktivointiasteiden keskitasoa. Aktivointiasteella tarkoitetaan palveluiden piirissä olevien työttömien työnhakijoiden prosenttiosuutta kaikista työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevien summasta. Korkea aktivointiaste on hyvä, sillä se tarkoittaa, että mahdollisimman moni työnhakija on mukana jossakin työnhaun palvelussa.

- Meillä on työnhakijoina erityisen paljon nuoria, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta tai joilla opiskelut ovat jääneet kesken useamman kerran. Kuntakokeilun tarkoitus on myös pilotoida sopivia palveluita, jotka lähtökohtaisesti kiinnostavat nuoria. Hyviä onnistumisia on jo saatu nuorten tavoittamiseksi palveluihin. Työllisyyden palvelut ovat siirtymässä kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana, jolloin kunta voi vaikuttaa myös työnhakijoita tukeviin palveluihin enemmän, kertoo Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun johtaja Hanna Lähteelä.

Vaikka kuntakokeilu on osallistanut erityisesti nuoria työllisyyden palveluihin tai työnhakuun, vielä ei kokeilukunnissa ole saavutettu koronaa edeltävää tasoa aktivointiasteella mitattuna. Kaiken ikäisten pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut ja työnhaun kesto on pitkittynyt yleisesti koko maassa.

Yrityksien palkkatukihakemuksia käsitellään poikkeuksellinen nopeasti kokeilussa

Jyväskylän seudun kuntakokeilussa palkkatuen hakuprosessi on nopeutunut vuoden takaisesta ja palkkatukihakemuksia käsitellään parhaimmillaan jopa kahdessa päivässä, kun oikea työnantaja ja työntekijä kohtaavat. Palkkatuen sujuva myöntäminen ja hyödyntäminen on ollut yksi kuntakokeilun tavoitteista. Palkkatuella työllistyminen on lisääntynyt vuonna 2021 niin, että se on jälleen koronapandemiaa edeltävällä vuoden 2019 tasolla. Esimerkiksi joulukuussa 2021 kaksi kolmasosaa palkkatuella työllistettynä olevista työnhakija-asiakkaista oli kuntakokeilun asiakkaita. Erityisesti Jyväskylässä palkkatukea myönnetään erityisesti yrityksille, joissa on jatkotyöllistymisen mahdollisuuksia.

- Kokeilun omavalmentajat ovat onnistuneet erityisen hyvin hyödyntämään työnantajille maksettavaa palkkatukea työnhakijoiden työllistämiseksi. Jokaisella työnhakijalla on henkilökohtainen omavalmentaja, jonka kanssa voi etsiä työpaikkaa. Palkkatuki on hyvä työkalu päästä kiinni avoimille työmarkkinoille ja päästä tutustumaan työnantajaan. Palkkatuen lisäksi työnantajalle voidaan myöntää työntekijän perehdyttämisen kustannuksiin kuntalisää 300 tai 600 euroa kuukaudessa, sanoo Lähteelä.  

Kuntakokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilualueen muodostavat Jyväskylä, Äänekoski, Laukaa ja Muurame. Kokeilujen käynnistyessä maaliskuussa 2021 omavalmentajat aloittivat kunnissa työnsä päivittämällä asiakkaiden työnhaun suunnitelmia ajan tasalle.

Asiakkaiden ohjaaminen palveluihin vei tavallista enemmän aikaa kokeilujen käynnistyessä työllistymissuunnitelmavelan takia. Työllistymissuunnitelmia on saatu päivitettyä erityisen hyvin Laukaassa ja Äänekoskella. Vuoden aikana yhteydenotot työnhakijoiden ja omavalmentajien välillä ovat lisääntyneet merkittävästi ja yhteydenotot ovat siirtynet entistä enemmän kasvokkaiseen palveluun.

Kuntakokeilun kaikkien asiakkaiden aktivointiasteet kestävät vertailua

Valtakunnallisesti muihin kuntakokeilukuntiin verrattuna Jyväskylän seudun kuntakokeilukunnat pärjäävät kaikkien asiakasryhmien aktivointiasteen vertailussa hyvin. Jyväskylän seudun kuntakokeilussa aktivointiaste on ollut koko ajan vuonna 2021 korkeampi kuin esimerkiksi Kuopion seudun, Oulun seudun ja Lahden seudun kuntakokeilussa. Jyväskylän aktivointiaste on keskitasoa koko maan kuntakokeilukuntiin verrattuna, ollen korkeimmillaan viime vuonna 33,7 %.

Jyväskylän seudun kuntakokeilukunnista erityisen korkea aktivointiaste on ollut Äänekoskella, jossa se oli korkeimmillaan lokakuussa 40,0 %. Muuramessa aktivointiaste on ollut korkeimmillaan 36,3 % ja Laukaassa aktivointiaste on ollut korkeimmillaan 36,9 %. Äänekoskella omavalmentajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa sopivien palveluiden löytymiseksi ja työnhaun valmiuksien parantamiseksi.    

- Tällä hetkellä on työnhakijan näkökulmasta mahdollisuuksien markkinat, sillä avoimia työpaikkoja on koko Keski-Suomessa 1788 kappaletta ja Äänekoskella 130 työpaikkaa. Työllistämispolun löytämiseksi voidaan käyttää myös työllistämistä edistäviä palveluita, kuten työvoimakoulutuksia, valmennuksia ja erilaisia Rekry-koulutuksia, kertoo Äänekosken kaupungin työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen.  

Opiskelu ja osaamisen päivittäminen kiinnostavat työnhakijoita

Noin 1600 työnhakijaa aloitti vuonna 2021 kuntakokeilun alusta lukien työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun työnhaun aikana. Nuorille, maahanmuuttaneille ja työnhakijoille, joiden työnhaku on pitkittynyt, opiskelu on hyvä vaihtoehto päivittää osaamista tai hankkia lisäkoulutusta parantaakseen työllistymismahdollisuuksia.

Kuntakokeilussa työnhakijan omavalmentajan henkilökohtainen tuki varmistaa, että työnhakijat löytävät sopivat koulutusvaihtoehdot ja opinnot tai palvelut johtavat eteenpäin sekä lyhentävät työttömyyden kestoa.  

Työelämän kohtaanto-ongelmaa ratkaisee Jyväskylän seudulla kuntakokeilun ohella muun muassa OsaajaKS-palveluketju, jonka asiantuntijat tarjoavat kuntakokeilun asiakkaille ohjausta opintoihin.

Työttömiä on viime vuotta vähemmän

Kaikissa Jyväskylän seudun kuntakokeilukunnissa on tällä hetkellä yhteensä noin 7900 työtöntä työnhakijaa. Maaliskuun lopussa 2021 työttömiä työnhakijoita oli koko Jyväskylän seudun kuntakokeilussa 8833.  

Joulukuussa 2021 työttömyysaste oli Jyväskylässä 13,7 % mikä on 2,6 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Henkilömäärissä tämä tarkoittaa Jyväskylässä 1703 työtöntä vähemmän kuin viime vuonna. Jyväskylän seudun kuntakokeilukunnista työttömyysaste on laskenut erityisesti Äänekoskella, vuoden takaisesta 5,2 prosenttiyksikköä. Jyväskylässä työttömyysaste ei ole kuitenkaan palautunut aivan vielä korona-aikaa edeltäneelle tasolle. Pienet kunnat ovat useimmiten selviytyneet koronajan vaikutuksista isoja kuntia paremmin.

Yhteensä Jyväskylän seudun kuntakokeilussa on asioinut arviolta 18 000 eri asiakasta vuoden 2021 aikana. Luvussa ei ole mukana hyvin lyhyen aikaa työnhakijana olleita henkilöitä.

Kuntakokeilun omavalmentaja hoitaa esimerkiksi Jyväskylässä noin 120 asiakkaan työnhakuasioita kerrallaan. Ennen kuntakokeilun alkamista TE-toimiston asiantuntijalla on saattanut olla jopa noin 400 asiakasta. Omavalmentajat ovat kokeneet kuntakokeilun tuoneen aikaa perehtyä asiakkaan tavoitteisiin ja toiveisiin työnhaun suhteen.

Kuntakokeilun avainlukuja voit seurata verkossa.

Keski-Suomen, Jyväskylän tai muiden suurten kaupunkien työllisyyden tunnuslukuja voit seurata verkossa: Työllisyystilastot 12/2021

Lisätietoja

Hanna Lähteelä  
Jyväskylän seudun työllisyyskokeilun johtaja  
p. 050 373 6040  
hanna.lahteela[at]jyvaskyla.fi  

Päivi Pöntinen  
työllisyysjohtaja   
p. 050 576 0579  
paivi.pontinen[at]jyvaskyla.fi