Hyppää pääsisältöön

4.7.2022

Jyväskylän kaupunki myy metsäalueita valtiolle suojelutarkoitukseen ja hyväksyy samalla sopimusluonnoksen, jolla Jääskelän tilalla sijaitsevia Natura 2000 -verkoston metsäalueita rauhoitetaan. Uuden luonnonsuojelualueen nimeksi tulee Sammalistonkallio.
Kuva
Mäntyjä kasvava kangasmetsä. Kuva Jyväskylän kaupunki

Kaupunki myy 170 hehtaaria metsää suojelutarkoitukseen

Jyväskylän kaupunki myy valtiolle seitsemän METSO-kohdetta ja Palstonvuori-Jääskelän Natura-alueesta Tontunvuorten, Teeriharjun ja Mäyrävuoren kohteet. Myytävien suojelualueiden koko on yhteensä noin 170 hehtaaria. Myytävät kohteet on aiemmin suojeltu yleiskaavalla. Palstonvuori-Jääskelän Natura 2000 -alueen myytävien kohteiden kaupan ehtona on, että kaupunki suojelee korvauksetta muut Natura 2000 -verkostoon sisältyvät alueet Jääskelän tilasta. Lisäksi kaupunki antaa suostumuksen yksityismaan luonnonsuojelualueen perustamiseen. Keski-Suomen ELY-keskus tekee suojelualueen perustamispäätöksen.

Kuva
Kartta, johon merkitty metsäalueita punaisilla viivoilla. Kuva Jyväskylän kaupunki

Luonnonsuojelualueverkosto täydentyy Sammalistonkalliolla

Sammalistonkallion rauhoitettavaan aluekokonaisuuteen kuuluvat Sammalistonkallio, Etulahti, Takalahti, Iso Teerisaari ja Pieni Teerisaari. Rauhoitettava määrä on kooltaan noin 35 hehtaaria.

- Tavoitteenamme on lisätä luonnon monimuotoisuutta, ja Sammalistonkallio täydentää hyvin luonnonsuojelualueverkostoamme, kertoo ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Nieminen

Sammalistonkallion puusto on karua kalliomännikköä. Sen jyrkänteen alla sen sijaan tavataan lehtoa. Sammalistonkallion koillispuolella sijaitsevan lasketun Pahalammen kohdalla kasvaa nykyisin edustavaa luhtaa eli puustoista kosteikkoa. Myös Etulahden ranta on suojeltu rannassa kasvavan luhdan vuoksi. Takalahden rantametsät ovat varttuneita kuusikoita ja männiköitä. Myös Teerisaarten puusto on varttunutta ja havupuuvaltaista.

Rauhoituspäätös myös Keltinmäessä

Jyväskylän kaupunki omistaa yhdessä Nikopi Oy:n kanssa metsäisen kiinteistön Keltinmäessä Kotalamminmäellä. Maanomistajat ovat sopineet, että kiinteistöllä sijaitseva noin viiden hehtaarin kokoinen runsaslahopuustoinen vanha kuusikko rauhoitetaan määräaikaisesti kahdeksi vuodeksi. Keski-Suomen ELY-keskus on tehnyt alueen määräaikaisesta rauhoittamisesta sopimusluonnoksen, jonka Jyväskylän kaupunki ja Nikopi Oy ovat hyväksyneet. Kahden vuoden määräaikaisen rauhoituksen aikana maanomistajien on tarkoitus neuvotella tarkemmin kiinteistön ja vanhan kuusikon tulevaisuudesta.

Jyväskylän alueelle sijoittuu 18 Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa kohdetta. Näistä neljä on osittain myös naapurikuntien puolella. Kaupungin puolella Natura-alaa on yhteensä lähes 2000 hehtaaria. Natura-alueet koostuvat valtion ja kunnan maanomistusten lisäksi lukuisista yksityismaille perustetuista luonnonsuojelualueista.

METSO-ohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

Lisätiedot:
Ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Nieminen
p. 050 300 3952
katriina.nieminen[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat: